08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhà sx
Vòng bi chữ thập
Cấu trúc
Đường kính (D) (mm)
15
16
18
19
20
22
23.8
23.83
24
25
26
26.5
27
28
28.5
29
30
31.75
32
35
37
38
39
43
44
46
47
47.5
48
49
50
52
55
56
58
Phe ngoài (L) (mm)
38
39
40
44
47
48
50
55
57
59
60
61.3
62
63.8
64
68
71
72
74.61
75
76
76.8
77
78
80
81.7
82
85
92
93
95
97
101
102
104
106
107
110
118
126
129
133
135
136
140
142
144
145
154
155
164
167
170
174
175
178
192
Phe trong (LI) (mm)
36
38
44
46.8
47
49
50
50.4
52
53
55
56
57
58
60
61
64
65
69
71
72
73
74
76.8
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/4
  • 134
    sản phẩm
Toyo TK2780 Toyo TK2780 - Vòng bi chữ thập 27x80
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Koyolb 1847 Koyolb 1847 - Vòng bi chữ thập tay lái 18x47
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHM71 Koyolb CHM71 - Vòng bi chữ thập 44x129 rhino + huyndai 5t + asia
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Gmb GUT21 Gmb GUT21 - Vòng bi chữ thập 29x52 ft, 29x78 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Koyolb CHT11 Koyolb CHT11 - Vòng bi chữ thập 20x57
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Toyo TM181 Toyo TM181 - Vòng bi chữ thập 25x64
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TIS171 Toyo TIS171 - Vòng bi chữ thập 29x53 ft isuzu nkr 1.8t, d-max, mu-x
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Koyolb CH1100 Koyolb CH1100 - Vòng bi chữ thập 27x75
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHT29 Koyolb CHT29 - Vòng bi chữ thập 27x92
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH2200 Koyolb CH2200 - Vòng bi chữ thập 30x92 ford transit
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Toyo TKIA010 Toyo TKIA010 - Vòng bi chữ thập 35x73 ft, 35x106 fn hyundai hd 3.5t, county
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Koyolb CHN28 Koyolb CHN28 - Vòng bi chữ thập 20x38 ft, 20x57 fn
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHT20 Koyolb CHT20 - Vòng bi chữ thập 32x64 ft, 32x92 fn
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH35107 Koyolb CH35107 - Vòng bi chữ thập 35x72 ft, 35x107 fn hyundai hd 3.5t, county
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH5281X Koyolb CH5281X - Vòng bi chữ thập 49x192 xe đầu kéo
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Toyo TM193 Toyo TM193 - Vòng bi chữ thập 30x58 ft, 30x85 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUT29 Gmb GUT29 - Vòng bi chữ thập 27x92
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TU100 Toyo TU100 - Vòng bi chữ thập 27x82 ford ranger, everest 2006-11, starex 07-
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUT11 Gmb GUT11 - Vòng bi chữ thập 20x57
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Koyolb CHS6 Koyolb CHS6 - Vòng bi chữ thập 20x60
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHM73 Koyolb CHM73 - Vòng bi chữ thập 27x82 ford ranger, everest 2006-11, starex 07-
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Toyo TU110 Toyo TU110 - Vòng bi chữ thập 27x75
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUK12 Gmb GUK12 - Vòng bi chữ thập 27x80
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUT13 Gmb GUT13 - Vòng bi chữ thập 26x47 ft, 26x68 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TM199 Toyo TM199 - Vòng bi chữ thập 30x74 ft, 30x101 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUIS67 Gmb GUIS67 - Vòng bi chữ thập 56x174 xe isuzu + daewoo + hundai
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TT120 Toyo TT120 - Vòng bi chữ thập 32x64 ft, 32x93 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUM81L Gmb GUM81L - Vòng bi chữ thập 25x64
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUM93 Gmb GUM93 - Vòng bi chữ thập 30x58 ft, 30x85 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUT20 Gmb GUT20 - Vòng bi chữ thập 32x64 ft, 32x92 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TM191 Toyo TM191 - Vòng bi chữ thập 25x77
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Koyolb CHM81 Koyolb CHM81 - Vòng bi chữ thập 25x64
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Toyo ST1639 Toyo ST1639 - Vòng bi chữ thập tay lái 16x39
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Koyolb CH1010 Koyolb CH1010 - Vòng bi chữ thập 27x61 ft, 27x82 hyundai, mekong,jeep lùn,ba gác
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Toyo TN127 Toyo TN127 - Vòng bi chữ thập 25x44 ft, 25x64 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb ST1640 Gmb ST1640 - Vòng bi chữ thập tay lái 16x40
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TA110 Toyo TA110 - Vòng bi chữ thập 30x82
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TMZ108 Toyo TMZ108 - Vòng bi chữ thập 37x71 ft, 37x104 fn kia boxer - e2800 3t5-4t
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Koyolb CHIS67 Koyolb CHIS67 - Vòng bi chữ thập 56x174 xe isuzu + daewoo + hundai
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH7560 Koyolb CH7560 - Vòng bi chữ thập 52x133 xe huyndai, xe trung quốc
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Trang 1/4
Quý khách nhập số điện thoại mua hàng: