Blog phụ tùng
09 09 92 66 72
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Vòng bi chữ thập
Cấu trúc
Đường kính (D) (mm)
15
16
18
19
20
22
23.83
24
25
26
26.5
27
28
28.5
29
30
31.75
32
35
37
38
39
43
44
46
47
47.5
48
49
50
52
55
56
58
Phe ngoài (L) (mm)
38
39
40
44
47
48
50
55
57
59
60
62
63.8
64
68
71
72
74.61
75
76
76.8
77
78
80
81.7
82
85
92
93
95
97
101
102
104
106
107
110
118
126
129
133
135
136
140
142
144
145
154
155
164
167
170
174
175
178
192
Phe trong (LI) (mm)
36
38
44
46.8
47
49
50
50.4
52
55
56
58
60
61
64
65
69
71
72
73
74
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/3
  • 91
    sản phẩm
Koyolb CH1780 Koyolb CH1780 - Vòng bi chữ thập 27x80
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHT21 Koyolb CHT21 - Vòng bi chữ thập 29x52 ft, 29x78 fn
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Toyo TM181 Toyo TM181 - Vòng bi chữ thập 25x64
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH1650 Koyolb CH1650 - Vòng bi chữ thập 22x59
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Toyo TN146 Toyo TN146 - Vòng bi chữ thập 27x49 ft, 27x72 fn
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH5000 Koyolb CH5000 - Vòng bi chữ thập 49x155 isuzu + daewoo + reo 1
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM99 Koyolb CHM99 - Vòng bi chữ thập 30x74 ft, 30x101 fn
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHMZ8 Koyolb CHMZ8 - Vòng bi chữ thập 37x71 ft, 37x104 fn kia boxer - e2800 3t5-4t
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM73 Koyolb CHM73 - Vòng bi chữ thập 27x82 ford ranger, everest 2006-11, starex 07-
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Toyo TMZ109 Toyo TMZ109 - Vòng bi chữ thập 26.5x50 ft, 26.5x71 fn
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH500 Koyolb CH500 - Vòng bi chữ thập 24x62
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHIS74 Koyolb CHIS74 - Vòng bi chữ thập 29x69 ft, 29x95 fn
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHA10 Koyolb CHA10 - Vòng bi chữ thập 30x82 ford transit mới
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH1948 Koyolb CH1948 - Vòng bi chữ thập tay lái 19x48 daewoo
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHN27 Koyolb CHN27 - Vòng bi chữ thập 25x44 ft, 25x64 fn
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM93 Koyolb CHM93 - Vòng bi chữ thập 30x58 ft, 30x85 fn
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHMZ3 Koyolb CHMZ3 - Vòng bi chữ thập 32x60 ft, 32x92 fn kia 2t5 đời mới
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHIS65 Koyolb CHIS65 - Vòng bi chữ thập 46x136 isuzu tải 10 tấn
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH1010 Koyolb CH1010 - Vòng bi chữ thập 27x61 ft, 27x82 hyundai, mekong,jeep lùn,ba gác
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH35126 Koyolb CH35126 - Vòng bi chữ thập 35x126 daewoo 8t
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHN34 Koyolb CHN34 - Vòng bi chữ thập 25x55 ft, 25x80 fn nissan máy cày
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHD82 Koyolb CHD82 - Vòng bi chữ thập 28x80
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH35107 Koyolb CH35107 - Vòng bi chữ thập 35x72 ft, 35x107 fn hyundai hd 3.5t, county
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Toyo TT120 Toyo TT120 - Vòng bi chữ thập 32x64 ft, 32x93 fn
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Toyo ST1639 Toyo ST1639 - Vòng bi chữ thập tay lái 16x39
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH39118 Koyolb CH39118 - Vòng bi chữ thập 39x118 jinco
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM71 Koyolb CHM71 - Vòng bi chữ thập 44x129 rhino + huyndai 5t + asia
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Toyo TU110 Toyo TU110 - Vòng bi chữ thập 27x75
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Toyo TKIA010 Toyo TKIA010 - Vòng bi chữ thập 35x73 ft, 35x106 fn hyundai hd 3.5t, county
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH2050 Koyolb CH2050 - Vòng bi chữ thập 30x106 máy cày, reo xăng
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb 1847 Koyolb 1847 - Vòng bi chữ thập tay lái 18x47
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM88 Koyolb CHM88 - Vòng bi chữ thập 25x77
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM83 Koyolb CHM83 - Vòng bi chữ thập 52x154 xe hyundai 8 tan hd170, bomaz, karat
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH1540 Koyolb CH1540 - Vòng bi chữ thập tay lái 15x40
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHT11 Koyolb CHT11 - Vòng bi chữ thập 20x57
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHS6 Koyolb CHS6 - Vòng bi chữ thập 20x60
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH7430 Koyolb CH7430 - Vòng bi chữ thập 35x97 hino + ifa cũ
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHH68 Koyolb CHH68 - Vòng bi chữ thập 47x144 hino 11t + 15t
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH50155 Koyolb CH50155 - Vòng bi chữ thập 50x155 xe bomaz + karat
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHT13 Koyolb CHT13 - Vòng bi chữ thập 26x47 ft, 26x68 fn
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Trang 1/3
Trang sau ❯❯