Blog phụ tùng
09 09 92 66 72
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhóm sản phẩm
Bơm nước
Nhà sản xuất
Dòng xe
Toyota Carina 1.8
Toyota Carina 2.0
Toyota Carina 1.6
Toyota Carina 1.5
Toyota Carina 2.0 Diesel
Danh sách phụ tùng theo từ khóa "Bơm nước Toyota Carina"
 • Giá tăng ▲
 • Giá giảm ▼
 • Trang 1/1
 • 17
  sản phẩm
Hiển thị thêm sản phẩm "Bơm nước Toyota Carina"
Aisin WPT097V Aisin WPT097V - Bơm nước toyota camry 1.8 (1s-l), 2.0 (2s) 1982-1989
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Carina 1.8 Petrol 1983-1988
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT010V Aisin WPT010V - Bơm nước toyota camry 2.2 5s 1991-2002, 2.0 3s 86-98, 1.8 4s
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Carina 2.0 Petrol 1989-1993
 • Toyota Carina 2.0 Petrol 1992-1994
 • Toyota Carina 2.0 Petrol 1994-1996
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT049V Aisin WPT049V - Bơm nước toyota corolla 1.6 (2t), 1.8 (3t) 1979-1988
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Carina 1.6 Petrol 1981-1988
 • Toyota Carina 1.8 Petrol 1981-1988
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT072V Aisin WPT072V - Bơm nước toyota corolla 1.5 (3a-u) 1979-87, 1.6 (4a-c) 79-87
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Carina 1.5 Petrol 1981-1988
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT018V Aisin WPT018V - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a 1997-01 (nhập 91-97), sprinter 5a
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Carina 1.6 Petrol 1992-1994
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT008V Aisin WPT008V - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a-l 1983-1987, 1.5 3a-l, 1.3 2a-l
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Carina 1.5 Petrol 1983-1988
 • Toyota Carina 1.6 Petrol 1983-1988
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Aisin WPT004V Aisin WPT004V - Bơm nước toyota corolla 1.8 dầu (1c) 1984-1992,carina 2.0 dầu 2c
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Carina 2.0 Diesel 1983-1988
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT003V Aisin WPT003V - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a-f / 4a-fe 87-97, 1.5 5a-fe 89-93
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Carina 1.5 Petrol 1989-1993
 • Toyota Carina 1.6 Petrol 1989-1993
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Gmb GWT31A Gmb GWT31A - Bơm nước toyota corolla 1.6 (2t), 1.8 (3t) 1979-1988
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Carina 1.6 Petrol 1981-1988
 • Toyota Carina 1.8 Petrol 1981-1988
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT49A Gmb GWT49A - Bơm nước toyota corolla 1.5 (3a-u) 1979-87, 1.6 (4a-c) 79-87
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Carina 1.5 Petrol 1981-1988
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Gmb GWT57A Gmb GWT57A - Bơm nước toyota corolla 1.8 dầu (1c) 1984-1992,carina 2.0 dầu 2c
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Carina 2.0 Diesel 1983-1988
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT58A Gmb GWT58A - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a-l 1983-1987, 1.5 3a-l, 1.3 2a-l
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Carina 1.5 Petrol 1983-1988
 • Toyota Carina 1.6 Petrol 1983-1988
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT77A Gmb GWT77A - Bơm nước toyota camry 2.2 5s 1991-2002, 2.0 3s 86-98, 1.8 4s
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Carina 2.0 Petrol 1989-1993
 • Toyota Carina 2.0 Petrol 1992-1994
 • Toyota Carina 2.0 Petrol 1994-1996
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT78A Gmb GWT78A - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a-f / 4a-fe 87-97, 1.5 5a-fe 89-93
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Carina 1.5 Petrol 1989-1993
 • Toyota Carina 1.6 Petrol 1989-1993
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT83A Gmb GWT83A - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a 1997-01 (nhập 91-97), sprinter 5a
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Carina 1.6 Petrol 1992-1994
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT83AH Gmb GWT83AH - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a 1997-01 (nhập 91-97), sprinter 5a
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Carina 1.6 Petrol 1992-1994
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT94A Gmb GWT94A - Bơm nước toyota corolla 1.8 dầu (1c) 1984-1992,carina 2.0 dầu 2c
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Carina 2.0 Diesel 1983-1988
Hồ Chí Minh
Còn hàng