08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhóm sản phẩm
Nhà sx
Lọc gió điều hòa
Chiều dài (mm)
179
180
183
184
187
191
197
200
203
209/201
210
213
214
215
216
216.5
217
220
221
222
224
225
227
229
233
233.5
235
237
238
239
240
245
247
248/235
250
251
254
255
258
263
268
270
275.5
278
280
288
293
310
313
355.5/367
375
Chiều rộng (mm)
80
95
96
99
100
101.5
108
122/117
124
159
167
169
172
178
179
180
181
182
183
185.5
188
189
190
191
193.5
195
196
197
199
200
201
202
204
205
208
209
210
211
215
217
220.5
224
225
231
244
255
267
Chiều cao (mm)
12
17
18
19
20
21
22
24.5
25
26.5
27
28
28.5
29
30
32
35
43
57.5
60
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/3
  • 91
    sản phẩm
JS Asakashi AC108C JS Asakashi AC108C - Lọc gió điều hòa(than hoạt tính)
 
195,000
JS Asakashi AC0239C JS Asakashi AC0239C - Lọc gió điều hòa
 
200,000
JS Asakashi AC0165CSET JS Asakashi AC0165CSET - Lọc gió điều hòa peugeot 3008, 5008 2014-
 
310,000
JS Asakashi AC881C JS Asakashi AC881C - Lọc gió điều hòa (có than hoạt tính)
 
195,000
JS Asakashi AC25001 JS Asakashi AC25001 - Lọc gió điều hòa
 
170,000
JS Asakashi AC9205C JS Asakashi AC9205C - Lọc gió điều hòa (có than hoạt tính)
 
185,000
JS Asakashi AC0228 JS Asakashi AC0228 - Lọc gió điều hòa
 
170,000
JS Asakashi AC0272 JS Asakashi AC0272 - Lọc gió điều hòa nissan navara 2014-
 
170,000
JS Asakashi AC2904C JS Asakashi AC2904C - Lọc gió điều hòa có than hoạt tính
 
195,000
JS Asakashi AC2514C JS Asakashi AC2514C - Lọc gió điều hòa (có than hoạt tính)
 
210,000
JS Asakashi AC0198C JS Asakashi AC0198C - Lọc gió điều hòa có than hoạt tính
 
310,000
JS Asakashi AC408J JS Asakashi AC408J - Lọc gió điều hòa
 
185,000
JS Asakashi AC0323 JS Asakashi AC0323 - Lọc gió điều hòa
 
175,000
JS Asakashi AC0228C JS Asakashi AC0228C - Lọc gió điều hòa (có than hoạt tính)
 
190,000
JS Asakashi AC9408 JS Asakashi AC9408 - Lọc gió điều hòa
 
170,000
JS Asakashi AC4503SET JS Asakashi AC4503SET - Lọc gió điều hòa
 
200,000
JS Asakashi AC3502SET JS Asakashi AC3502SET - Lọc gió điều hòa (giá 1 cặp)
 
290,000
JS Asakashi AC2513 JS Asakashi AC2513 - Lọc gió điều hòa
 
170,000
JS Asakashi AC9413 JS Asakashi AC9413 - Lọc gió điều hòa
 
169,000
JS Asakashi AC9408C JS Asakashi AC9408C - Lọc gió điều hòa (có than hoạt tính)
 
185,000
JS Asakashi AC106C JS Asakashi AC106C - Lọc gió điều hòa
 
195,000
JS Asakashi AC304C JS Asakashi AC304C - Lọc gió điều hòa có than hoạt tính
 
170,000
JS Asakashi AC304J JS Asakashi AC304J - Lọc gió điều hòa
 
150,000
JS Asakashi AC0222 JS Asakashi AC0222 - Lọc gió điều hòa
 
150,000
JS Asakashi AC25001C JS Asakashi AC25001C - Lọc gió điều hòa có than hoạt tính
 
190,000
JS Asakashi AC3507 JS Asakashi AC3507 - Lọc gió điều hòa
 
170,000
JS Asakashi AC111J JS Asakashi AC111J - Lọc gió điều hòa
 
190,000
JS Asakashi AC101J JS Asakashi AC101J - Lọc gió điều hòa corolla altis 2001-2008
 
170,000
JS Asakashi AC8503 JS Asakashi AC8503 - Lọc gió điều hòa
 
150,000
JS Asakashi AC3503C JS Asakashi AC3503C - Lọc gió điều hòa (có than hoạt tính)
 
210,000
JS Asakashi AC106J JS Asakashi AC106J - Lọc gió điều hòa
 
160,000
JS Asakashi AC9401 JS Asakashi AC9401 - Lọc gió điều hòa sorento 2012~
 
185,000
JS Asakashi AC201J JS Asakashi AC201J - Lọc gió điều hòa
 
180,000
JS Asakashi AC29001 JS Asakashi AC29001 - Lọc gió điều hòa
 
210,000
JS Asakashi AC881J JS Asakashi AC881J - Lọc gió điều hòa
 
160,000
JS Asakashi AC0111 JS Asakashi AC0111 - Lọc gió điều hòa ford focus, cmax
 
180,000
JS Asakashi AC9324C JS Asakashi AC9324C - Lọc gió điều hòa (có than hoạt tính)
 
185,000
JS Asakashi AC403J JS Asakashi AC403J - Lọc gió điều hòa
 
160,000
JS Asakashi AC9312C JS Asakashi AC9312C - Lọc gió điều hòa(có than hoạt tính)
 
170,000
JS Asakashi AC8503C JS Asakashi AC8503C - Lọc gió điều hòa than hoạt tính
 
185,000
Trang 1/3
Quý khách nhập số điện thoại mua hàng: