Blog phụ tùng
08 98 88 52 14
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C11% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Bosch
Sakura
Mann-filter
H.k filter
JS Asakashi
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
13/16x16 1B
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
23.5
24.5
Đường kính ngoài ron (mm)
62.2
62.3
63
64
70
71
71.7
72
72.5
76
76.4
77.5
79.5
89
Đường kính trong ron (mm)
54.3
56
57
58.2
62
62.2
63
64
66.5
68
68.4
72
79
Đường kính ngoài (mm)
65
68
74
78
80
93
95
100
107
Chiều cao (mm)
65
71
74
76
80
84.5
85
90
100
103
108
111
120
121
125
130
160
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/1
  • 36
    sản phẩm
Sakura C1109 Sakura C1109 - Lọc nhớt Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1514 Sakura C1514 - Lọc dầu (nhớt) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1011 Sakura C1011 - Lọc dầu (nhớt) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C5701 Sakura C5701 - Lọc nhớt Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
255 000 đ
Chọn mua
Sakura EO11060 Sakura EO11060 - Lọc dầu giấy Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
135 000 đ
Chọn mua
Sakura C2906 Sakura C2906 - Lọc dầu (nhớt) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Sakura C1141 Sakura C1141 - Lọc dầu (nhớt) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
90 000 đ
Chọn mua
Sakura C15671 Sakura C15671 - Lọc nhớt Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu Còn hàng
89 000 đ
Chọn mua
Sakura C1102 Sakura C1102 - Lọc dầu (nhớt) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
75 000 đ
Chọn mua
Sakura C1142 Sakura C1142 - Lọc dầu (nhớt) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1501 Sakura C1501 - Lọc nhớt Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu Còn hàng
195 000 đ
Chọn mua
Sakura C1908 Sakura C1908 - Lọc nhớt Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu Còn hàng
110 000 đ
Chọn mua
Sakura C15271 Sakura C15271 - Lọc nhớt Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu Còn hàng
120 000 đ
Chọn mua
Sakura EO1902 Sakura EO1902 - Lọc nhớt giấy Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu Còn hàng
105 000 đ
Chọn mua
Sakura O5311 Sakura O5311 - Lọc nhớt giấy Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu Còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Sakura C1805 Sakura C1805 - Lọc nhớt Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1611 Sakura C1611 - Lọc nhớt Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu Còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Sakura C1701 Sakura C1701 - Lọc dầu (nhớt) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
75 000 đ
Chọn mua
Sakura C6502 Sakura C6502 - Lọc nhớt Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
125 000 đ
Chọn mua
Sakura C1809 Sakura C1809 - Lọc dầu (nhớt) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
67 000 đ
Chọn mua
Sakura C5705 Sakura C5705 - Lọc nhớt Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
420 000 đ
Chọn mua
Sakura O1011 Sakura O1011 - Lọc nhớt Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
115 000 đ
Chọn mua
Sakura O2803 Sakura O2803 - Lọc nhớt Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
150 000 đ
Chọn mua
Sakura C5707 Sakura C5707 - Lọc nhớt Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
420 000 đ
Chọn mua
Sakura C1511 Sakura C1511 - Lọc nhớt isuzu hi lander, sumitomo sh-60 Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
110 000 đ
Chọn mua
Sakura C1132 Sakura C1132 - Lọc dầu (nhớt) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1140 Sakura C1140 - Lọc dầu (nhớt) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
70 000 đ
Chọn mua
Sakura C1112 Sakura C1112 - Lọc dầu (nhớt) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
160 000 đ
Chọn mua
Sakura C1012 Sakura C1012 - Lọc nhớt Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
165 000 đ
Chọn mua
Sakura C1121 Sakura C1121 - Lọc dầu (nhớt) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
Sakura EO1101 Sakura EO1101 - Lọc dầu (giấy) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
105 000 đ
Chọn mua
Sakura EO11050 Sakura EO11050 - Lọc dầu (giấy) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
105 000 đ
Chọn mua
Sakura C1002 Sakura C1002 - Lọc dầu (nhớt) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
80 000 đ
Chọn mua
Sakura C1103 Sakura C1103 - Lọc dầu (nhớt) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
Sakura C1605 Sakura C1605 - Lọc dầu (nhớt) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Sakura EO1701 Sakura EO1701 - Lọc dầu (giấy) Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua