Blog phụ tùng
09 09 92 66 72
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C11% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Bosch
Sakura
Mann-filter
H.k filter
JS Asakashi
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
13/16x16 1B
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
23.5
24.5
Đường kính ngoài ron (mm)
62
62.2
62.3
63
63.5
64
65
70
71
71.5
71.7
72
72.5
73
76
76.4
77
77.5
79.5
89
99
100
Đường kính trong ron (mm)
54
54.3
56
57
58
58.2
61
62
62.2
63
64
65
66.5
68
68.4
69
72
79
88
89
Đường kính ngoài (mm)
65
68
72
74
76
78
80
90
93
94
95
96
100
102
107
Chiều cao (mm)
65
71
74
75
76
77
79
80
82
84.5
85
87
90
93
95
100
101
103
108
111
114
117
119
120
121
122
125
130
147
160
161
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/4
  • 155
    sản phẩm
Sakura C1102 Sakura C1102 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
75 000 đ
Chọn mua
Sakura C1011 Sakura C1011 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C304J JS Asakashi C304J - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C901J JS Asakashi C901J - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
85 000 đ
Chọn mua
Sakura C1611 Sakura C1611 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Sakura C2906 Sakura C2906 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Sakura C1701 Sakura C1701 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
75 000 đ
Chọn mua
Sakura C1142 Sakura C1142 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1109 Sakura C1109 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C6502 Sakura C6502 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
125 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C809J JS Asakashi C809J - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1809 Sakura C1809 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
67 000 đ
Chọn mua
Sakura C1605 Sakura C1605 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C5705 Sakura C5705 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
420 000 đ
Chọn mua
Sakura O1011 Sakura O1011 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
115 000 đ
Chọn mua
Sakura O2803 Sakura O2803 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
150 000 đ
Chọn mua
Sakura C5701 Sakura C5701 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
255 000 đ
Chọn mua
Sakura C5707 Sakura C5707 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
420 000 đ
Chọn mua
Mann-filter HU932/6N Mann-filter HU932/6N - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu Còn hàng
200 000 đ
Chọn mua
Mann-filter HU719/7X Mann-filter HU719/7X - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu Còn hàng
110 000 đ
Chọn mua
Mann-filter HU7029Z Mann-filter HU7029Z - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu Còn hàng
175 000 đ
Chọn mua
Mann-filter HU7008Z Mann-filter HU7008Z - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu Còn hàng
180 000 đ
Chọn mua
Mann-filter HU925/4X Mann-filter HU925/4X - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu Còn hàng
90 000 đ
Chọn mua
Mann-filter HU823X Mann-filter HU823X - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu Còn hàng
300 000 đ
Chọn mua
Mann-filter HU816X Mann-filter HU816X - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu Còn hàng
110 000 đ
Chọn mua
Mann-filter HU715/5X Mann-filter HU715/5X - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu Còn hàng
160 000 đ
Chọn mua
Mann-filter HU821X Mann-filter HU821X - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu Còn hàng
210 000 đ
Chọn mua
Mann-filter HU727/1X Mann-filter HU727/1X - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu Còn hàng
100 000 đ
Chọn mua
Mann-filter HU718/5X Mann-filter HU718/5X - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu Còn hàng
145 000 đ
Chọn mua
Mann-filter HU514X Mann-filter HU514X - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu Còn hàng
130 000 đ
Chọn mua
Mann-filter HU815/2X Mann-filter HU815/2X - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu Còn hàng
110 000 đ
Chọn mua
Sakura C1511 Sakura C1511 - Lọc nhớt isuzu hi lander, sumitomo sh-60
Vũng Tàu Còn hàng
110 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C109J JS Asakashi C109J - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
120 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C010J JS Asakashi C010J - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
80 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C222J JS Asakashi C222J - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C114T JS Asakashi C114T - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
80 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi OE51001 JS Asakashi OE51001 - Lọc dầu (nhớt) giấy
Vũng Tàu Còn hàng
105 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C307J JS Asakashi C307J - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi OE0073 JS Asakashi OE0073 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
90 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi OE118J JS Asakashi OE118J - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Trang 1/4
Trang sau ❯❯