08 98 88 52 14
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C11% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Bosch
Denso
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/1
  • 7
    sản phẩm
1 sản phẩm Bugi Bosch FR7DCX+
Bosch FR7DCX+ Bosch FR7DCX+ - Bugi nickel
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
6 sản phẩm thay thế được cho sản phẩm Bugi Bosch FR7DCX+
Denso IK20 Denso IK20 - Bugi iridium chân ngắn
Vũng Tàu còn hàng
230 000 đ
Chọn mua
Denso IK20 Denso IK20 - Bugi iridium
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Bosch FR7KCX+ Bosch FR7KCX+ - Bugi nickel
Vũng Tàu còn hàng
49 000 đ
Chọn mua
Bosch FR7DPP30X Bosch FR7DPP30X - Bugi platinum
Vũng Tàu còn hàng
95 000 đ 109 000 đ
Chọn mua
Bosch FR7DII33X Bosch FR7DII33X - Bugi bosch điện cực iridium (double iridium)
Vũng Tàu còn hàng
180 000 đ
Chọn mua
Bosch FR7LCX+ Bosch FR7LCX+ - Bugi nickel
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua