Blog phụ tùng
09 09 92 66 72
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C11% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhóm sản phẩm
Bugi
Nhà sản xuất
Denso
Bosch
Dòng xe
Hyundai Santa Fe 2.4
Hyundai Santa Fe 2.4 Vietnam
Hyundai Santa Fe 2.7
Hyundai Santa Fe 3.5
Hyundai Santa Fe 2.0 Diesel
Danh sách phụ tùng theo từ khóa "Bugi Hyundai Santa Fe"
 • Giá tăng ▲
 • Giá giảm ▼
 • Trang 1/1
 • 15
  sản phẩm
Hiển thị thêm sản phẩm "Bugi Hyundai Santa Fe"
Denso IKH16 Denso IKH16 - Bugi iridium mỹ
Vũng Tàu Hết hàng
Xem xe tương thích
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol 2010-2012
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol 2012-2015
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol 2015-2018
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol Vietnam 2014-2016
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol Vietnam 2016-2018
 • Hyundai Santa Fe 2.7 Petrol 2006-2010
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso IK16 Denso IK16 - Bugi iridium chân ngắn mỹ
Vũng Tàu Hết hàng
Xem xe tương thích
 • Hyundai Santa Fe 2.7 Petrol 2000-2006
 • Hyundai Santa Fe 3.5 Petrol 2000-2006
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso IK20 Denso IK20 - Bugi iridium chân ngắn (mỹ)
Vũng Tàu Hết hàng
Xem xe tương thích
 • Hyundai Santa Fe 2.7 Petrol 2000-2006
 • Hyundai Santa Fe 3.5 Petrol 2000-2006
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso K16RU11 Denso K16RU11 - Bugi nickel
Vũng Tàu còn hàng
Xem xe tương thích
 • Hyundai Santa Fe 2.7 Petrol 2000-2006
45 000 đ
Chọn mua
Denso IXUH22 Denso IXUH22 - Bugi iridium
Vũng Tàu còn hàng
Xem xe tương thích
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol Vietnam 2018-2020
230 000 đ
Chọn mua
Bosch FR7DPP30X Bosch FR7DPP30X - Bugi platinum
Vũng Tàu còn hàng
Xem xe tương thích
 • Hyundai Santa Fe 2.7 Petrol 2000-2006
 • Hyundai Santa Fe 3.5 Petrol 2000-2006
95 000 đ 109 000 đ
Chọn mua
Bosch FR8DCX+ Bosch FR8DCX+ - Bugi nickel
Vũng Tàu Hết hàng
Xem xe tương thích
 • Hyundai Santa Fe 2.7 Petrol 2000-2006
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Bosch FR8NPP30W Bosch FR8NPP30W - Bugi platinum
Vũng Tàu còn hàng
Xem xe tương thích
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol 2010-2012
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol 2015-2018
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol Vietnam 2016-2018
 • Hyundai Santa Fe 2.7 Petrol 2006-2010
95 000 đ 109 000 đ
Chọn mua
Bosch FR8SC+ Bosch FR8SC+ - Bugi nickel
Vũng Tàu Hết hàng
Xem xe tương thích
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol 2010-2012
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol 2015-2018
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol Vietnam 2016-2018
 • Hyundai Santa Fe 2.7 Petrol 2006-2010
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Bosch WR8DPP30W Bosch WR8DPP30W - Bugi platinum
Vũng Tàu còn hàng
Xem xe tương thích
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol 2000-2006
95 000 đ 109 000 đ
Chọn mua
Denso W20EXRU11 Denso W20EXRU11 - Bugi nickel
Vũng Tàu Hết hàng
Xem xe tương thích
 • Hyundai Santa Fe 2.0 Diesel 2000-2006
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol 2000-2006
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Bosch FR7DII33X Bosch FR7DII33X - Bugi bosch điện cực iridium (double iridium)
Vũng Tàu còn hàng
Xem xe tương thích
 • Hyundai Santa Fe 2.7 Petrol 2000-2006
 • Hyundai Santa Fe 3.5 Petrol 2000-2006
180 000 đ
Chọn mua
Denso IK16 Denso IK16 - Bugi iridium chân ngắn nhật bản
Vũng Tàu còn hàng
Xem xe tương thích
 • Hyundai Santa Fe 2.7 Petrol 2000-2006
 • Hyundai Santa Fe 3.5 Petrol 2000-2006
230 000 đ
Chọn mua
Denso IK20 Denso IK20 - Bugi iridium chân ngắn (nhật bản)
Vũng Tàu còn hàng
Xem xe tương thích
 • Hyundai Santa Fe 2.7 Petrol 2000-2006
 • Hyundai Santa Fe 3.5 Petrol 2000-2006
230 000 đ
Chọn mua
Denso IKH16TT Denso IKH16TT - Bugi iridium chân dài
Vũng Tàu còn hàng
Xem xe tương thích
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol 2010-2012
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol 2012-2015
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol 2015-2018
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol Vietnam 2014-2016
 • Hyundai Santa Fe 2.4 Petrol Vietnam 2016-2018
 • Hyundai Santa Fe 2.7 Petrol 2006-2010
240 000 đ
Chọn mua