Blog phụ tùng
Đăng nhập
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhà sản xuất
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
13/16x16 1B
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
23.5
24.5
30
Đường kính ngoài ron (mm)
62
62.2
62.3
63
63.5
64
65
70
71
71.5
71.7
72
72.5
73
75
76
76.4
77
77.5
78.5
79.5
89
99
100
Đường kính trong ron (mm)
54
54.3
56
57
58
58.2
61
62
62.2
63
64
65
66.5
67
68
68.4
69
71
72
79
88
89
Đường kính ngoài (mm)
65
68
71
72
74
75
76
80
90
93
94
95
96
98.9
100
102
107
108
118
Chiều cao (mm)
65
71
74
75
77
78
79
80
82
84.5
85
90
93
95
100
101
103
108
111
114
117
119
120
121
125
126
130
133
147
160
161
211
286
294
Lọc gió / Nhớt tròn
Đường kính ngoài (mm)
85
100
104
110
120
126
130
Chiều cao (mm)
45
100
163
185
195
202
230
237
440
450
Đường kính trong trên (mm)
19
21
30
40
52
56
60
70
Đường kính trong dưới (mm)
10
15
22
24
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/3
  • 109
    sản phẩm
Sakura C1605 Sakura C1605 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
68,000
JS Asakashi C110J JS Asakashi C110J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70,000
Sakura C1102 Sakura C1102 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
85,000
Sakura EO17030 Sakura EO17030 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
90,000
JS Asakashi C114J JS Asakashi C114J - Lọc nhớt xe ford
 
Vũng Tàu
Còn hàng
85,000
JS Asakashi OE0076 JS Asakashi OE0076 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
110,000
Sakura C1011 Sakura C1011 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
68,000
Sakura C1002 Sakura C1002 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
75,000
Sakura C1141 Sakura C1141 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
87,000
JS Asakashi C933J JS Asakashi C933J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
75,000
JS Asakashi C901J JS Asakashi C901J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70,000
JS Asakashi OE51001 JS Asakashi OE51001 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
105,000
JS Asakashi C113J JS Asakashi C113J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
75,000
JS Asakashi C415J JS Asakashi C415J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70,000
JS Asakashi C111J JS Asakashi C111J - Lọc nhớt xe ford
 
Vũng Tàu
Còn hàng
75,000
JS Asakashi C0068 JS Asakashi C0068 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
80,000
Sakura C1514 Sakura C1514 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65,000
JS Asakashi C0078 JS Asakashi C0078 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
65,000
JS Asakashi C9201 JS Asakashi C9201 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
65,000
JS Asakashi C306J JS Asakashi C306J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
145,000
JS Asakashi C103J JS Asakashi C103J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
95,000
JS Asakashi C0064 JS Asakashi C0064 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
95,000
JS Asakashi C307J JS Asakashi C307J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70,000
JS Asakashi C809J JS Asakashi C809J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
75,000
JS Asakashi C0076 JS Asakashi C0076 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
90,000
Sakura C1809 Sakura C1809 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
68,000
Sakura C15671 Sakura C15671 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
90,000
JS Asakashi C111T JS Asakashi C111T - Lọc nhớt toyota camry
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70,000
JS Asakashi C010J JS Asakashi C010J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
85,000
JS Asakashi C222J JS Asakashi C222J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
85,000
JS Asakashi C417J JS Asakashi C417J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
100,000
JS Asakashi C527J JS Asakashi C527J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70,000
JS Asakashi C0080 JS Asakashi C0080 - Lọc nhớt volkswagen polo 1.6
 
Vũng Tàu
Còn hàng
250,000
Sakura C1140 Sakura C1140 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
75,000
Sakura C1142 Sakura C1142 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65,000
JS Asakashi OE117J JS Asakashi OE117J - Lọc dầu (nhớt) giấy
 
Vũng Tàu
Còn hàng
120,000
Sakura C1109 Sakura C1109 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65,000
Sakura C1611 Sakura C1611 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
95,000
Sakura C1701 Sakura C1701 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
79,000
Sakura C5701 Sakura C5701 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
300,000
Trang 1/3
Trang sau ❯❯