Blog phụ tùng
08 98 88 52 14
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C11% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhóm sản phẩm
Dầu nhớt
Nhà sản xuất
Aisin
Dòng xe
Kia Sportage 2.0 Diesel
Kia Sportage 2.0
Kia Sportage 2.4
Danh sách phụ tùng theo từ khóa "Nhớt động cơ Kia Sportage"
 • Giá tăng ▲
 • Giá giảm ▼
 • Trang 1/1
 • 18
  sản phẩm
Hiển thị thêm sản phẩm "Nhớt động cơ Kia Sportage"
Aisin ESEN0534P Aisin ESEN0534P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 5w30 sn/cf pao&ester 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2004-2006
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2006-2010
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2013-2015
 • Kia Sportage 2.4 Petrol 2013-2015
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESSN0534P Aisin ESSN0534P - Dầu nhớt động cơ aisin 5w30 bán tổng hợp
Vũng Tàu còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2006-2010
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2013-2015
 • Kia Sportage 2.4 Petrol 2013-2015
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESFN0534P Aisin ESFN0534P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 5w30 sn/cf - 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2004-2006
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2006-2010
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2013-2015
 • Kia Sportage 2.4 Petrol 2013-2015
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESFN0531P Aisin ESFN0531P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 5w30 sn/cf - 1l
Hồ Chí Minh còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2004-2006
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2006-2010
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2013-2015
 • Kia Sportage 2.4 Petrol 2013-2015
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESEN0531P Aisin ESEN0531P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 5w30 sn/cf pao&ester 1l
Hồ Chí Minh còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2004-2006
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2006-2010
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2013-2015
 • Kia Sportage 2.4 Petrol 2013-2015
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESSN1044P Aisin ESSN1044P - Dầu nhớt động cơ bán tổng hợp 10w40 sn/cf 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2004-2006
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2006-2010
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESSN1041P Aisin ESSN1041P - Dầu nhớt động cơ bán tổng hợp 10w40 sn/cf 1l
Hồ Chí Minh còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2004-2006
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2006-2010
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESEN0034P Aisin ESEN0034P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp 0w30 sn/cf pao&ester blend - 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2004-2006
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESEN0031P Aisin ESEN0031P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp 0w30 sn/cf pao&ester blend - 1l
Hồ Chí Minh còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2004-2006
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ECSI1544P Aisin ECSI1544P - Nhớt động cơ máy dầu 15w40 ci4/sl - can 4l
Hồ Chí Minh còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2006-2010
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ECSI1541P Aisin ECSI1541P - Nhớt động cơ máy dầu 15w40 ci4/sl - can 1l
Hồ Chí Minh còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2006-2010
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESEN0534P Aisin ESEN0534P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 5w30 sn/cf pao&ester blend
Vũng Tàu còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2004-2006
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2006-2010
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2013-2015
 • Kia Sportage 2.4 Petrol 2013-2015
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESFN0534P Aisin ESFN0534P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 5w30 sn/cf - 4l
Vũng Tàu còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2004-2006
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2006-2010
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2013-2015
 • Kia Sportage 2.4 Petrol 2013-2015
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESFN0531P Aisin ESFN0531P - Dầu nhớt động cơ tổng hợp toàn phần 5w30 sn/cf - 1l
Vũng Tàu còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2004-2006
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2006-2010
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2013-2015
 • Kia Sportage 2.4 Petrol 2013-2015
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESSN1041P Aisin ESSN1041P - Dầu nhớt động cơ bán tổng hợp 10w-40 sn/cf 1l
Vũng Tàu còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2004-2006
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2006-2010
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ECSI1544P Aisin ECSI1544P - Nhớt động cơ máy dầu 15w-40 - can 4l
Vũng Tàu còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2006-2010
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ECSI1541P Aisin ECSI1541P - Nhớt động cơ máy dầu 15w-40 - can 1l
Vũng Tàu còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2006-2010
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin ESSN0534P Aisin ESSN0534P - Dầu nhớt động cơ aisin 5w30 sn/cf bán tổng hợp
Hồ Chí Minh còn hàng
Xem xe tương thích
 • Kia Sportage 2.0 Diesel 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2006-2010
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2010-2013
 • Kia Sportage 2.0 Petrol 2013-2015
 • Kia Sportage 2.4 Petrol 2013-2015
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua