Blog phụ tùng
08 98 88 52 14
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C11% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Bosch
Sakura
Mann-filter
H.k filter
JS Asakashi
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
13/16x16 1B
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
23.5
24.5
Đường kính ngoài ron (mm)
62
62.2
62.3
63
63.5
64
65
70
71
71.7
72
72.5
73
76
76.4
77
77.5
79.5
89
99
100
Đường kính trong ron (mm)
54
54.3
56
57
58
58.2
62
62.2
63
64
65
66.5
68
68.4
69
72
79
88
89
Đường kính ngoài (mm)
65
68
72
74
76
78
80
90
93
94
95
96
100
102
107
Chiều cao (mm)
65
71
74
75
76
77
79
80
82
84.5
85
87
90
93
100
103
108
111
114
117
119
120
121
125
130
147
160
161
Lọc gió / Nhiên liệu tròn
Đường kính ngoài (mm)
100
120
126
130
Chiều cao (mm)
185
195
202
237
Đường kính trong trên (mm)
19
21
30
60
Đường kính trong dưới (mm)
15
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/4
  • 157
    sản phẩm
Sakura C1142 Sakura C1142 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
Sakura C1511 Sakura C1511 - Lọc nhớt isuzu hi lander, nkr55 2.8 4jb1 94-99, sumitomo sh-60
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
110 000 ₫
JS Asakashi C809J JS Asakashi C809J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
75 000 ₫
Sakura O5311 Sakura O5311 - Lọc nhớt giấy
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
95 000 ₫
Sakura EO1902 Sakura EO1902 - Lọc nhớt giấy
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
105 000 ₫
Sakura C1908 Sakura C1908 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
110 000 ₫
Sakura C1805 Sakura C1805 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
Sakura C1611 Sakura C1611 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
95 000 ₫
Sakura C15271 Sakura C15271 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
120 000 ₫
JS Asakashi OE9303 JS Asakashi OE9303 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
120 000 ₫
JS Asakashi OE51001 JS Asakashi OE51001 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
105 000 ₫
JS Asakashi OE117J JS Asakashi OE117J - Lọc dầu (nhớt) giấy
 
Vũng Tàu
Còn hàng
105 000 ₫
JS Asakashi OE0073 JS Asakashi OE0073 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
90 000 ₫
JS Asakashi OE0067 JS Asakashi OE0067 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
75 000 ₫
JS Asakashi C9201 JS Asakashi C9201 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
JS Asakashi C901J JS Asakashi C901J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
85 000 ₫
JS Asakashi C805J JS Asakashi C805J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
75 000 ₫
JS Asakashi C527J JS Asakashi C527J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
JS Asakashi C417J JS Asakashi C417J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
100 000 ₫
JS Asakashi C307J JS Asakashi C307J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
JS Asakashi C304J JS Asakashi C304J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
JS Asakashi C222J JS Asakashi C222J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
79 000 ₫
JS Asakashi C115J JS Asakashi C115J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
145 000 ₫
JS Asakashi C010J JS Asakashi C010J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
80 000 ₫
JS Asakashi OE118J JS Asakashi OE118J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
95 000 ₫
Sakura C1141 Sakura C1141 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
90 000 ₫
Sakura C1605 Sakura C1605 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
JS Asakashi C0078 JS Asakashi C0078 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
Sakura C1109 Sakura C1109 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
Sakura C1514 Sakura C1514 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
Sakura C1011 Sakura C1011 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
Sakura C5701 Sakura C5701 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
255 000 ₫
Sakura EO11060 Sakura EO11060 - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
135 000 ₫
JS Asakashi C113J JS Asakashi C113J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
75 000 ₫
JS Asakashi C111T JS Asakashi C111T - Lọc nhớt toyota camry
 
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
Sakura C2906 Sakura C2906 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
95 000 ₫
JS Asakashi C109J JS Asakashi C109J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
115 000 ₫
JS Asakashi C114T JS Asakashi C114T - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
85 000 ₫
JS Asakashi C206J JS Asakashi C206J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
80 000 ₫
JS Asakashi C110J JS Asakashi C110J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
Trang 1/4
Trang sau ❯❯