08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhà sx
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
13/16x16 1B
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
23.5
24.5
30
Đường kính trong ron (mm)
54.3
56
57
58.2
62
62.2
63
64
65
66.5
68
68.4
72
75
75.5
79
Đường kính ngoài ron (mm)
62.2
62.3
63
64
70
71
71.7
72
72.5
76
76.4
77.5
79.5
86
87.5
89
Đường kính ngoài (mm)
65
68
74
76
80
90
93
95
100
102
107
108
118
Chiều cao (mm)
65
70
71
74
78
80
84.5
85
90
100
103
108
111
120
121
125
130
150
160
211
286
294
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/2
  • 46
    sản phẩm
Sakura EO1501 Sakura EO1501 - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Indonesia
135,000
Sakura EO28070 Sakura EO28070 - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Indonesia
95,000
Sakura C1112 Sakura C1112 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
160,000
Sakura C1546 Sakura C1546 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
150,000
Sakura EO17030 Sakura EO17030 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
90,000
Sakura C1611 Sakura C1611 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
120,000
Sakura C1908 Sakura C1908 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
125,000
Sakura C15671 Sakura C15671 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
95,000
Sakura C1701 Sakura C1701 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
90,000
Sakura C1142 Sakura C1142 - Lọc nhớt (thấp)
Xuất xứ: Indonesia
68,000
Sakura C1121 Sakura C1121 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
90,000
Sakura C5707 Sakura C5707 - Lọc nhớt komatsu
Xuất xứ: Indonesia
420,000
Sakura C5701 Sakura C5701 - Lọc nhớt komatsu
Xuất xứ: Indonesia
300,000
Sakura O2803 Sakura O2803 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
180,000
Sakura O1011 Sakura O1011 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
195,000
Sakura C2906 Sakura C2906 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
110,000
Sakura C1102 Sakura C1102 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
90,000
Sakura C1514 Sakura C1514 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
68,000
Sakura C1141 Sakura C1141 - Lọc nhớt (cao)
Xuất xứ: Indonesia
87,000
Sakura C1002 Sakura C1002 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
75,000
Sakura C1103 Sakura C1103 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
90,000
Sakura C1011 Sakura C1011 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
75,000
Sakura C1511 Sakura C1511 - Lọc nhớt isuzu hi lander, nkr55 2.8 4jb1 94-99, sumitomo sh-60
Xuất xứ: Indonesia
110,000
Sakura EO1701 Sakura EO1701 - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Indonesia
85,000
Sakura EO28080 Sakura EO28080 - Lọc nhớt giấy
Xuất xứ: Indonesia
120,000
Sakura C65400 Sakura C65400 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
68,000
Sakura C1012 Sakura C1012 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
165,000
Sakura EO23020 Sakura EO23020 - Lọc nhớt giấy
Xuất xứ: Indonesia
110,000
Sakura C1204 Sakura C1204 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
70,000
Sakura EO28090 Sakura EO28090 - Lọc nhớt giấy
Xuất xứ: Indonesia
120,000
Sakura C1805 Sakura C1805 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
75,000
Sakura O5311 Sakura O5311 - Lọc nhớt giấy
Xuất xứ: Inđonesia
95,000
Sakura EO24070 Sakura EO24070 - Lọc nhớt peugeot, citroen, ds, mini
Xuất xứ: Indonesia
100,000
Sakura C1140 Sakura C1140 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
75,000
Sakura C5705 Sakura C5705 - Lọc nhớt iveco xe buýt, xe tải
Xuất xứ: Indonesia
370,000
Sakura C6502 Sakura C6502 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
125,000
Sakura C1501 Sakura C1501 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
195,000
Sakura C15271 Sakura C15271 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
120,000
Sakura EO1101 Sakura EO1101 - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Indonesia
105,000
Sakura EO11050 Sakura EO11050 - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Indonesia
105,000
Trang 1/2
Quý khách nhập số điện thoại mua hàng: