Blog phụ tùng
09 09 92 66 72
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
13/16x16 1B
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
23.5
24.5
30
Đường kính ngoài ron (mm)
62.2
62.3
63
64
70
71
71.7
72
72.5
76
76.4
77.5
79.5
89
Đường kính trong ron (mm)
54.3
56
57
58.2
62
62.2
63
64
66.5
68
68.4
72
79
Đường kính ngoài (mm)
65
68
74
76
80
93
95
100
107
108
118
Chiều cao (mm)
65
71
74
78
80
84.5
85
90
100
103
108
111
120
121
125
130
160
211
286
294
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/1
  • 36
    sản phẩm
Sakura C1514 Sakura C1514 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
Sakura C1011 Sakura C1011 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
68 000 ₫
Sakura C1002 Sakura C1002 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
75 000 ₫
Sakura C1141 Sakura C1141 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
87 000 ₫
Sakura C1809 Sakura C1809 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
68 000 ₫
Sakura C15671 Sakura C15671 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
90 000 ₫
Sakura C1140 Sakura C1140 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
75 000 ₫
Sakura C1142 Sakura C1142 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
Sakura C1109 Sakura C1109 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
Sakura C1611 Sakura C1611 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
95 000 ₫
Sakura C1102 Sakura C1102 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
85 000 ₫
Sakura C1605 Sakura C1605 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
68 000 ₫
Sakura C1701 Sakura C1701 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
79 000 ₫
Sakura C5701 Sakura C5701 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
300 000 ₫
Sakura C5705 Sakura C5705 - Lọc nhớt iveco xe buýt, xe tải
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
370 000 ₫
Sakura C1511 Sakura C1511 - Lọc nhớt isuzu hi lander, nkr55 2.8 4jb1 94-99, sumitomo sh-60
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
110 000 ₫
Sakura C6502 Sakura C6502 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
125 000 ₫
Sakura C5707 Sakura C5707 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
420 000 ₫
Sakura C1132 Sakura C1132 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
Sakura C1121 Sakura C1121 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
79 000 ₫
Sakura C1501 Sakura C1501 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
195 000 ₫
Sakura O5311 Sakura O5311 - Lọc nhớt giấy
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
95 000 ₫
Sakura EO1902 Sakura EO1902 - Lọc nhớt giấy
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
105 000 ₫
Sakura C1805 Sakura C1805 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
Sakura C15271 Sakura C15271 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
120 000 ₫
Sakura EO11060 Sakura EO11060 - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
135 000 ₫
Sakura C2906 Sakura C2906 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
95 000 ₫
Sakura O2803 Sakura O2803 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
150 000 ₫
Sakura C1112 Sakura C1112 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
160 000 ₫
Sakura C1012 Sakura C1012 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
165 000 ₫
Sakura EO1101 Sakura EO1101 - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
105 000 ₫
Sakura EO11050 Sakura EO11050 - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
105 000 ₫
Sakura C1103 Sakura C1103 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
79 000 ₫
Sakura C1908 Sakura C1908 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Hết hàng
 
Sakura O1011 Sakura O1011 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Hết hàng
 
Sakura EO1701 Sakura EO1701 - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Hết hàng