08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhà sx
Vòng bi chữ thập
Cấu trúc
Đường kính (D) (mm)
15
16
20
25
26
26.5
27
29
30
32
35
37
Phe ngoài (L) (mm)
38
39
40
57
63.8
64
68
71
72
74.61
77
80
81.7
82
85
92
93
101
104
106
Phe trong (LI) (mm)
38
44
47
49
50.4
52
53
58
60
64
71
73
74
76.8
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/1
  • 25
    sản phẩm
Toyo TK2780 Toyo TK2780 - Vòng bi chữ thập 27x80
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TIS171 Toyo TIS171 - Vòng bi chữ thập 29x53 ft isuzu nkr 1.8t, d-max, mu-x
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TM181 Toyo TM181 - Vòng bi chữ thập 25x64
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TKIA010 Toyo TKIA010 - Vòng bi chữ thập 35x73 ft, 35x106 fn hyundai hd 3.5t, county
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TM193 Toyo TM193 - Vòng bi chữ thập 30x58 ft, 30x85 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TU100 Toyo TU100 - Vòng bi chữ thập 27x82 ford ranger, everest 2006-11, starex 07-
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TU110 Toyo TU110 - Vòng bi chữ thập 27x75
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TM199 Toyo TM199 - Vòng bi chữ thập 30x74 ft, 30x101 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TT120 Toyo TT120 - Vòng bi chữ thập 32x64 ft, 32x93 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TM191 Toyo TM191 - Vòng bi chữ thập 25x77
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo ST1639 Toyo ST1639 - Vòng bi chữ thập tay lái 16x39
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TN127 Toyo TN127 - Vòng bi chữ thập 25x44 ft, 25x64 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TA110 Toyo TA110 - Vòng bi chữ thập 30x82
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TMZ108 Toyo TMZ108 - Vòng bi chữ thập 37x71 ft, 37x104 fn kia boxer - e2800 3t5-4t
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo ST1540 Toyo ST1540 - Vòng bi chữ thập tay lái 15x40
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TN128 Toyo TN128 - Vòng bi chữ thập 20x38 ft, 20x57 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TU220 Toyo TU220 - Vòng bi chữ thập 30x92 ford transit
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TN146 Toyo TN146 - Vòng bi chữ thập 27x49 ft, 27x72 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TMZ109 Toyo TMZ109 - Vòng bi chữ thập 26.5x50 ft, 26.5x71 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TT121 Toyo TT121 - Vòng bi chữ thập 29x52 ft, 29x77 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TT129 Toyo TT129 - Vòng bi chữ thập 27x92
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TU100 Toyo TU100 - Vòng bi chữ thập 27x82 ford ranger, ford everest 2006-2011
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TMZ103 Toyo TMZ103 - Vòng bi chữ thập 32x60 ft, 32x92 fn kia sorento 2002 - 2006
Xuất xứ: Japan
Hết hàng
Toyo TT113 Toyo TT113 - Vòng bi chữ thập 26x47 ft, 26x68 fn
Xuất xứ: Japan
Hết hàng
Toyo ST1538 Toyo ST1538 - Vòng bi chữ thập tay lái 15x38
Xuất xứ: Japan
Hết hàng
Quý khách nhập số điện thoại mua hàng: