Blog phụ tùng
09 09 92 66 72
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C1142% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Vòng bi chữ thập
Cấu trúc
Đường kính (D) (mm)
15
16
18
19
20
22
23.83
24
25
26
26.5
27
28
28.5
29
30
31.75
32
35
37
38
39
43
44
46
47
47.5
48
49
50
52
55
56
58
Phe ngoài (L) (mm)
38
39
40
44
47
48
50
55
57
59
60
62
63.8
64
68
71
72
74.61
75
76
76.8
77
78
80
81.7
82
85
92
93
95
97
101
102
104
106
107
110
118
126
129
133
135
136
140
142
144
145
154
155
164
167
170
174
175
178
192
Phe trong (LI) (mm)
36
38
44
46.8
47
49
50
50.4
52
55
56
58
60
61
64
65
69
71
72
73
74
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/3
  • 91
    sản phẩm
Toyo TN127 Toyo TN127 - Vòng bi chữ thập 25x44 ft, 25x64 fn
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Toyo TN128 Toyo TN128 - Vòng bi chữ thập 20x38 ft, 20x57 fn
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHN46 Koyolb CHN46 - Vòng bi chữ thập 27x49 ft, 27x72 fn
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHMZ8 Koyolb CHMZ8 - Vòng bi chữ thập 37x71 ft, 37x104 fn kia boxer - e2800 3t5-4t
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb C5170X Koyolb C5170X - Vòng bi chữ thập 24x38 ft
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH1010 Koyolb CH1010 - Vòng bi chữ thập 27x61 ft, 27x82 hyundai, mekong,jeep lùn,ba gác
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHD85 Koyolb CHD85 - Vòng bi chữ thập 28.5x65 ft, 28.5x92 fn máy cày - delta 3000
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Toyo TMZ103 Toyo TMZ103 - Vòng bi chữ thập 32x60 ft, 32x92 fn kia sorento 2002 - 2006
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Toyo TT121 Toyo TT121 - Vòng bi chữ thập 29x52 ft, 29x77 fn
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Toyo TT120 Toyo TT120 - Vòng bi chữ thập 32x64 ft, 32x93 fn
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHN34 Koyolb CHN34 - Vòng bi chữ thập 25x55 ft, 25x80 fn nissan máy cày
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH1200 Koyolb CH1200 - Vòng bi chữ thập 22x36 ft, 22x55 fn
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Toyo TKIA010 Toyo TKIA010 - Vòng bi chữ thập 35x73 ft, 35x106 fn hyundai hd 3.5t, county
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH50135 Koyolb CH50135 - Vòng bi chữ thập 50x135 xe kamaz
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH5000 Koyolb CH5000 - Vòng bi chữ thập 49x155 isuzu + daewoo + reo 1
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM96 Koyolb CHM96 - Vòng bi chữ thập 52x170
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH50155 Koyolb CH50155 - Vòng bi chữ thập 50x155 xe bomaz + karat
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHH68 Koyolb CHH68 - Vòng bi chữ thập 47x144 hino 11t + 15t
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHH75 Koyolb CHH75 - Vòng bi chữ thập 58x175 xe đầu kéo hino
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH5407 Koyolb CH5407 - Vòng bi chữ thập 49x178 xe đầu kéo
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHIS65 Koyolb CHIS65 - Vòng bi chữ thập 46x136 isuzu tải 10 tấn
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM71 Koyolb CHM71 - Vòng bi chữ thập 44x129 rhino + huyndai 5t + asia
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHN43 Koyolb CHN43 - Vòng bi chữ thập 55x164
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM83 Koyolb CHM83 - Vòng bi chữ thập 52x154 xe hyundai 8 tan hd170, bomaz, karat
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM80 Koyolb CHM80 - Vòng bi chữ thập 46x142 mitsu fuso 8t + 12t + huyndai hd170 8t
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH4000 Koyolb CH4000 - Vòng bi chữ thập 47.5x135 huyndai hd260 hd270,asia 11t reo 2 dầu
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHKO26 Koyolb CHKO26 - Vòng bi chữ thập 43x140 máy xúc komatsu 530 530b
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHIS67 Koyolb CHIS67 - Vòng bi chữ thập 56x174 xe isuzu + daewoo + hundai
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Toyo ST1639 Toyo ST1639 - Vòng bi chữ thập tay lái 16x39
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Toyo ST1540 Toyo ST1540 - Vòng bi chữ thập tay lái 15x40
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH1540 Koyolb CH1540 - Vòng bi chữ thập tay lái 15x40
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM75 Koyolb CHM75 - Vòng bi chữ thập 32x102 mitsubishi fuso canter
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHT29 Koyolb CHT29 - Vòng bi chữ thập 27x92
Xuất xứ: Taiwan
Vũng Tàu
Còn hàng
 
Koyolb CH2200 Koyolb CH2200 - Vòng bi chữ thập 30x92 ford transit
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM88 Koyolb CHM88 - Vòng bi chữ thập 25x77
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHD82 Koyolb CHD82 - Vòng bi chữ thập 28x80
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH7520 Koyolb CH7520 - Vòng bi chữ thập 38x110 tải ifa cũ
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb C5124X Koyolb C5124X - Vòng bi chữ thập 58x167
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Toyo TM181 Toyo TM181 - Vòng bi chữ thập 25x64
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Toyo TA110 Toyo TA110 - Vòng bi chữ thập 30x82
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Trang 1/3
Trang sau ❯❯