Blog phụ tùng
09 09 92 66 72
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C11% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Bosch
Sakura
Mann-filter
H.k filter
JS Asakashi
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
23.5
24.5
Đường kính ngoài ron (mm)
62
62.2
62.3
63
63.5
64
65
70
71
71.5
71.7
72
72.5
73
76
76.4
77
77.5
79.5
99
100
Đường kính trong ron (mm)
54
54.3
56
57
58
58.2
61
62
62.2
63
64
65
66.5
68
68.4
69
72
88
89
Đường kính ngoài (mm)
65
68
72
74
76
78
80
90
93
94
95
96
100
102
107
Chiều cao (mm)
65
71
74
75
76
77
79
80
82
84.5
85
87
90
93
95
100
103
114
117
119
120
121
125
130
147
160
161
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/4
  • 141
    sản phẩm
Bosch O0203 Bosch O0203 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
Bosch O1041 Bosch O1041 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
75 000 đ
Chọn mua
Sakura C1141 Sakura C1141 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
80 000 đ
Chọn mua
Sakura EO11050 Sakura EO11050 - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu còn hàng
105 000 đ
Chọn mua
Sakura C1102 Sakura C1102 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
75 000 đ
Chọn mua
Sakura C1002 Sakura C1002 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
80 000 đ
Chọn mua
Sakura C1103 Sakura C1103 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
Sakura C1011 Sakura C1011 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1112 Sakura C1112 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
160 000 đ
Chọn mua
Sakura C1121 Sakura C1121 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
Sakura C1139 Sakura C1139 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1140 Sakura C1140 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
70 000 đ
Chọn mua
Sakura C1142 Sakura C1142 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1809 Sakura C1809 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
67 000 đ
Chọn mua
Sakura C2906 Sakura C2906 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Sakura C1132 Sakura C1132 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura EO1101 Sakura EO1101 - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu còn hàng
105 000 đ
Chọn mua
Sakura EO1701 Sakura EO1701 - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu còn hàng
105 000 đ
Chọn mua
Bosch O0008 Bosch O0008 - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu còn hàng
150 000 đ
Chọn mua
Bosch O1001 Bosch O1001 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
Bosch O1080 Bosch O1080 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
140 000 đ
Chọn mua
Sakura EO11060 Sakura EO11060 - Lọc dầu giấy
Vũng Tàu còn hàng
135 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C805J JS Asakashi C805J - Lọc dầu(nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
75 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi OE117J JS Asakashi OE117J - Lọc dầu (nhớt) giấy
Vũng Tàu còn hàng
105 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi OE51001 JS Asakashi OE51001 - Lọc dầu (nhớt) giấy
Vũng Tàu còn hàng
105 000 đ
Chọn mua
Sakura C1514 Sakura C1514 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C307J JS Asakashi C307J - Lọc nhớt
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C415J JS Asakashi C415J - Lọc nhớt
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C111T JS Asakashi C111T - Lọc nhớt toyota camry
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C114T JS Asakashi C114T - Lọc nhớt
Vũng Tàu còn hàng
80 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi OE0067 JS Asakashi OE0067 - Lọc nhớt
Vũng Tàu còn hàng
75 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C9201 JS Asakashi C9201 - Lọc nhớt
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C901J JS Asakashi C901J - Lọc nhớt
Vũng Tàu còn hàng
85 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi OE0073 JS Asakashi OE0073 - Lọc nhớt
Vũng Tàu còn hàng
90 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi OE118J JS Asakashi OE118J - Lọc nhớt
Vũng Tàu còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Bosch O1042 Bosch O1042 - Lọc dầu
Vũng Tàu còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
Bosch P9249 Bosch P9249 - Lọc nhớt giấy
Vũng Tàu còn hàng
169 000 đ
Chọn mua
Sakura C15671 Sakura C15671 - Lọc nhớt
Vũng Tàu còn hàng
89 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C115J JS Asakashi C115J - Lọc nhớt
Vũng Tàu còn hàng
145 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C304J JS Asakashi C304J - Lọc nhớt
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Trang 1/4
Trang sau ❯❯