08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhà sx
Vòng bi chữ thập
Cấu trúc
Đường kính (D) (mm)
15
16
20
23.8
25
26
26.5
27
28
28.5
29
30
31.75
32
37
43
44
46
47
48
52
55
56
58
Phe ngoài (L) (mm)
40
57
59
61.3
63.8
74.61
76.8
80
82
85
92
95
101
102
129
136
140
142
144
145
154
164
170
174
175
Phe trong (LI) (mm)
38
44
46.8
49
50
52
53
56
57
58
64
65
69
71
74
76.8
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/2
  • 41
    sản phẩm
Gmb GUT21 Gmb GUT21 - Vòng bi chữ thập 29x52 ft, 29x78 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUT11 Gmb GUT11 - Vòng bi chữ thập 20x57
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUT29 Gmb GUT29 - Vòng bi chữ thập 27x92
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUT13 Gmb GUT13 - Vòng bi chữ thập 26x47 ft, 26x68 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUK12 Gmb GUK12 - Vòng bi chữ thập 27x80
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUIS67 Gmb GUIS67 - Vòng bi chữ thập 56x174 xe isuzu + daewoo + hundai
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUM81L Gmb GUM81L - Vòng bi chữ thập 25x64
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUM93 Gmb GUM93 - Vòng bi chữ thập 30x58 ft, 30x85 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUT20 Gmb GUT20 - Vòng bi chữ thập 32x64 ft, 32x92 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb ST1640 Gmb ST1640 - Vòng bi chữ thập tay lái 16x40
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUM80 Gmb GUM80 - Vòng bi chữ thập 46x142 mitsu fuso 8t + 12t + huyndai hd170 8t
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUIS74 Gmb GUIS74 - Vòng bi chữ thập 29x69 ft, 29x95 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GU1100 Gmb GU1100 - Vòng bi chữ thập 27x75
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUT12 Gmb GUT12 - Vòng bi chữ thập 26x56 ft, 26x80 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUN27 Gmb GUN27 - Vòng bi chữ thập 25x44 ft, 25x64 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUH75 Gmb GUH75 - Vòng bi chữ thập 58x175 xe đầu kéo hino
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUM88 Gmb GUM88 - Vòng bi chữ thập 25x77
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUMZ3 Gmb GUMZ3 - Vòng bi chữ thập 32x57
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUMZ9 Gmb GUMZ9 - Vòng bi chữ thập 26.5x50 ft, 26.5x72 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUH68 Gmb GUH68 - Vòng bi chữ thập 47x144 hino 11t + 15t
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb ST1540 Gmb ST1540 - Vòng bi chữ thập tay lái 15x40
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUM99 Gmb GUM99 - Vòng bi chữ thập 30x74 ft, 30x101 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUM73 Gmb GUM73 - Vòng bi chữ thập 27x82 ford ranger, everest 2006-11, starex 07-
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUS6 Gmb GUS6 - Vòng bi chữ thập 20x59
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUN46 Gmb GUN46 - Vòng bi chữ thập 27x49 ft, 27x72 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUN43 Gmb GUN43 - Vòng bi chữ thập 55x164
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUN34 Gmb GUN34 - Vòng bi chữ thập 25x55 ft, 25x80 fn nissan máy cày
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUN28 Gmb GUN28 - Vòng bi chữ thập 20x38 ft, 20x57 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUMZ8 Gmb GUMZ8 - Vòng bi chữ thập 37x71 ft, 37x104 fn kia boxer - e2800 3t5-4t
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUM96 Gmb GUM96 - Vòng bi chữ thập 52x170
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUM91 Gmb GUM91 - Vòng bi chữ thập 25x77
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUM83 Gmb GUM83 - Vòng bi chữ thập 52x154 xe hyundai 8 tan hd170, bomaz, karat
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUM75 Gmb GUM75 - Vòng bi chữ thập 32x102 mitsubishi fuso canter
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUM71 Gmb GUM71 - Vòng bi chữ thập 44x129 rhino + huyndai 5t + asia
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUKO26 Gmb GUKO26 - Vòng bi chữ thập 43x140 máy xúc komatsu 530 530b
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUIS71 Gmb GUIS71 - Vòng bi chữ thập 29x53 ft isuzu nkr 1.8t, d-max, mu-x
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUIS65 Gmb GUIS65 - Vòng bi chữ thập 46x136 isuzu tải 10 tấn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUIS57 Gmb GUIS57 - Vòng bi chữ thập 48x145 xe isuzu tải 12t
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUD85 Gmb GUD85 - Vòng bi chữ thập 28.5x65 ft, 28.5x92 fn máy cày - delta 3000
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUD82 Gmb GUD82 - Vòng bi chữ thập 28x80
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Trang 1/2
Quý khách nhập số điện thoại mua hàng: