08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao

Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010

Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×

H.k filter O1159 - Lọc thủy lực daewoo 05 có sim 110*440*70

H.k filter O1159
  • H.k filter O1159
Nhà sản xuấtH.k filter
Mã sản phẩmO1159
Xuất xứ Vietnam
Tình trạng Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Vị trí kho Hồ Chí Minh
Đường kính ngoài110 mm
Chiều cao440 mm
Đường kính trong trên70 mm
Đơn vị Cái
Bao bì giao 1 Cái

Sử dụng cho các dòng xe sau :

DAEWOO Excavators DH130 Excavator DH130 w/Isuzu 6BB1 Eng.

DAEWOO Excavators DH130 Excavator DH130-II w/Isuzu Eng.

DAEWOO Excavators DH130 Excavator DH130W

DAEWOO Excavators DH170 Excavator DH170 w/1006-6HR Eng.

DAEWOO Excavators DH180LC DH180LC w/D0846HM Eng.

DAEWOO Excavators DH200LC Excavator DH200LC w/D0846HM Eng.

DAEWOO Excavators DH200W DH200W w/D1146 Eng.

DAEWOO Excavators DH220ED DH220ED

DAEWOO Excavators DH220LC DH220LC

DAEWOO Excavators DH280 DH280 w/D2366 Eng.

DAEWOO Excavators DH280ED DH280ED

DAEWOO Excavators DH320 DH320 w/D2366 Eng.

DAEWOO Excavators DH450 DH450

DAEWOO Excavators S220LC-III S220LC-III

DAEWOO Excavators Solar 130-III Solar 130-III, Solar 130W-III, Solar 130W-V w/DB58T Eng.

DAEWOO Excavators Solar 170W-III Solar 170W-III w/D1146N Eng.

DAEWOO Excavators Solar 200W-III Excavator Solar 200W-III w/D1146 Eng.

DAEWOO Excavators Solar 290LL Solar 290LL w/D1146T Eng.

DAEWOO Excavators Solar LC320 Solar LC320 w/D1146TI Eng.

DAEWOO Loaders Mega 200 Mega 200 w/DB58T Eng.

DAEWOO Loaders Mega 300 Mega 300 w/D2366T Eng.

DAEWOO Loaders Mega 400 Mega 400

DOOSAN Dozers DD80; DD80L DD80, DD80L w/Daewoo DB58 Eng.

DOOSAN Excavators DH130 DH130 w/Isuzu 6BB1 Eng.

DOOSAN Excavators DH130-2 DH130-2 w/Daewoo DB58 Eng.

DOOSAN Excavators DH130W DH130W w/Daewoo DB58 Eng.

DOOSAN Excavators DH170 DH170 w/Perkins 1006-6HR Eng.

DOOSAN Excavators DH180 DH180 w/Daewoo D0846HM Eng.

DOOSAN Excavators DH200; DH200LC DH200, DH200LC w/Daewoo D0846HM Eng.

DOOSAN Excavators DH200W DH200W w/Daewoo D1146N Eng.

DOOSAN Excavators DH220LC DH220LC w/Daewoo D1146 Eng.

DOOSAN Excavators DH280 DH280 w/Daewoo D2366 Eng.

DOOSAN Excavators DH320 DH320 w/Daewoo D2366T Eng.

DOOSAN Excavators DX80r DX80R w/Yanmar 4TNV98 Eng. (Tier 3)

DOOSAN Excavators Solar 130-III; Solar 130W-III Solar 130-III, Solar 130W-III w/Daewoo DB58T Eng.

DOOSAN Excavators Solar 130LC-V; Solar 130W-V Solar 130LC-V, Solar 130W-V w/Daewoo DB58T Eng.

DOOSAN Excavators Solar 140LC-V; Solar 140W-V Solar 140LC-V, Solar 140W-V w/DB58TIS Eng.

DOOSAN Excavators Solar 170W-III Solar 170W-III w/Daewoo D1146N Eng.

DOOSAN Excavators Solar 200W-III Solar 200W-III w/Daewoo D1146N Eng.

DOOSAN Excavators Solar 220LC-III Solar 220LC-III w/Daewoo D1146N Eng.

DOOSAN Excavators Solar 70-III Solar 70-III w/Daewoo DB33 Eng.

DOOSAN Excavators Solar 75-V Solar 75-V w/Yanmar 4TNE98 Series Engs.

DOOSAN Loaders Mega 200 Mega 200 w/Daewoo DB58T Eng.

DOOSAN Loaders Mega 200-III; Mega 200TC-III Mega 200-III, Mega 200TC-III w/Daewoo DB58T Eng.

DOOSAN Loaders Mega 200-V Mega 200-V w/Daewoo DB58TI Eng. (Tier 1), DB58TIS (Tier 2) Engs.

DOOSAN Loaders Mega 250-III Mega 250-III w/D1146T Eng.

DOOSAN Loaders Mega 300 Mega 300 w/Daewoo D2366 Eng.

DOOSAN Loaders Mega 300-III Mega 300-III w/Daewoo D2366T Eng.

DOOSAN Loaders Mega 400 Mega 400 w/Daewoo D2366T Eng.

FIAT-ALLIS Excavators FX130; FS130LC FX130, FX130LC w/Cummins 4BT3.9C Eng.

FIAT-HITACHI Excavators EX135 EX135 w/Iveco Eng.

FIAT-HITACHI Excavators EX135W EX135W w/Cummins 4BT3.9 Eng.

FIAT-HITACHI Excavators EX165; EX165LC EX165, EX165LC w/Isuzu 4BG1T Eng.

FIAT-HITACHI Excavators EX165W EX165W w/Cummins 6BT5.9 Eng.

FIAT-HITACHI Excavators FH120 FH120 w/Iveco 8065T Eng.

FIAT-HITACHI Excavators FH130-3 FH130-3 w/Iveco Eng.

FIAT-HITACHI Excavators FH130W-3 FH130W-3 w/Cummins 4BT3.9 Eng.

FIAT-HITACHI Excavators FH150; FH150-3; FH150W FH150, FH150-3, FH150W w/Iveco Eng.

FIAT-HITACHI Excavators FH150W-3 FH150W-3 w/Cummins 6BT5.9 Eng.

HITACHI Excavators EX100-2; EX100-3 EX100-2, EX100-3 w/Isuzu 4BD1 Eng.

HITACHI Excavators EX100-5; EX100M-5 EX100-5, EX100M-5 w/Isuzu 4BG1 Eng.

HITACHI Excavators EX100; EX100-1; EX100M EX100, EX100-1, EX100M w/Isuzu 4BD1 Eng.

HITACHI Excavators EX100M-2; EX100M-3 EX100M-2, EX100M-3 w/Isuzu 4BD1 Eng.

HITACHI Excavators EX100WD EX100WD Isuzu 6BB1 Eng.

HITACHI Excavators EX100WD-2; EX100WD-3 EX100WD-2, EX100WD-3 w/Isuzu 4BD1T Eng.

HITACHI Excavators EX110-5 EX110-5 w/Isuzu 4BG1 Eng.

HITACHI Excavators EX120-2; EX120-3 EX120-2, EX120-3 w/Isuzu 4BD1T Eng.

HITACHI Excavators EX120-5 EX120-5 w/Isuzu 4BG1T Eng.

HITACHI Excavators EX120; EX120-1 EX120, EX120-1 w/Isuzu 4BD1T Eng.

HITACHI Excavators EX125WD-5 EX125WD-5 w/Isuzu 6BG1T Eng.

HITACHI Excavators EX130-5; EX130H-5 EX130-5, EX130H-5 w/Isuzu 4BG1T Eng.

HITACHI Excavators EX135 EX135 w/Iveco Eng.

HITACHI Excavators EX135UR; EX135USR EX135UR, EX135USR w/Isuzu 4BG1 Eng.

HITACHI Excavators EX150-5 EX150-5 w/Isuzu 4BG1T Eng.

HITACHI Excavators EX150; EX150-1 EX150, EX150-1 w/Isuzu 4BD1T Eng.

HITACHI Excavators EX150LC-5 EX150LC-5 w/Isuzu 4BG1T Eng.

HITACHI Excavators EX160-5 EX160-5 w/Isuzu 4BG1 Eng.

HITACHI Excavators EX165 EX165 w/Isuzu 4BG1 Eng.

HITACHI Excavators EX165W EX165W w/Cummins 6BT5.9 Eng.

HITACHI Excavators EX90 EX90 w/Isuzu 4BD1 Eng.

HITACHI Excavators UH083; UH083LC UH083, UH083LC w/Isuzu 6BD1T Eng.

HITACHI Excavators UH103 UH103 w/Hino EM100 Eng.

HITACHI Excavators UH123 UH123 w/Hino EM100 Eng.

HITACHI Excavators UH143 UH143 w/Hino EP100T Eng.

HITACHI Excavators WH073D WH073D w/Isuzu 6BD1 Eng.

JOHN DEERE Excavators 110 110 w/4045 PowerTech Eng.

JOHN DEERE Excavators 120 120

JOHN DEERE Excavators 160LC 160LC

 

HITACHI Excavators EX1000 EX1000 w/Two Isuzu 6RB1T Engs.

HITACHI Excavators EX1100 EX1100 w/Isuzu RB1T Eng.

HITACHI Excavators UH051 UH051 w/Isuzu 6BB1 Eng.

HITACHI Excavators UH052 UH052 w/Isuzu 6BB1 Eng.

HITACHI Excavators UH052M UH052M w/Isuzu 6BB1 Eng.

HITACHI Excavators UH061; UH062 UH061, UH062 w/Isuzu 6BD1 Eng.

HITACHI Excavators UH081 UH081 w/Hino EL100 Eng.

HITACHI Excavators UH14 UH14 w/Isuzu E120 Eng.

HITACHI Excavators UH141 UH141 w/Isuzu E120 Eng.

HITACHI Excavators UH171 UH171 w/Isuzu E120 Eng.

HITACHI Excavators UH181 UH181 w/Isuzu 6RB1T Eng.

HITACHI Excavators UH181 UH181 w/Isuzu E120 Eng.

HITACHI Excavators UH20 UH20 w/Two Isuzu 120 Engs.

HITACHI Excavators UH261 UH261 w/Two Isuzu E120 Engs.

HITACHI Excavators WH051D WH051D w/Isuzu 6BB1 Eng.

Mã này có thể thay thế các mã sau

Chevrolet24749003B
Chevrolet24749008
Daewoo24749003B
Daewoo24749008
Hitachi4227353
Hitachi4508505
JS AsakashiHE0006
KobelcoH405
SakuraH2704

Tags

Quý khách nhập số điện thoại mua hàng: