08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhà sx
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/1
  • 3
    sản phẩm
3 sản phẩm thay thế được cho Lọc nhớt JS Asakashi 2630042020
JS Asakashi C109J JS Asakashi C109J - Lọc nhớt
 
Đường kính lỗ bù lon: 24.5
Đường kính ngoài ron: 72
Đường kính trong ron: 65
Đường kính ngoài: 94
Chiều cao: 122
110,000
Sakura C2906 Sakura C2906 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Đường kính lỗ bù lon: 24.5
Đường kính ngoài ron: 71
Đường kính trong ron: 63
Đường kính ngoài: 93
Chiều cao: 121
95,000
H.k filter O1174 H.k filter O1174 - Lọc nhớt kia bongo iii, starex, libero
Xuất xứ: Vietnam
Đường kính lỗ bù lon: 24.5
Đường kính ngoài ron: 71
Đường kính trong ron: 63
Đường kính ngoài: 94
Chiều cao: 130
Hết hàng