Blog phụ tùng
09 09 92 66 72
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhóm sản phẩm
Bơm nước
Nhà sản xuất
Dòng xe
Toyota Corona 1.8
Toyota Corona 2.0
Toyota Corona 1.6
Toyota Corona 1.5
Toyota Corona 1.8 Diesel
Toyota Corona 2.0 Diesel
Toyota Corona 2.2
Toyota Corona 2.4
Danh sách phụ tùng theo từ khóa "Bơm nước Toyota Corona"
 • Giá tăng ▲
 • Giá giảm ▼
 • Trang 1/1
 • 20
  sản phẩm
Hiển thị thêm sản phẩm "Bơm nước Toyota Corona"
Aisin WPT097V Aisin WPT097V - Bơm nước toyota camry 1.8 (1s-l), 2.0 (2s) 1982-1989
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 1.8 Petrol 1985-1987
 • Toyota Corona 2.0 Petrol 1982-1987
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT010V Aisin WPT010V - Bơm nước toyota camry 2.2 5s 1991-2002, 2.0 3s 86-98, 1.8 4s
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 1.8 Petrol 1987-1989
 • Toyota Corona 1.8 Petrol 1989-1992
 • Toyota Corona 1.8 Petrol 1989-1993
 • Toyota Corona 1.8 Petrol 1991-1995
 • Toyota Corona 2.0 Petrol 1987-1989
 • Toyota Corona 2.0 Petrol 1989-1992
 • Toyota Corona 2.0 Petrol 1989-1993
 • Toyota Corona 2.0 Petrol 1991-1995
 • Toyota Corona 2.0 Petrol 1994-1996
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT049V Aisin WPT049V - Bơm nước toyota corolla 1.6 (2t), 1.8 (3t) 1979-1988
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 1.6 Petrol 1979-1981
 • Toyota Corona 1.6 Petrol 1982-1987
 • Toyota Corona 1.8 Petrol 1979-1981
 • Toyota Corona 1.8 Petrol 1982-1987
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT072V Aisin WPT072V - Bơm nước toyota corolla 1.5 (3a-u) 1979-87, 1.6 (4a-c) 79-87
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 1.5 Petrol 1982-1987
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT018V Aisin WPT018V - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a 1997-01 (nhập 91-97), sprinter 5a
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 1.6 Petrol 1991-1995
 • Toyota Corona 1.6 Petrol 1994-1996
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT016V Aisin WPT016V - Bơm nước toyota crown 2.2 dầu 4y 1987-95, 2.0 dầu 3y, 1.8 dầu 2y
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 1.8 Diesel 1986-1999
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT008V Aisin WPT008V - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a-l 1983-1987, 1.5 3a-l, 1.3 2a-l
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 1.5 Petrol 1982-1987
 • Toyota Corona 1.5 Petrol 1983-1985
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Aisin WPT004V Aisin WPT004V - Bơm nước toyota corolla 1.8 dầu (1c) 1984-1992,carina 2.0 dầu 2c
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 2.0 Diesel 1986-1999
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT003V Aisin WPT003V - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a-f / 4a-fe 87-97, 1.5 5a-fe 89-93
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 1.5 Petrol 1987-1989
 • Toyota Corona 1.5 Petrol 1989-1992
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Gmb GWT31A Gmb GWT31A - Bơm nước toyota corolla 1.6 (2t), 1.8 (3t) 1979-1988
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 1.6 Petrol 1979-1981
 • Toyota Corona 1.6 Petrol 1982-1987
 • Toyota Corona 1.8 Petrol 1979-1981
 • Toyota Corona 1.8 Petrol 1982-1987
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT41A Gmb GWT41A - Bơm nước toyota celica 2.0 21r 81-, corona 2.4 22r, 2.2 20r 79-
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 2.2 Petrol 1979-1981
 • Toyota Corona 2.4 Petrol 1979-1981
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT49A Gmb GWT49A - Bơm nước toyota corolla 1.5 (3a-u) 1979-87, 1.6 (4a-c) 79-87
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 1.5 Petrol 1982-1987
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Gmb GWT54A Gmb GWT54A - Bơm nước toyota crown 2.2 dầu 4y 1987-95, 2.0 dầu 3y, 1.8 dầu 2y
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 1.8 Diesel 1986-1999
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT57A Gmb GWT57A - Bơm nước toyota corolla 1.8 dầu (1c) 1984-1992,carina 2.0 dầu 2c
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 2.0 Diesel 1986-1999
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT58A Gmb GWT58A - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a-l 1983-1987, 1.5 3a-l, 1.3 2a-l
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 1.5 Petrol 1982-1987
 • Toyota Corona 1.5 Petrol 1983-1985
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT77A Gmb GWT77A - Bơm nước toyota camry 2.2 5s 1991-2002, 2.0 3s 86-98, 1.8 4s
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 1.8 Petrol 1987-1989
 • Toyota Corona 1.8 Petrol 1989-1992
 • Toyota Corona 1.8 Petrol 1989-1993
 • Toyota Corona 1.8 Petrol 1991-1995
 • Toyota Corona 2.0 Petrol 1987-1989
 • Toyota Corona 2.0 Petrol 1989-1992
 • Toyota Corona 2.0 Petrol 1989-1993
 • Toyota Corona 2.0 Petrol 1991-1995
 • Toyota Corona 2.0 Petrol 1994-1996
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT78A Gmb GWT78A - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a-f / 4a-fe 87-97, 1.5 5a-fe 89-93
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 1.5 Petrol 1987-1989
 • Toyota Corona 1.5 Petrol 1989-1992
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT83A Gmb GWT83A - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a 1997-01 (nhập 91-97), sprinter 5a
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 1.6 Petrol 1991-1995
 • Toyota Corona 1.6 Petrol 1994-1996
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT83AH Gmb GWT83AH - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a 1997-01 (nhập 91-97), sprinter 5a
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 1.6 Petrol 1991-1995
 • Toyota Corona 1.6 Petrol 1994-1996
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT94A Gmb GWT94A - Bơm nước toyota corolla 1.8 dầu (1c) 1984-1992,carina 2.0 dầu 2c
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corona 2.0 Diesel 1986-1999
Hồ Chí Minh
Còn hàng