09 09 92 66 72
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhà sx
Cao su
Chiều dài (mm)
18.1
21.00
24.8
25.00
31.7
33.5
34.8
35
35.50
36.00
37.5
37.8
38.5
39.50
40
40.8
41.50
41.70
42.00
42.8
43
43.3
44
44.3
44.5
44.8
45
45.5
45.8
46
46.50
47
48
49
49.5
51
52
52.10
52.7
53.8
54
54.5
54.7
54.8
55
55.5
58
58.8
59
59.5
59.6
59.8
60
61
61.8
62.00
62.8
63.00
64.2
64.4
64.5
64.70
66.50
69.6
69.8
70
74.00
75.80
76.00
76.5
78.4
78.5
79.5
79.90
80.2
84.00
90.00
97.5
114.1
115.3
119
120.00
136.50
Chiều rộng (mm)
25.00
27.00
29.30
29.80
30.00
30.30
30.60
31.00
31.50
32.30
32.90
33.30
33.60
34.50
35.00
35.10
35.20
35.30
35.50
36.00
36.30
36.80
37.00
37.50
37.80
38.00
38.20
39.00
39.50
39.60
40.00
40.10
40.15
40.20
40.30
40.60
42.00
42.30
42.50
43.00
43.80
44.00
44.20
44.30
44.50
44.70
44.80
45.00
45.50
46.30
46.50
47.00
47.30
48.40
48.50
49.0
49.20
49.30
50.00
51.00
51.20
51.30
52.00
52.30
52.50
52.60
53.50
54.00
55.20
55.30
56.20
58.30
58.80
59.00
59.20
60.20
60.30
60.50
61.40
61.50
62.40
63.20
63.30
64.00
64.20
65.20
65.60
66.20
66.30
68.00
69.50
70.00
70.20
70.50
72.40
72.50
74.00
76.60
77.00
83.20
84.00
90.10
Chiều cao (mm)
20.50
25.00
27.00
28.80
29.30
29.40
29.80
30.00
30.30
30.60
31.00
32.30
32.90
33.30
33.60
34.50
35.10
35.20
35.30
35.50
36.00
36.30
36.50
36.80
37.50
37.80
38.00
38.20
38.50
38.80
39.00
39.20
39.30
40.00
40.10
40.15
40.20
40.30
40.40
40.50
40.60
40.80
41.00
41.50
42.00
42.30
42.50
43.80
44.00
44.20
44.30
44.70
44.80
45.00
45.50
46.30
47.00
47.30
47.50
47.75
47.80
48.00
48.40
48.50
49.20
49.30
50.00
50.50
51.00
51.20
51.30
51.50
52.30
52.50
53.00
53.50
54.0
54.80
55.20
55.30
56.20
58.30
58.80
59.00
59.20
60.20
60.30
60.50
61.40
61.50
62.40
63.20
63.30
64.20
65.20
65.60
66.20
66.30
68.00
69.50
70.00
70.20
70.50
72.50
74.00
76.60
77.00
83.20
84.00
90.10
Đường kính trung tâm (mm)
25.00
25.80
27.00
27.40
28.10
28.30
28.50
28.80
29.30
30.00
30.80
31.00
32.00
32.30
32.40
32.50
32.90
33.20
33.50
33.60
35.20
35.50
36.00
36.30
36.50
37.50
37.80
38.20
38.30
39.00
40.10
40.15
40.20
40.30
41.30
42.20
42.30
44.10
44.20
44.30
45.20
45.50
45.80
45.90
46.30
46.80
47.30
48.10
48.20
48.40
49.20
49.30
50.00
51.30
52.30
52.50
52.70
55.20
55.30
56.20
57.20
60.20
60.30
60.50
61.40
63.20
63.30
64.20
64.50
65.20
66.20
66.30
68.00
70.00
70.20
70.50
76.60
83.20
90.10
Đường kính lỗ giữa (mm)
8.30
9.50
9.80
10.00
10.30
10.50
12.20
12.30
12.40
12.50
12.60
13.50
14.20
14.30
14.40
14.50
14.60
14.80
15.50
16.00
16.30
16.80
17.00
17.20
17.50
18.00
18.20
18.30
18.40
18.50
18.80
18.90
19.20
19.50
19.80
20.00
20.30
21.20
21.50
21.60
21.80
22.00
22.40
22.50
22.60
22.80
23.00
23.50
24.00
25.50
25.80
26.00
26.40
26.50
36.30
Đường kính lỗ đầu 1 (mm)
13.00
13.20
15.30
16.00
16.20
Đường kính lỗ đầu 2 (mm)
12.50
13.00
13.50
14.30
16.00
17.00
17.50
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/9
  • 358
    sản phẩm
CTR CVKH104 CTR CVKH104 - Cao su giữa càng a trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH161 CTR CVKH161 - Cao su cân bằng trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVT15 CTR CVT15 - Cao su nhíp sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK26 CTR CVKK26 - Cao su thanh giằng ngang sau trên, bên trái + phải
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH60 CTR CVKH60 - Cao su giữa càng a trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH116 CTR CVKH116 - Cao su treo ống xả
