Blog phụ tùng
09 09 92 66 72
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C1142% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
13/16x16 1B
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
23.5
24.5
30
Đường kính ngoài ron (mm)
62
62.2
62.3
63
63.5
64
65
70
71
71.7
72
72.5
73
75
76
76.4
77
77.5
78.5
79.5
89
99
100
Đường kính trong ron (mm)
54
54.3
56
57
58
58.2
62
62.2
63
64
65
66.5
68
68.4
69
71
72
79
88
89
Đường kính ngoài (mm)
65
68
71
72
74
76
78
80
90
93
94
95
96
98.9
100
102
107
108
118
Chiều cao (mm)
65
71
74
75
76
77
79
80
82
84.5
85
90
93
95
100
101
103
108
111
114
117
119
120
121
125
130
133
147
160
161
211
286
294
Lọc gió / Nhớt tròn
Đường kính ngoài (mm)
85
100
104
110
119
120
126
130
Chiều cao (mm)
45
100
163
183
185
195
202
220
230
237
440
450
Đường kính trong trên (mm)
19
21
30
40
51
52
56
60
70
Đường kính trong dưới (mm)
10
15
16
22
24
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/4
  • 149
    sản phẩm
Sakura C1140 Sakura C1140 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
70 000 ₫
Sakura C1011 Sakura C1011 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
68 000 ₫
JS Asakashi C222J JS Asakashi C222J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
79 000 ₫
JS Asakashi C304J JS Asakashi C304J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70 000 ₫
JS Asakashi C415J JS Asakashi C415J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70 000 ₫
Sakura C1611 Sakura C1611 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
95 000 ₫
Sakura C1102 Sakura C1102 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
85 000 ₫
Sakura C1514 Sakura C1514 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
Sakura C1142 Sakura C1142 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
Sakura C1605 Sakura C1605 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
68 000 ₫
Sakura C1002 Sakura C1002 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
80 000 ₫
Sakura C1701 Sakura C1701 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
79 000 ₫
Sakura C5701 Sakura C5701 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
300 000 ₫
Sakura C5705 Sakura C5705 - Lọc nhớt iveco xe buýt, xe tải
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
370 000 ₫
JS Asakashi C109J JS Asakashi C109J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
110 000 ₫
JS Asakashi C417J JS Asakashi C417J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
100 000 ₫
JS Asakashi C512J JS Asakashi C512J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
95 000 ₫
JS Asakashi C9201 JS Asakashi C9201 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
JS Asakashi C932J JS Asakashi C932J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
JS Asakashi OE117J JS Asakashi OE117J - Lọc dầu (nhớt) giấy
 
Vũng Tàu
Còn hàng
105 000 ₫
JS Asakashi OE51001 JS Asakashi OE51001 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
105 000 ₫
JS Asakashi C110J JS Asakashi C110J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70 000 ₫
JS Asakashi C114T JS Asakashi C114T - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
85 000 ₫
Sakura C1511 Sakura C1511 - Lọc nhớt isuzu hi lander, nkr55 2.8 4jb1 94-99, sumitomo sh-60
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
110 000 ₫
JS Asakashi OE0076 JS Asakashi OE0076 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
110 000 ₫
Mann-filter HU719/7X Mann-filter HU719/7X - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Germany
Vũng Tàu
Còn hàng
135 000 ₫
Mann-filter HU7029Z Mann-filter HU7029Z - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Germany
Vũng Tàu
Còn hàng
198 000 ₫
Mann-filter HU7008Z Mann-filter HU7008Z - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Austria
Vũng Tàu
Còn hàng
206 000 ₫
Mann-filter HU925/4X Mann-filter HU925/4X - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Germany
Vũng Tàu
Còn hàng
114 000 ₫
Mann-filter HU823X Mann-filter HU823X - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Germany
Vũng Tàu
Còn hàng
321 000 ₫
Mann-filter HU815/2X Mann-filter HU815/2X - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Germany
Vũng Tàu
Còn hàng
142 000 ₫
Mann-filter HU715/5X Mann-filter HU715/5X - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Germany
Vũng Tàu
Còn hàng
183 000 ₫
Mann-filter HU821X Mann-filter HU821X - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Germany
Vũng Tàu
Còn hàng
230 000 ₫
Mann-filter HU514X Mann-filter HU514X - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Germany
Vũng Tàu
Còn hàng
155 000 ₫
Sakura C6502 Sakura C6502 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
125 000 ₫
Sakura C5707 Sakura C5707 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
420 000 ₫
JS Asakashi OE0122 JS Asakashi OE0122 - Lọc nhớt isuzu dmax 1.9 dầu 2017-
 
Vũng Tàu
Còn hàng
165 000 ₫
JS Asakashi OE0116 JS Asakashi OE0116 - Lọc nhớt chevrolet colorado, trailblazer
 
Vũng Tàu
Còn hàng
165 000 ₫
JS Asakashi OE9303 JS Asakashi OE9303 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
120 000 ₫
Mann-filter HU718/5X Mann-filter HU718/5X - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Germany
Vũng Tàu
Còn hàng
165 000 ₫
Trang 1/4
Trang sau ❯❯