09 09 92 66 72
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhà sx
Vòng bi chữ thập
Cấu trúc
Đường kính (D) (mm)
15
16
18
19
20
22
23.8
23.83
24
25
26
26.5
27
28
28.5
29
30
31.75
32
35
37
38
39
43
44
46
47
47.5
48
49
50
52
55
56
58
Phe ngoài (L) (mm)
38
39
40
44
47
48
50
55
57
59
60
61.3
62
63.8
64
68
71
72
74.61
75
76
76.8
77
78
80
81.7
82
85
92
93
95
97
101
102
104
106
107
110
118
126
129
133
135
136
140
142
144
145
154
155
164
167
170
174
175
178
192
Phe trong (LI) (mm)
36
38
44
46.8
47
49
50
50.4
52
53
55
56
57
58
60
61
64
65
69
71
72
73
74
76.8
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/4
  • 134
    sản phẩm
Toyo TK2780 Toyo TK2780 - Vòng bi chữ thập 27x80
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TM199 Toyo TM199 - Vòng bi chữ thập 30x74 ft, 30x101 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Koyolb CH4000 Koyolb CH4000 - Vòng bi chữ thập 47.5x135 huyndai hd260 hd270,asia 11t reo 2 dầu
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH5000 Koyolb CH5000 - Vòng bi chữ thập 49x155 isuzu + daewoo + reo 1
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHM83 Koyolb CHM83 - Vòng bi chữ thập 52x154 xe hyundai 8 tan hd170, bomaz, karat
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH2200 Koyolb CH2200 - Vòng bi chữ thập 30x92 ford transit
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Toyo TT113 Toyo TT113 - Vòng bi chữ thập 26x47 ft, 26x68 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TU100 Toyo TU100 - Vòng bi chữ thập 27x82 ford ranger, everest 2006-11, starex 07-
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUMZ3 Gmb GUMZ3 - Vòng bi chữ thập 32x57
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TMZ103 Toyo TMZ103 - Vòng bi chữ thập 32x60 ft, 32x92 fn kia sorento 2002 - 2006
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUT21 Gmb GUT21 - Vòng bi chữ thập 29x52 ft, 29x78 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Koyolb CHT20 Koyolb CHT20 - Vòng bi chữ thập 32x64 ft, 32x92 fn
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHM75 Koyolb CHM75 - Vòng bi chữ thập 32x102 mitsubishi fuso canter
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Gmb GUK12 Gmb GUK12 - Vòng bi chữ thập 27x80
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TM193 Toyo TM193 - Vòng bi chữ thập 30x58 ft, 30x85 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo ST1540 Toyo ST1540 - Vòng bi chữ thập tay lái 15x40
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Koyolb CH39118 Koyolb CH39118 - Vòng bi chữ thập 39x118 jinco
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Gmb GUM81L Gmb GUM81L - Vòng bi chữ thập 25x64
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUM93 Gmb GUM93 - Vòng bi chữ thập 30x58 ft, 30x85 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUN27 Gmb GUN27 - Vòng bi chữ thập 25x44 ft, 25x64 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUT20 Gmb GUT20 - Vòng bi chữ thập 32x64 ft, 32x92 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUT29 Gmb GUT29 - Vòng bi chữ thập 27x92
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb ST1540 Gmb ST1540 - Vòng bi chữ thập tay lái 15x40
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb ST1640 Gmb ST1640 - Vòng bi chữ thập tay lái 16x40
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUIS67 Gmb GUIS67 - Vòng bi chữ thập 56x174 xe isuzu + daewoo + hundai
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUH68 Gmb GUH68 - Vòng bi chữ thập 47x144 hino 11t + 15t
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Gmb GUH75 Gmb GUH75 - Vòng bi chữ thập 58x175 xe đầu kéo hino
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Koyolb CHD82 Koyolb CHD82 - Vòng bi chữ thập 28x80
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Toyo TN127 Toyo TN127 - Vòng bi chữ thập 25x44 ft, 25x64 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TM181 Toyo TM181 - Vòng bi chữ thập 25x64
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Koyolb CH7430 Koyolb CH7430 - Vòng bi chữ thập 35x97 hino + ifa cũ
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Gmb GUM99 Gmb GUM99 - Vòng bi chữ thập 30x74 ft, 30x101 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Koyolb CHT29 Koyolb CHT29 - Vòng bi chữ thập 27x92
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH500 Koyolb CH500 - Vòng bi chữ thập 24x62
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH800 Koyolb CH800 - Vòng bi chữ thập 27x62
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH1780 Koyolb CH1780 - Vòng bi chữ thập 27x80
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Toyo ST1639 Toyo ST1639 - Vòng bi chữ thập tay lái 16x39
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TU110 Toyo TU110 - Vòng bi chữ thập 27x75
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Toyo TN146 Toyo TN146 - Vòng bi chữ thập 27x49 ft, 27x72 fn
Xuất xứ: Japan
Còn hàng
Koyolb CHIS74 Koyolb CHIS74 - Vòng bi chữ thập 29x69 ft, 29x95 fn
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Trang 1/4