Blog phụ tùng
08 98 88 52 14
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C11% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhóm sản phẩm
Bơm nước
Nhà sản xuất
Dòng xe
Toyota Corolla 1.3
Toyota Corolla 1.6
Toyota Corolla 1.8 Ethanol
Toyota Corolla 1.8
Toyota Corolla 1.3 Vietnam
Toyota Corolla 1.5
Toyota Corolla 1.6 Vietnam
Toyota Corolla 1.8 Diesel
Danh sách phụ tùng theo từ khóa "Bơm nước Toyota Corolla"
 • Giá tăng ▲
 • Giá giảm ▼
 • Trang 1/1
 • 26
  sản phẩm
Hiển thị thêm sản phẩm "Bơm nước Toyota Corolla"
Aisin WPT111V Aisin WPT111V - Bơm nước toyota vios, yaris 1.5 (1nz),1.3 2nz 2003-16, altis 1.3
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol 2004-2007
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT101A Gmb GWT101A - Bơm nước toyota vios, yaris 1.5 (1nz),1.3 2nz 2003-16, altis 1.3
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol 2004-2007
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT106V Aisin WPT106V - Bơm nước toyota corolla altis 1.8 (1zz), 1.6 (3zz) 2001-2010
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1997-2001
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 2007-2010
 • Toyota Corolla 1.8 Ethanol 2007-2010
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 1997-2001
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2000-2002
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2002-2004
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2004-2007
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2004-2008
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2007-2010
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2010-2013
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Aisin WPT107NV Aisin WPT107NV - Bơm nước toyota corolla 1.3 (2e) 1997-2001 (nhập 1989-01)
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol 1989-1992
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol 1991-1997
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol Vietnam 1997-2000
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol Vietnam 2000-2001
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT140V Aisin WPT140V - Bơm nước toyota corolla altis 1.8 (2zr), 2.0 (3zr) 2008-
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 2007-2009
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 2009-2010
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2007-2010
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2008-2010
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2010-2013
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2013-2016
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT011V Aisin WPT011V - Bơm nước toyota corola 1.3 2e 1997-2001 (corolla nhập 1991-2001)
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol 1991-1997
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol 1997-2001
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol Vietnam 1997-2000
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol Vietnam 2000-2001
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT049V Aisin WPT049V - Bơm nước toyota corolla 1.6 (2t), 1.8 (3t) 1979-1988
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1979-1982
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1981-1983
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 1979-1982
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 1981-1983
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT072V Aisin WPT072V - Bơm nước toyota corolla 1.5 (3a-u) 1979-87, 1.6 (4a-c) 79-87
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.5 Petrol 1979-1982
 • Toyota Corolla 1.5 Petrol 1981-1983
 • Toyota Corolla 1.5 Petrol 1983-1984
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1981-1983
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1984-1987
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT018V Aisin WPT018V - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a 1997-01 (nhập 91-97), sprinter 5a
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1991-1997
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1992-1997
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol Vietnam 1997-2000
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol Vietnam 2000-2001
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT008V Aisin WPT008V - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a-l 1983-1987, 1.5 3a-l, 1.3 2a-l
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol 1983-1984
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol 1984-1987
 • Toyota Corolla 1.5 Petrol 1983-1984
 • Toyota Corolla 1.5 Petrol 1983-1987
 • Toyota Corolla 1.5 Petrol 1984-1987
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1983-1984
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1984-1987
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Aisin WPT004V Aisin WPT004V - Bơm nước toyota corolla 1.8 dầu (1c) 1984-1992,carina 2.0 dầu 2c
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.8 Diesel 1984-1987
 • Toyota Corolla 1.8 Diesel 1987-1989
 • Toyota Corolla 1.8 Diesel 1989-1992
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Aisin WPT003V Aisin WPT003V - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a-f / 4a-fe 87-97, 1.5 5a-fe 89-93
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.5 Petrol 1989-1992
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1987-1989
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1989-1992
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1991-1997
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT144A Gmb GWT144A - Bơm nước toyota corolla altis 1.8 (2zr), 2.0 (3zr) 2008-
Xuất xứ: Japan
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 2007-2009
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 2009-2010
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2007-2010
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2008-2010
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2010-2013
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2013-2016
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT31A Gmb GWT31A - Bơm nước toyota corolla 1.6 (2t), 1.8 (3t) 1979-1988
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1979-1982
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1981-1983
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 1979-1982
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 1981-1983
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT49A Gmb GWT49A - Bơm nước toyota corolla 1.5 (3a-u) 1979-87, 1.6 (4a-c) 79-87
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.5 Petrol 1979-1982
 • Toyota Corolla 1.5 Petrol 1981-1983
 • Toyota Corolla 1.5 Petrol 1983-1984
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1981-1983
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1984-1987
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT57A Gmb GWT57A - Bơm nước toyota corolla 1.8 dầu (1c) 1984-1992,carina 2.0 dầu 2c
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.8 Diesel 1984-1987
 • Toyota Corolla 1.8 Diesel 1987-1989
 • Toyota Corolla 1.8 Diesel 1989-1992
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT58A Gmb GWT58A - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a-l 1983-1987, 1.5 3a-l, 1.3 2a-l
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol 1983-1984
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol 1984-1987
 • Toyota Corolla 1.5 Petrol 1983-1984
 • Toyota Corolla 1.5 Petrol 1983-1987
 • Toyota Corolla 1.5 Petrol 1984-1987
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1983-1984
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1984-1987
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Gmb GWT68A Gmb GWT68A - Bơm nước toyota corolla 1.3 (2e) 1997-2001 (nhập 1989-01)
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol 1989-1992
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol 1991-1997
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT78A Gmb GWT78A - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a-f / 4a-fe 87-97, 1.5 5a-fe 89-93
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.5 Petrol 1989-1992
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1987-1989
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1989-1992
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1991-1997
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Gmb GWT83A Gmb GWT83A - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a 1997-01 (nhập 91-97), sprinter 5a
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1991-1997
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1992-1997
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol Vietnam 1997-2000
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol Vietnam 2000-2001
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT83AH Gmb GWT83AH - Bơm nước toyota corolla 1.6 4a 1997-01 (nhập 91-97), sprinter 5a
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1991-1997
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 1992-1997
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol Vietnam 1997-2000
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol Vietnam 2000-2001
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT93A Gmb GWT93A - Bơm nước toyota corola 1.3 2e 1997-2001 (corolla nhập 1991-2001)
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol 1989-1992
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol 1991-1997
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol 1997-2001
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol Vietnam 1997-2000
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol Vietnam 2000-2001
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Gmb GWT94A Gmb GWT94A - Bơm nước toyota corolla 1.8 dầu (1c) 1984-1992,carina 2.0 dầu 2c
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.8 Diesel 1984-1987
 • Toyota Corolla 1.8 Diesel 1987-1989
 • Toyota Corolla 1.8 Diesel 1989-1992
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT98A Gmb GWT98A - Bơm nước toyota corolla altis 1.8 (1zz), 1.6 (3zz) 2001-2010
Xuất xứ: Thailand
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.6 Petrol 2007-2010
 • Toyota Corolla 1.8 Ethanol 2007-2010
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 1997-2001
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2000-2002
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2002-2004
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2004-2007
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2007-2010
 • Toyota Corolla 1.8 Petrol 2010-2013
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Gmb GWT101A Gmb GWT101A - Bơm nước toyota vios
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol 2004-2007
Vũng Tàu
Hết hàng
 
Aisin WPT111V Aisin WPT111V - Bơm nước toyota vios
 
Xem xe tương thích
 • Toyota Corolla 1.3 Petrol 2004-2007
Vũng Tàu
Hết hàng