08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhà sản xuất
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
13/16x16 1B
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
23.5
24.5
30
Đường kính ngoài ron (mm)
62
62.2
62.3
63
63.5
64
65
70
71
71.5
71.7
72
72.5
73
75
76
76.4
77
77.5
78.5
79.5
89
99
100
Đường kính trong ron (mm)
54
54.3
56
57
58
58.2
61
62
62.2
63
64
65
66.5
67
68
68.4
69
71
72
79
88
89
Đường kính ngoài (mm)
65
68
71
72
74
75
76
80
90
93
94
95
96
98.9
100
102
107
108
118
Chiều cao (mm)
65
70
71
74
75
77
78
79
80
82
84.5
85
90
93
95
100
101
103
108
111
114
117
119
120
121
125
126
130
133
147
160
161
211
286
294
Lọc gió / Nhớt tròn
Đường kính ngoài (mm)
85
100
104
110
119
120
126
130
Chiều cao (mm)
45
100
163
183
185
195
202
220
230
237
440
450
Đường kính trong trên (mm)
19
21
30
40
51
52
56
60
70
Đường kính trong dưới (mm)
10
15
16
22
24
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/4
  • 157
    sản phẩm
JS Asakashi C933J JS Asakashi C933J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
75,000
JS Asakashi C114T JS Asakashi C114T - Lọc nhớt toyota (cao)
 
Vũng Tàu
Còn hàng
85,000
JS Asakashi C415J JS Asakashi C415J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70,000
Sakura C1605 Sakura C1605 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
75,000
Sakura C1109 Sakura C1109 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65,000
Sakura C1102 Sakura C1102 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
90,000
JS Asakashi C110J JS Asakashi C110J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70,000
JS Asakashi OE117J JS Asakashi OE117J - Lọc dầu (nhớt) giấy
 
Vũng Tàu
Còn hàng
120,000
JS Asakashi C9201 JS Asakashi C9201 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70,000
Sakura C1002 Sakura C1002 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
75,000
Sakura C1011 Sakura C1011 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
68,000
Sakura C1141 Sakura C1141 - Lọc nhớt (cao)
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
87,000
JS Asakashi C901J JS Asakashi C901J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70,000
JS Asakashi OE0076 JS Asakashi OE0076 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
110,000
Sakura C1511 Sakura C1511 - Lọc nhớt isuzu hi lander, nkr55 2.8 4jb1 94-99, sumitomo sh-60
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
110,000
JS Asakashi C304J JS Asakashi C304J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
75,000
JS Asakashi C0080 JS Asakashi C0080 - Lọc nhớt volkswagen polo 1.6
 
Vũng Tàu
Còn hàng
250,000
Sakura C1908 Sakura C1908 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
120,000
Sakura C65400 Sakura C65400 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
68,000
Sakura EO23020 Sakura EO23020 - Lọc nhớt giấy
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
110,000
Sakura C1204 Sakura C1204 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
70,000
Sakura EO28090 Sakura EO28090 - Lọc nhớt giấy
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
120,000
Sakura C1805 Sakura C1805 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
75,000
JS Asakashi C113J JS Asakashi C113J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
75,000
Sakura C1142 Sakura C1142 - Lọc nhớt (thấp)
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65,000
JS Asakashi C111T JS Asakashi C111T - Lọc nhớt toyota camry (thấp)
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70,000
JS Asakashi OE9303 JS Asakashi OE9303 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
120,000
Sakura C1809 Sakura C1809 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
68,000
Sakura C1012 Sakura C1012 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
165,000
JS Asakashi C111J JS Asakashi C111J - Lọc nhớt xe ford
 
Vũng Tàu
Còn hàng
75,000
JS Asakashi OE0122 JS Asakashi OE0122 - Lọc nhớt isuzu dmax 1.9 dầu 2017-
 
Vũng Tàu
Còn hàng
165,000
JS Asakashi C0076 JS Asakashi C0076 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
90,000
Sakura O5311 Sakura O5311 - Lọc nhớt giấy
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
95,000
Sakura EO1902 Sakura EO1902 - Lọc nhớt giấy
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
105,000
Sakura EO24070 Sakura EO24070 - Lọc nhớt peugeot, citroen, ds, mini
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
100,000
JS Asakashi OE42001 JS Asakashi OE42001 - Lọc nhớt peugeot, citroen, ds, mini
 
Vũng Tàu
Còn hàng
130,000
JS Asakashi C114J JS Asakashi C114J - Lọc nhớt xe ford
 
Vũng Tàu
Còn hàng
85,000
Sakura EO1701 Sakura EO1701 - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
85,000
Bosch P9249 Bosch P9249 - Lọc nhớt peugeot, citroen, ds, mini
Xuất xứ: Germany
Vũng Tàu
Còn hàng
160,000
JS Asakashi OE51001 JS Asakashi OE51001 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
105,000
Trang 1/4