Blog phụ tùng
09 09 92 66 72
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C1142% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Bạc đạn
Dòng sản phẩm
Bạc đạn chà (chặn)
Bạc đạn tang trống (nhào cà na)
Bạc đạn tiếp xúc góc
Bạc đạn tròn
Bạc đạn tròn tự điều chỉnh
Đường kính trong (mm)
6
8
10
12
15
17
20
25
40
45
50
55
65
70
75
80
140
Đường kính ngoài (mm)
14
19
26
27
28
30
32
35
40
42
47
52
62
80
85
90
110
120
130
140
225
Chiều dày 1 (mm)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15.9
16
17
17.5
18
20
23
29
31
33
68
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/2
  • 62
    sản phẩm
Nsk 6210CM Nsk 6210CM - Bạc đạn máy đề, máy phát
 
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 6304DDUCM Nsk 6304DDUCM - Bạc đạn máy phát
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk B1799T1XDDW8CG16E Nsk B1799T1XDDW8CG16E - Bạc đạn máy đề, máy phát mercedes w201, w124 , ...
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Flare 63022RS Flare 63022RS - Bạc đạn máy phát
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Flare 62012RS Flare 62012RS - Bạc đạn máy đề, máy phát, bánh đà
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk B1569T12DDWNCXCM Nsk B1569T12DDWNCXCM - Bạc đạn máy đề, máy phát
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 2209 Nsk 2209 - Bạc đạn tròn tự điều chỉnh
 
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 5202 Nsk 5202 - Bạc đạn tiếp xúc góc 2 dãy
 
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 2208 Nsk 2208 - Bạc đạn tròn tự điều chỉnh
 
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 51205 Nsk 51205 - Bạc đạn chà (chặn)
 
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 5203 Nsk 5203 - Bạc đạn tiếp xúc góc 2 dãy
 
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 6311DDUC3E Nsk 6311DDUC3E - Bạc đạn tròn 1 dãy nắp nhựa c3
 
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Flare 62102RS Flare 62102RS - Bạc đạn máy đề, máy phát
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 6210ZZCM Nsk 6210ZZCM - Bạc đạn máy đề, máy phát
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 6202CM Nsk 6202CM - Bạc đạn cầu 1 dãy không nắp
 
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk B17116T1XDDGGCMR Nsk B17116T1XDDGGCMR - Bạc đạn máy đề, máy phát
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 6905ZZCM Nsk 6905ZZCM - Bạc đạn máy phát
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 6202ZZCM Nsk 6202ZZCM - Bạc đạn máy phát
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 6200ZZCM Nsk 6200ZZCM - Bạc đạn máy đề
Xuất xứ: Inđonesia
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 6002ZZCM Nsk 6002ZZCM - Bạc đạn máy đề, máy phát, bánh đà
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Flare 60022RS Flare 60022RS - Bạc đạn máy đề, máy phát, bánh đà
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 6003ZZCM Nsk 6003ZZCM - Bạc đạn máy đề, máy phát
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 6003DDUCM Nsk 6003DDUCM - Bạc đạn máy đề, máy phát
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Flare 62002RS Flare 62002RS - Bạc đạn máy đề
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Flare 60002RS Flare 60002RS - Bạc đạn máy đề
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 6001DDUCM Nsk 6001DDUCM - Bạc đạn máy đề
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 6000DDUCM Nsk 6000DDUCM - Bạc đạn máy đề
Xuất xứ: Inđonesia
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 6302DDUCM Nsk 6302DDUCM - Bạc đạn máy phát
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk B885T12DDNCXMC3E Nsk B885T12DDNCXMC3E - Bạc đạn máy phát
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Flare 63032RS Flare 63032RS - Bạc đạn máy phát
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Flare 62032RS Flare 62032RS - Bạc đạn máy phát
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Flare 62022RS Flare 62022RS - Bạc đạn máy phát
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Nsk 6202DDUCM Nsk 6202DDUCM - Bạc đạn máy phát
Xuất xứ: Inđonesia
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Nsk 6303DDUCM Nsk 6303DDUCM - Bạc đạn máy phát
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Nsk 6305ZZCM Nsk 6305ZZCM - Bạc đạn máy phát
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Nsk 6305DDUCM Nsk 6305DDUCM - Bạc đạn máy đề, máy phát
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Nsk 6014CM Nsk 6014CM - Bạc đạn tròn
 
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Nsk 6004ZZC3E Nsk 6004ZZC3E - Bạc đạn tròn 1 dãy nắp sắt
 
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Nsk 6305CM Nsk 6305CM - Bạc đạn máy đề, máy phát (không nắp chụp)
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Nsk 6203DDUCM Nsk 6203DDUCM - Bạc đạn máy phát
Xuất xứ: Inđonesia
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Trang 1/2
Trang sau ❯❯