Blog phụ tùng
09 09 92 66 72
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C11% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Aisin
Nhớt động cơ
Dòng sản phẩm
Bán tổng hợp
Tổng hợp toàn phần
Tổng hợp với PAO&Ester
Phân loại
0w-30
0W-40
5w-30
10w-40
15W-40
20W-50
Dung tích (L)
1
4
5
6
Tiêu chuẩn
CI4 / SL
SN / CF
Nhớt hộp số tự động
Dòng sản phẩm
Hộp số CVT
Hộp số tự động
Phân loại
ATF
ATF+
ATF-VI
CFEx
Dung tích (L)
1
4
Tiêu chuẩn
ATF Multi
CVTF Multi
Dexron III
Dexron VI
Nhớt hộp số tay
Dòng sản phẩm
Nhớt hộp số tay
Dung tích (L)
4
18
Phân loại
80W-90
85W-140
Tiêu chuẩn
GL-4
GL-5
Nhớt động cơ xe tải
Phân loại
15W-40
20W-50
Dung tích (L)
1
4
5
6
18
Tiêu chuẩn
CF4 / SG
Dầu thắng
Phân loại
DOT-3
DOT-4
Dung tích (L)
0.5
Tiêu chuẩn
Tổng hợp toàn phần
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/2
  • 54
    sản phẩm
Aisin ESEN0534P Aisin ESEN0534P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 5w30 sn/cf pao&ester 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESSN0534P Aisin ESSN0534P - Dầu nhớt động cơ aisin 5w30 bán tổng hợp
Vũng Tàu còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ATFMT4S Aisin ATFMT4S - Dầu nhớt hộp số tự động afw+
Vũng Tàu còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESFN0534P Aisin ESFN0534P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 5w30 sn/cf - 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESFN0531P Aisin ESFN0531P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 5w30 sn/cf - 1l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESEN0531P Aisin ESEN0531P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 5w30 sn/cf pao&ester 1l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ATFMT1P Aisin ATFMT1P - Nhớt hộp số tự động atf+ atf multi 1 lít
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESSN1041P Aisin ESSN1041P - Dầu nhớt động cơ bán tổng hợp 10w40 sn/cf 1l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin CVTF001P Aisin CVTF001P - Nhớt hộp số tự động vô cấp cvt cfex cvtf multi 1l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin CVTF004S Aisin CVTF004S - Nhớt hộp số tự động vô cấp cvt cfex cvtf multi 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ATFD34S Aisin ATFD34S - Nhớt hộp số tự động atf dexron iii - 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ATFD31P Aisin ATFD31P - Nhớt hộp số tự động atf dexron iii - 1l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ATFDVI4S Aisin ATFDVI4S - Nhớt hộp số tự động atf-vi dexron vi - 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ATFDVI1P Aisin ATFDVI1P - Nhớt hộp số tự động atf-vi dexron vi - 1l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESEN0034P Aisin ESEN0034P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp 0w30 sn/cf pao&ester blend - 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESEN0031P Aisin ESEN0031P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp 0w30 sn/cf pao&ester blend - 1l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin BFSD3500G Aisin BFSD3500G - Nhớt thắng dot 3
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin BFSD4500G Aisin BFSD4500G - Nhớt thắng dot 4
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESEN0044P Aisin ESEN0044P - Nhớt động cơ tổng hợp toàn phần sn/cf 0w40 pao & ester 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESEN0041P Aisin ESEN0041P - Nhớt động cơ tổng hợp toàn phần sn/cf 0w40 pao & ester - can 1l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ECSI1544P Aisin ECSI1544P - Nhớt động cơ máy dầu 15w40 ci4/sl - can 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ECSI1541P Aisin ECSI1541P - Nhớt động cơ máy dầu 15w40 ci4/sl - can 1l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESSN2054P Aisin ESSN2054P - Nhớt động cơ bán tổng hợp 20w50 sn/cf - can 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESSN2051P Aisin ESSN2051P - Nhớt động cơ bán tổng hợp 20w50 sn/cf - can 1l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ECSF1541P Aisin ECSF1541P - Nhớt động cơ diesel hạng nặng 15w40 cf4/sg - can 1l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ECSF1544P Aisin ECSF1544P - Nhớt động cơ diesel hạng nặng 15w40 cf4/sg - can 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ECSF1545P Aisin ECSF1545P - Nhớt động cơ diesel hạng nặng 15w40 cf4/sg - can 5l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ECSF1546P Aisin ECSF1546P - Nhớt động cơ diesel hạng nặng 15w40 cf4/sg - can 6l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ECSF15418PL Aisin ECSF15418PL - Nhớt động cơ diesel hạng nặng 15w40 cf4/sg - can 18l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ECSF2051P Aisin ECSF2051P - Nhớt động cơ diesel hạng nặng 20w50 cf4/sg - can 1l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ECSF2054P Aisin ECSF2054P - Nhớt động cơ diesel hạng nặng 20w50 cf4/sg - can 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ECSF2056P Aisin ECSF2056P - Nhớt động cơ động cơ diesel hạng nặng 20w50 cf4/sg - can 6l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ECSF20518PL Aisin ECSF20518PL - Nhớt động cơ diesel hạng nặng 20w50 cf4/sg - can 18l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin GSL58094P Aisin GSL58094P - Dầu hộp số tay 80w90 gl-5 - can 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin GSL480918PL Aisin GSL480918PL - Dầu hộp số tay 80w90 gl-4 - can 18l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin GSL585144P Aisin GSL585144P - Dầu hộp số tay 85w140 gl-5 - can 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin GSL4801418PL Aisin GSL4801418PL - Dầu hộp số tay 85w140 gl-4 - can 18l
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESEN0534P Aisin ESEN0534P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 5w30 sn/cf pao&ester blend
Vũng Tàu còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESFN0534P Aisin ESFN0534P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 5w30 sn/cf - 4l
Vũng Tàu còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESFN0531P Aisin ESFN0531P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 5w30 sn/cf - 1l
Vũng Tàu còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Trang 1/2
Trang sau ❯❯