08 98 88 52 14
Bộ lọc theo xe

Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010

Ví dụ : C1142 (Tìm mã gần giống thêm % ở cuối - Ví dụ : C11%)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ví dụ : xem video này
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Bosch
Sakura
Mann-filter
H.k filter
JS Asakashi
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
16.5
17.5
18.5
22.5
24.5
Đường kính ngoài ron (mm)
62.2
62.3
63
64
70
71
72
77.5
79.5
Đường kính trong ron (mm)
54.3
56
57
58.2
62
63
64
72
Đường kính ngoài (mm)
65
68
74
78
80
93
95
100
Chiều cao (mm)
65
71
74
76
80
84.5
85
90
100
120
121
125
130
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/1
  • 20
    sản phẩm
Sakura C1141 Sakura C1141 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Sakura EO11050 Sakura EO11050 - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu còn hàng
105 000 đ
Chọn mua
Sakura C1102 Sakura C1102 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
75 000 đ
Chọn mua
Sakura C1002 Sakura C1002 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
80 000 đ
Chọn mua
Sakura C1103 Sakura C1103 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
Sakura C1112 Sakura C1112 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
160 000 đ
Chọn mua
Sakura C1121 Sakura C1121 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
Sakura C1139 Sakura C1139 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1140 Sakura C1140 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
70 000 đ
Chọn mua
Sakura C1142 Sakura C1142 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1605 Sakura C1605 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C2906 Sakura C2906 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Sakura C1132 Sakura C1132 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura EO1101 Sakura EO1101 - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu còn hàng
120 000 đ
Chọn mua
Sakura EO1701 Sakura EO1701 - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu còn hàng
105 000 đ
Chọn mua
Sakura EO11060 Sakura EO11060 - Lọc dầu giấy
Vũng Tàu còn hàng
135 000 đ
Chọn mua
Sakura C1514 Sakura C1514 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1011 Sakura C1011 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Sakura C1701 Sakura C1701 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Sakura C1809 Sakura C1809 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua