08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhà sx
Nhớt động cơ
Dòng sản phẩm
Bán tổng hợp
Tổng hợp toàn phần
Tổng hợp với PAO&Ester
Tổng hợp với PAO&Ester
Phân loại
0w-30
0W-40
5w-30
10w-40
15W-40
20W-50
Dung tích (L)
1
4
5
6
20
Tiêu chuẩn
CI4 / SL
SN / CF
SN Plus
Nhớt hộp số tự động
Dòng sản phẩm
Hộp số CVT
Hộp số tự động
Phân loại
ATF
ATF+
ATF-VI
CFEx
Dung tích (L)
1
4
Tiêu chuẩn
ATF Multi
CVTF Multi
Dexron III
Dexron VI
Nhớt hộp số tay
Dòng sản phẩm
Nhớt hộp số tay
Dung tích (L)
4
18
Phân loại
80W-90
85W-140
Tiêu chuẩn
GL-4
GL-5
Nhớt động cơ xe tải
Phân loại
15W-40
20W-50
Dung tích (L)
1
4
5
6
18
20
Tiêu chuẩn
CF4 / SG
CI4 / SL
Dầu thắng
Phân loại
DOT-3
DOT-4
Dung tích (L)
0.5
Tiêu chuẩn
Tổng hợp toàn phần
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/2
  • 80
    sản phẩm
Aisin ECSF154PL Aisin ECSF154PL - Nhớt động cơ diesel hạng nặng 15w40 cf4/sg - can 20l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ESSNP2054PN Aisin ESSNP2054PN - Nhớt động cơ bán tổng hợp 20w50 sn plus econtech+ can 4l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ESSNP1044PN Aisin ESSNP1044PN - Dầu nhớt động cơ bán tổng hợp 10w40 sn plus econtech+ 4l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ATFMT1P Aisin ATFMT1P - Nhớt hộp số tự động atf+ atf multi 1 lít
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ATFDVI1P Aisin ATFDVI1P - Nhớt hộp số tự động atf-vi dexron vi - 1l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ESSN1041PN Aisin ESSN1041PN - Dầu nhớt động cơ bán tổng hợp 10w40 sn plus econtech+ 1l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin GSL58094PN Aisin GSL58094PN - Dầu hộp số tay geartech+ 80w90 gl-5 - can 4l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin GSL585144PN Aisin GSL585144PN - Dầu hộp số tay geartech 85w140 gl-5 - can 4l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ESSN0534PN Aisin ESSN0534PN - Dầu nhớt động cơ aisin 5w30 sn/cf greentech+ bán tổng hợp
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ECSF1546PN Aisin ECSF1546PN - Nhớt động cơ econtech diesel hạng nặng 15w40 cf4/sg - can 6l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ECSF1541PN Aisin ECSF1541PN - Nhớt động cơ econtech diesel hạng nặng 15w40 cf4/sg - can 1l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ECSF1544PN Aisin ECSF1544PN - Nhớt động cơ econtech diesel hạng nặng 15w40 cf4/sg - can 4l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ECSI1544PN Aisin ECSI1544PN - Nhớt động cơ econtech máy dầu 15w40 ci4/sl - can 4l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ECFI1046PN Aisin ECFI1046PN - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 10w40 sn plus econtech+ 6l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ATFMT4S Aisin ATFMT4S - Dầu nhớt hộp số tự động atf+ atf multi 4l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ATFD34S Aisin ATFD34S - Nhớt hộp số tự động atf dexron iii - 4l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ECSI1541P Aisin ECSI1541P - Nhớt động cơ máy dầu 15w40 ci4/sl - can 1l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ATFDVI4S Aisin ATFDVI4S - Nhớt hộp số tự động atf-vi (chuẩn dexron 6) - 4l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ESSN0534P Aisin ESSN0534P - Dầu nhớt động cơ aisin 5w30 bán tổng hợp
Xuất xứ: Korea
Vũng Tàu
Còn hàng
 
Aisin ATFD31P Aisin ATFD31P - Nhớt hộp số tự động atf dexron iii - 1l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ESFNP0534PN Aisin ESFNP0534PN - Dầu nhớt động cơ greentech tổng hợp toàn phần 5w30 sn plus - 4l
Xuất xứ: Korea
Vũng Tàu
Còn hàng
 
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ESFNP0531PN Aisin ESFNP0531PN - Dầu nhớt động cơ greentech tổng hợp toàn phần 5w30 sn plus - 1l
Xuất xứ: Korea
Vũng Tàu
Còn hàng
 
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin BFSD4500G Aisin BFSD4500G - Nhớt thắng dot 4
Xuất xứ: Korea
Vũng Tàu
Còn hàng
 
Aisin BFSD3500G Aisin BFSD3500G - Nhớt thắng dot 3
Xuất xứ: Korea
Vũng Tàu
Còn hàng
 
Aisin ESEN0531P Aisin ESEN0531P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 5w30 sn/cf pao&ester 1l
Xuất xứ: Korea
Vũng Tàu
Còn hàng
 
Aisin ECSF15418PL Aisin ECSF15418PL - Nhớt động cơ diesel hạng nặng 15w40 cf4/sg - can 18l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin CVTF004S Aisin CVTF004S - Nhớt hộp số tự động vô cấp cvt cfex cvtf multi 4l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ESSN2051PN Aisin ESSN2051PN - Nhớt động cơ bán tổng hợp 20w50 sn plus econtech - can 1l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ECSI1546PN Aisin ECSI1546PN - Nhớt động cơ diesel econtech semi synthetic 15w40 ci-4/sl 6l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ECSF15418PLN Aisin ECSF15418PLN - Nhớt động cơ diesel hạng nặng 15w40 cf4/sg econtech - can 18l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin GSL4851418PLN Aisin GSL4851418PLN - Dầu hộp số tay 85w140 gl-4 - thùng 18l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin GSL480918PLN Aisin GSL480918PLN - Dầu hộp số tay 80w90 gl-4 - can 18l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ESSN1044PN Aisin ESSN1044PN - Dầu nhớt động cơ bán tổng hợp 10w40 sn plus econtech+ 4l
Xuất xứ: Korea
Vũng Tàu
Còn hàng
 
Aisin ESEN0031P Aisin ESEN0031P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp 0w30 sn/cf pao&ester blend - 1l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ECFI104PLB Aisin ECFI104PLB - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 10w-40 ci-4/sl 20l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ECSI154PLB Aisin ECSI154PLB - Nhớt động cơ máy dầu 15w40 ci-4/sl econtech+ thùng 20l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ESEN0044P Aisin ESEN0044P - Nhớt động cơ tổng hợp toàn phần sn/cf 0w40 pao & ester 4l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ESEN0041P Aisin ESEN0041P - Nhớt động cơ tổng hợp toàn phần sn/cf 0w40 pao & ester - can 1l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ESEN0534P Aisin ESEN0534P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 5w30 sn/cf pao&ester 4l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin ESEN0531P Aisin ESEN0531P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 5w30 sn/cf pao&ester 1l
Xuất xứ: Korea
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Trang 1/2