08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng

Bảo hành sản phẩm

Các sản phẩm đã lắp đặt vào xe được bảo hành như sau:

I. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

1. Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó hội đủ các điều kiện sau:

  • Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.
  • Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.
  • Còn giữ hóa đơn mua hàng

2. Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:

  • Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sản phẩm bị rớt, bể.
  • Sản phẩm xảy ra lỗi do người dùng sử dụng sai cách, không tuân thủ các nguyên tắc và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

II. THỜI HẠN BẢO HÀNH:

Tất cả sản phẩm đăng trên website đều được bảo hành tối thiểu 3 tháng tính từ ngày sản phẩm được giao. Sản phẩm có thời gian bảo hành lâu hơn sẽ ghi chú trong mục bảo hành trong trang thông tin sản phẩm.