08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhà sx
Cao su
Chiều dài (mm)
18.1
21.00
24.8
25.00
31.7
33.5
34.8
35
35.50
36.00
37.5
37.8
38.5
39.50
40
40.8
41.50
41.70
42.00
42.8
43
43.3
44
44.3
44.5
44.8
45
45.5
45.8
46
46.50
47
48
49
49.5
51
52
52.10
52.7
53.8
54
54.5
54.7
54.8
55
55.5
58
58.8
59
59.5
59.6
59.8
60
61
61.8
62.00
62.8
63.00
64.2
64.4
64.5
64.70
66.50
69.6
69.8
70
74.00
75.80
76.00
76.5
78.4
78.5
79.5
79.90
80.2
84.00
90.00
97.5
114.1
115.3
119
120.00
136.50
Chiều rộng (mm)
25.00
27.00
29.30
29.80
30.00
30.30
30.60
31.00
31.50
32.30
32.90
33.30
33.60
34.50
35.00
35.10
35.20
35.30
35.50
36.00
36.30
36.80
37.00
37.50
37.80
38.00
38.20
39.00
39.50
39.60
40.00
40.10
40.15
40.20
40.30
40.60
42.00
42.30
42.50
43.00
43.80
44.00
44.20
44.30
44.50
44.70
44.80
45.00
45.50
46.30
46.50
47.00
47.30
48.40
48.50
49.0
49.20
49.30
50.00
51.00
51.20
51.30
52.00
52.30
52.50
52.60
53.50
54.00
55.20
55.30
56.20
58.30
58.80
59.00
59.20
60.20
60.30
60.50
61.40
61.50
62.40
63.20
63.30
64.00
64.20
65.20
65.60
66.20
66.30
68.00
69.50
70.00
70.20
70.50
72.40
72.50
74.00
76.60
77.00
83.20
84.00
90.10
Chiều cao (mm)
20.50
25.00
27.00
28.80
29.30
29.40
29.80
30.00
30.30
30.60
31.00
32.30
32.90
33.30
33.60
34.50
35.10
35.20
35.30
35.50
36.00
36.30
36.50
36.80
37.50
37.80
38.00
38.20
38.50
38.80
39.00
39.20
39.30
40.00
40.10
40.15
40.20
40.30
40.40
40.50
40.60
40.80
41.00
41.50
42.00
42.30
42.50
43.80
44.00
44.20
44.30
44.70
44.80
45.00
45.50
46.30
47.00
47.30
47.50
47.75
47.80
48.00
48.40
48.50
49.20
49.30
50.00
50.50
51.00
51.20
51.30
51.50
52.30
52.50
53.00
53.50
54.0
54.80
55.20
55.30
56.20
58.30
58.80
59.00
59.20
60.20
60.30
60.50
61.40
61.50
62.40
63.20
63.30
64.20
65.20
65.60
66.20
66.30
68.00
69.50
70.00
70.20
70.50
72.50
74.00
76.60
77.00
83.20
84.00
90.10
Đường kính trung tâm (mm)
25.00
25.80
27.00
27.40
28.10
28.30
28.50
28.80
29.30
30.00
30.80
31.00
32.00
32.30
32.40
32.50
32.90
33.20
33.50
33.60
35.20
35.50
36.00
36.30
36.50
37.50
37.80
38.20
38.30
39.00
40.10
40.15
40.20
40.30
41.30
42.20
42.30
44.10
44.20
44.30
45.20
45.50
45.80
45.90
46.30
46.80
47.30
48.10
48.20
48.40
49.20
49.30
50.00
51.30
52.30
52.50
52.70
55.20
55.30
56.20
57.20
60.20
60.30
60.50
61.40
63.20
63.30
64.20
64.50
65.20
66.20
66.30
68.00
70.00
70.20
70.50
76.60
83.20
90.10
Đường kính lỗ giữa (mm)
8.30
9.50
9.80
10.00
10.30
10.50
12.20
12.30
12.40
12.50
12.60
13.50
14.20
14.30
14.40
14.50
14.60
14.80
15.50
16.00
16.30
16.80
17.00
17.20
17.50
18.00
18.20
18.30
18.40
18.50
18.80
18.90
19.20
19.50
19.80
20.00
20.30
21.20
21.50
21.60
21.80
22.00
22.40
22.50
22.60
22.80
23.00
23.50
24.00
25.50
25.80
26.00
26.40
26.50
36.30
Đường kính lỗ đầu 1 (mm)
13.00
13.20
15.30
16.00
16.20
Đường kính lỗ đầu 2 (mm)
12.50
13.00
13.50
14.30
16.00
17.00
17.50
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/9
  • 359
    sản phẩm
CTR CVT2 CTR CVT2 - Cao su giữa càng a trước dưới camry 2.2
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVT4 CTR CVT4 - Cao su giữa càng a trước dưới camry 2.4
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD42 CTR CVKD42 - Cao su càng a dưới trước, phía sau (lõi ép)
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD43 CTR CVKD43 - Cao su càng a trước dưới, phía trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK87 CTR CVKK87 - Cao su thanh giằng dọc sau, phía sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVT93 CTR CVT93 - Cao su cân bằng trước camry 2.4
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH170 CTR CVKH170 - Cao su moay ơ sau, giằng dọc sau, phía sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD21 CTR CVKD21 - Cao su đuôi càng a trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH171 CTR CVKH171 - Cao su moay ơ sau, giằng dọc sau, phía trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD22 CTR CVKD22 - Cao su giữa càng a trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH173 CTR CVKH173 - Cao su thanh giằng ngang sau, phía trong
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH172 CTR CVKH172 - Cao su bệ đỡ lò xo sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD18 CTR CVKD18 - Cao su càng a trước dưới, phía sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVT3 CTR CVT3 - Cao su đuôi càng a trước dưới camry 2.4
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH78 CTR CVKH78 - Cao su càng a sau trên, phía trước + sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVT77 CTR CVT77 - Cao su đuôi càng a trước dưới vios
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH87 CTR CVKH87 - Cao su đuôi càng a trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH188 CTR CVKH188 - Cao su giữa càng a trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH116 CTR CVKH116 - Cao su treo ống xả
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVMZ19 CTR CVMZ19 - Cao su thanh giằng ngang sau dưới, phía ngoài + trong
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD23 CTR CVKD23 - Cao su thanh giằng ngang sau, phía trong
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH67 CTR CVKH67 - Cao su thanh giằng dọc sau, phía trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH47 CTR CVKH47 - Cao su thanh giằng dọc sau, phía sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK26 CTR CVKK26 - Cao su thanh giằng ngang sau trên, bên trái + phải
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH129 CTR CVKH129 - Cao su thanh giằng ngang sau dưới, phía ngoài + trong
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH117 CTR CVKH117 - Cao su đầu càng a
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD5 CTR CVKD5 - Cao su càng a trước dưới, phía sau (+ trước)
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH131 CTR CVKH131 - Cao su cân bằng sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH130 CTR CVKH130 - Cao su moay ơ sau carens
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH207L CTR CVKH207L - Cao su thanh giằng dọc sau trái
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH207R CTR CVKH207R - Cao su thanh giằng dọc sau phải
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH115 CTR CVKH115 - Cao su treo ống xả
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH128 CTR CVKH128 - Cao su càng i sau (bệ đỡ lò xo), phía trong (4x2)
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH147 CTR CVKH147 - Cao su càng i sau, phía trước + sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH204 CTR CVKH204 - Cao su cầu sau, phía trước, bên phải + phía sau , bên trái 4x4
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK101 CTR CVKK101 - Cao su cân bằng trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH53 CTR CVKH53 - Cao su cầu sau, bên trái + phải
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH205 CTR CVKH205 - Cao su càng i sau (bệ đỡ lò xo), phía trong (4x4)
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH136 CTR CVKH136 - Cao su cân bằng trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK102 CTR CVKK102 - Cao su cân bằng sau (xe 1 cầu)
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
Trang 1/9