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK72 CTR CVKK72 - Cao su càng a trước trên, phía sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK73 CTR CVKK73 - Cao su càng a trước trên, phía trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD21 CTR CVKD21 - Cao su đuôi càng a trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD22 CTR CVKD22 - Cao su giữa càng a trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH66 CTR CVKH66 - Cao su giữa càng a trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH201 CTR CVKH201 - Cao su cầu sau, phía trước, ở giữa 4x4
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVT77 CTR CVT77 - Cao su đuôi càng a trước dưới vios
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK71 CTR CVKK71 - Cao su càng i trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH132 CTR CVKH132 - Cao su thanh giằng ngang sau trên, bên trái + phải
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH173 CTR CVKH173 - Cao su thanh giằng ngang sau, phía trong
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD25 CTR CVKD25 - Cao su thanh giằng ngang sau, phía ngoài
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH72 CTR CVKH72 - Cao su moay ơ sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD23 CTR CVKD23 - Cao su thanh giằng ngang sau, phía trong
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH47 CTR CVKH47 - Cao su thanh giằng dọc sau, phía sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH130 CTR CVKH130 - Cao su moay ơ sau carens
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH103 CTR CVKH103 - Cao su đuôi càng a trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH87 CTR CVKH87 - Cao su đuôi càng a trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH127 CTR CVKH127 - Cao su giữa càng a
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVMZ19 CTR CVMZ19 - Cao su thanh giằng ngang sau dưới, phía ngoài + trong
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH129 CTR CVKH129 - Cao su thanh giằng ngang sau dưới, phía ngoài + trong
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH67 CTR CVKH67 - Cao su thanh giằng dọc sau, phía trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK101 CTR CVKK101 - Cao su cân bằng trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH207L CTR CVKH207L - Cao su thanh giằng dọc sau trái
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH207R CTR CVKH207R - Cao su thanh giằng dọc sau phải
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD87 CTR CVKD87 - Cao su cân bằng trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVMZ20 CTR CVMZ20 - Cao su cân bằng sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH170 CTR CVKH170 - Cao su moay ơ sau, giằng dọc sau, phía sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH86 CTR CVKH86 - Cao su đuôi càng a trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH78 CTR CVKH78 - Cao su càng a sau trên, phía trước + sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK32 CTR CVKK32 - Cao su đuôi càng a trước dưới morning 2004-11, hyundai i10 07-14
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH118 CTR CVKH118 - Cao su giữa càng a kia morning 2004-, hyundai i10 2007-
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK36 CTR CVKK36 - Cao su cân bằng
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH53 CTR CVKH53 - Cao su cầu sau, bên trái + phải
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD18 CTR CVKD18 - Cao su càng a trước dưới, phía sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
Trang 1/9
Quý khách nhập số điện thoại mua hàng: