08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhóm sản phẩm
Bóng đèn
Nhà sx
Dòng xe
Kia Cerato 1.6
Kia Cerato 2.0
Kia Cerato 1.6 Vietnam
Kia Cerato 2.0 Vietnam
Danh sách phụ tùng theo từ khóa "Bóng đèn Kia Cerato"
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/1
  • 85
    sản phẩm
Hiển thị thêm sản phẩm "Bóng đèn Kia Cerato"
Neolux N380 Neolux N380 - Bóng đèn sau 2 tim s25 (p21/5w) 12v 21/5w
Xuất xứ: Slovakia
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 21/5
Loại bóng: P21/5W
Chân bóng: BAY15d
Còn hàng
Osram G5210CW Osram G5210CW - Bóng đèn led hl premium h7 12v 50w - 6000k
Xuất xứ: China
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 50
Loại bóng: H7
Chân bóng: PX26d
Còn hàng
Neolux N472B2SCB Neolux N472B2SCB - Bóng đèn h4 12v 60/55w blue light
 
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 60/55
Loại bóng: H4
Chân bóng: P43t
Còn hàng
Neolux N472 Neolux N472 - Bóng đèn h4 12v 60/55w
 
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 60/55
Loại bóng: H4
Chân bóng: P43t
Còn hàng
Osram 750602B Osram 750602B - Bóng đèn 1 tim s25 p21w 12v 21w (chân thẳng)
Xuất xứ: Slovakia
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 21
Loại bóng: P21W
Chân bóng: BA15s
Còn hàng
Osram 750702B Osram 750702B - Bóng đèn 1 tim s25 py21w 12v 21w (màu vàng, chân xéo) (vỉ 2 cái)
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 21
Loại bóng: PY21W
Chân bóng: BAU15s
Còn hàng
Neolux N499EL2SCB Neolux N499EL2SCB - Bóng đèn h7 12v 55w tăng sáng 50%
 
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 55
Loại bóng: H7
Chân bóng: PX26d
Còn hàng
Neolux N9005 Neolux N9005 - Bóng đèn hb3 12v 60w
Xuất xứ: Usa
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 60
Loại bóng: HB3
Chân bóng: P20d 90
Còn hàng
Osram 9456Y Osram 9456Y - Bóng đèn led 1 tim s25 py21w 12v 2.5w (màu vàng)
Xuất xứ: China
Loại bóng: Led
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 2.5
Loại bóng: PY21W
Chân bóng: BAU15s
Còn hàng
Neolux N448EL2SCB Neolux N448EL2SCB - Bóng đèn h1 12v 55w tăng sáng 50%
 
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 55
Loại bóng: H1
Chân bóng: P14.5s
Còn hàng
Neolux N481 Neolux N481 - Bóng đèn h1 12v 100w
 
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 100
Loại bóng: H1
Chân bóng: P14.5s
Còn hàng
Osram 6419301B Osram 6419301B - Bóng đèn h4 12v 60/55w
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 60/55
Loại bóng: H4
Chân bóng: P43t
Còn hàng
Osram 282502B Osram 282502B - Bóng gim nhỏ t10 (w5w) 12v 5w
Xuất xứ: Italy
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 5
Loại bóng: W5W
Chân bóng: W2.1x9.5d
Còn hàng
Osram B90056CW Osram B90056CW - Bóng đèn led hb3 hb4 12v 20w - 6000k
Xuất xứ: China
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 20
Loại bóng: HB3/HB4
Chân bóng: P20d 90
Còn hàng
Osram 64193NL Osram 64193NL - Bóng đèn h4 12v 60/55w tăng sáng 150%
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Night Breaker Laser
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 60/55
Loại bóng: H4
Chân bóng: P43t
Còn hàng
Neolux N499B2SCB Neolux N499B2SCB - Bóng đèn h7 12v 55w blue light
 
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 55
Loại bóng: H7
Chân bóng: PX26d
Còn hàng
Osram 64150NBS Osram 64150NBS - Bóng h1 12v 55w tăng sáng 100%
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Night Breaker Silver
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 55
Loại bóng: H1
Chân bóng: P14.5s
Còn hàng
Osram 900501B Osram 900501B - Bóng đèn hb3 12v 60w
Xuất xứ: USA
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 60
Loại bóng: HB3
Chân bóng: P20d 90
Còn hàng
Osram 7528 Osram 7528 - Bóng đèn sau 2 tim s25 (p21/5w) 12v 21/5w (hộp giấy 10 bóng)
Xuất xứ: Slovakia
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 21/5
Loại bóng: P21/5W
Chân bóng: BAY15d
Còn hàng
Osram D5210CW Osram D5210CW - Bóng đèn led hl xlz 2.0 h7 12v 25w - 6000k
Xuất xứ: China
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 25
Loại bóng: H7
Chân bóng: PX26d
Còn hàng
Osram G6204CW Osram G6204CW - Bóng đèn led hl premium h4 12v 50w - 6000k
Xuất xứ: China
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 50
Loại bóng: H4
Chân bóng: P43t
Còn hàng
Osram 64193NB200HCB Osram 64193NB200HCB - Bóng đèn h4 12v 60/55w tăng sáng 200%
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Night Breaker 200
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 60/55
Loại bóng: H4
Chân bóng: P43t
Còn hàng
Neolux N448 Neolux N448 - Bóng đèn h1 12v 55w
 
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 55
Loại bóng: H1
Chân bóng: P14.5s
Còn hàng
Osram 62200SBP Osram 62200SBP - Bóng đèn super bright premium h1 12v 100w
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Super Bright Premium
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 100
Loại bóng: H1
Chân bóng: P14.5s
Còn hàng
Osram 62261SBP Osram 62261SBP - Bóng super bright premium h7 12v 80w
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Super Bright Premium
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 80
Loại bóng: H7
Chân bóng: PX26d
Còn hàng
Osram B6150CW Osram B6150CW - Bóng đèn led h1 12v 20w - 6000k
Xuất xứ: China
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 20
Loại bóng: H1
Chân bóng: P14.5s
Còn hàng
Neolux N472EL12SCB130 Neolux N472EL12SCB130 - Bóng đèn h4 12v 60/55w tăng sáng 130%
 
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 60/55
Loại bóng: H4
Chân bóng: P43t
Còn hàng
Osram 9006NL Osram 9006NL - Bóng đèn hb4 12v 51w tăng sáng 150%
Xuất xứ: USA
Dòng sản phẩm: Night Breaker Laser
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 51
Loại bóng: HB4
Chân bóng: P22d 90
Còn hàng
Osram 2825DW4 Osram 2825DW4 - Bóng led gim nhỏ t10 (w5w) 12v 1w
 
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 1
Loại bóng: W5W
Chân bóng: W2.1x9.5d
Còn hàng
Neolux N501A Neolux N501A - Bóng gim nhỏ t10 wy5w 12v 5w(màu vàng)
Xuất xứ: Italy
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 5
Loại bóng: WY5W
Chân bóng: W2.1x9.5d
Còn hàng
Neolux N448B2SCB Neolux N448B2SCB - Bóng đèn h1 12v 55w blue light
 
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 55
Loại bóng: H1
Chân bóng: P14.5s
Còn hàng
Osram 92102B Osram 92102B - Bóng đèn gim trung t15 (w16w) 12v 16w
Xuất xứ: Slovakia
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 16
Loại bóng: W16W
Chân bóng: W2.1x9.5d
Còn hàng
Osram 64210NB200HCB Osram 64210NB200HCB - Bóng h7 12v 55w tăng sáng 200%
 
Dòng sản phẩm: Night Breaker 200
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 55
Loại bóng: H7
Chân bóng: PX26d
Còn hàng
Osram 64212NL Osram 64212NL - Bóng h8 night breaker laser 12v 35w tăng sáng 150%
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Night Breaker Laser
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 35
Loại bóng: H8
Chân bóng: PGJ19-1
Còn hàng
Neolux N499EL12SCB130 Neolux N499EL12SCB130 - Bóng đèn h7 12v 55w tăng sáng 130%
 
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 55
Loại bóng: H7
Chân bóng: PX26d
Còn hàng
Osram P21/5W Osram P21/5W - Bóng đèn p21/5w 12v 21/5w
Xuất xứ: Slovakia
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 21/5
Loại bóng: P21/5W
Chân bóng: BAY15d
Còn hàng
Osram 900601B Osram 900601B - Bóng hb4 12v 51w (chân cong)
Xuất xứ: USA
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 51
Loại bóng: HB4
Chân bóng: P22d 90
Còn hàng
Osram D6204CW Osram D6204CW - Bóng đèn led hl xlz 2.0 h4 12v 25w - 6000k
Xuất xứ: China
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 25
Loại bóng: H4
Chân bóng: P43t
Còn hàng
Osram G9005/6CW Osram G9005/6CW - Bóng đèn led hl premium hb3 hb4 12v 50w - 6000k
Xuất xứ: China
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 50
Loại bóng: HB3/HB4
Chân bóng: P20d 90/P22d 90
Còn hàng
Neolux N448EL12SCB Neolux N448EL12SCB - Bóng đèn h1 12v 55w tăng sáng 130%
 
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 55
Loại bóng: H1
Chân bóng: P14.5s
Còn hàng
Neolux N499TB Neolux N499TB - Bóng đèn h7 12v 100w
 
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 100
Loại bóng: H7
Chân bóng: PX26d
Còn hàng
Osram 62212FBRHCB Osram 62212FBRHCB - Bóng h8 12v 35w vàng phá sương
Xuất xứ: China
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 35
Loại bóng: H8
Chân bóng: PGJ19-1
Còn hàng
Neolux N581 Neolux N581 - Bóng đèn 1 tim s25 py21w 12v 21w (màu vàng, chân xéo)
Xuất xứ: Slovakia
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 21
Loại bóng: PY21W
Chân bóng: BAU15s
Còn hàng
Neolux N921 Neolux N921 - Bóng đèn gim trung t15 (w16w) 12v 16w
Xuất xứ: Slovakia
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 16
Loại bóng: W16W
Chân bóng: W2.1x9.5d
Còn hàng
Osram G6150CW Osram G6150CW - Bóng đèn led h1 hl premium 12v 50w - 6000k
Xuất xứ: China
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 50
Loại bóng: H1
Chân bóng: P14.5s
Còn hàng
Neolux N472EL12SCB Neolux N472EL12SCB - Bóng đèn h4 12v 60/55w tăng sáng 150%
 
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 60/55
Loại bóng: H4
Chân bóng: P43t
Còn hàng
Bosch 81235 Bosch 81235 - Bóng đèn h8 12v 35w
Xuất xứ: Hàn Quốc
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 35
Loại bóng: H8
Chân bóng: PGJ19-1
Còn hàng
Osram 2825DW3 Osram 2825DW3 - Bóng led gim nhỏ t10 (w5w) 12v 1w
 
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 1
Loại bóng: W5W
Chân bóng: W2.1x9.5d
Còn hàng
Osram 6415001B Osram 6415001B - Bóng đèn h1 12v 55w
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 55
Loại bóng: H1
Chân bóng: P14.5s
Còn hàng
Osram 6421001B Osram 6421001B - Bóng đèn h7 12v 55w
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 55
Loại bóng: H7
Chân bóng: PX26d
Còn hàng
Osram B5210CW Osram B5210CW - Bóng đèn led h7 12v 20w - 6000k
Xuất xứ: China
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 20
Loại bóng: H7
Chân bóng: PX26d
Còn hàng
Osram 9005NL Osram 9005NL - Bóng đèn night breaker laser hb3 12v 60w tăng sáng 150%
Xuất xứ: USA
Dòng sản phẩm: Night Breaker Laser
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 60
Loại bóng: HB3
Chân bóng: P20d 90
Còn hàng
Osram P27/7W Osram P27/7W - Bóng đèn p27/7w 12v 27/7w
 
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 27/7
Loại bóng: P27/7W
Chân bóng: W2.5x16q
Còn hàng
Neolux N484 Neolux N484 - Bóng đèn h4 12v 100/80w
 
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 100/80
Loại bóng: H4
Chân bóng: P43t
Còn hàng
Neolux N9006 Neolux N9006 - Bóng hb4 12v 51w (chân cong)
Xuất xứ: Usa
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 51
Loại bóng: HB4
Chân bóng: P22d 90
Còn hàng
Osram 9457R Osram 9457R - Bóng đèn led sau 2 tim s25 (p21/5w) 12v 2/0.2w (màu đỏ)
Xuất xứ: China
Loại bóng: Led
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 2/0.2
Loại bóng: P21/5W
Chân bóng: BAY15d
Còn hàng
Neolux N501 Neolux N501 - Bóng gim nhỏ t10 (w5w) 12v 5w
Xuất xứ: Italy
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 5
Loại bóng: W5W
Chân bóng: W2.1x9.5d
Còn hàng
Osram D9005/6CW Osram D9005/6CW - Bóng đèn led hl xlz 2.0 hb3 hb4 12v 25w - 6000k
Xuất xứ: China
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 25
Loại bóng: HB3/HB4
Chân bóng: P20d 90/P22d 90
Còn hàng
Bosch 11255 Bosch 11255 - Bóng đèn h1 12v 55w
Xuất xứ: Hàn Quốc
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 55
Loại bóng: H1
Chân bóng: P14.5s
Còn hàng
Osram 64210NL Osram 64210NL - Bóng h7 12v 55w tăng sáng 150%
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Night Breaker Laser
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 55
Loại bóng: H7
Chân bóng: PX26d
Còn hàng
Neolux N499EL12SCB Neolux N499EL12SCB - Bóng đèn h7 12v 55w tăng sáng 150%
 
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 55
Loại bóng: H7
Chân bóng: PX26d
Còn hàng
Osram 64193NBS Osram 64193NBS - Bóng h4 12v 60/55w tăng sáng 100%
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Night Breaker Silver
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 60/55
Loại bóng: H4
Chân bóng: P43t
Còn hàng
Osram 9456CW Osram 9456CW - Bóng đèn led 1 tim s25 p21w 12v 2.5w (cool white)
Xuất xứ: China
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Led
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 2.5
Loại bóng: P21W
Chân bóng: BA15s
Còn hàng
Osram D6150CW Osram D6150CW - Bóng đèn led h1 hl xlz 2.0 12v 23w - 6000k
Xuất xứ: China
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 23
Loại bóng: H1
Chân bóng: P14.5s
Còn hàng
Neolux N382 Neolux N382 - Bóng đèn 1 tim s25 p21w 12v 21w (chân thẳng)
Xuất xứ: Slovakia
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 21
Loại bóng: P21W
Chân bóng: BA15s
Còn hàng
Bosch 31265HB Bosch 31265HB - Bóng đèn hb3 12v 65w
Xuất xứ: Hàn Quốc
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 60
Loại bóng: HB3
Chân bóng: P20d 90
Còn hàng
Neolux N499 Neolux N499 - Bóng đèn h7 12v 55w
 
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 55
Loại bóng: H7
Chân bóng: PX26d
Còn hàng
Osram 881 Osram 881 - Bóng đèn h27w/2 12v 27w (chân cong)
Xuất xứ: Korea
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 27
Loại bóng: H27W/2
Chân bóng: PGJ13
Còn hàng
Osram 64150NL Osram 64150NL - Bóng đèn h1 12v 55w tăng sáng 150%
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Night Breaker Laser
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 55
Loại bóng: H1
Chân bóng: P14.5s
Còn hàng
Neolux N472EL2SCB Neolux N472EL2SCB - Bóng đèn h4 12v 60/55w tăng sáng 50%
 
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 60/55
Loại bóng: H4
Chân bóng: P43t
Còn hàng
Osram 282702B Osram 282702B - Bóng gim nhỏ t10 wy5w 12v 5w(màu vàng)
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 5
Loại bóng: WY5W
Chân bóng: W2.1x9.5d
Còn hàng
Osram P21W Osram P21W - Bóng đèn p21w 12v 21w
Xuất xứ: Slovakia
Dòng sản phẩm: Pure Light
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 21
Loại bóng: P21W
Chân bóng: BA15s
Còn hàng
Bosch 4126055 Bosch 4126055 - Bóng đèn h4 12v 60/55w
Xuất xứ: China
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 60/55
Loại bóng: H4
Chân bóng: P43t
Hết hàng
Osram 2880YE Osram 2880YE - Bóng led gim nhỏ t10 w5w 12v (vàng)
Xuất xứ: Taiwan
Dòng sản phẩm: Standard Retrofit
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 5
Loại bóng: W5W
Chân bóng: W2.1x9.5d
Hết hàng
Osram 6421201B Osram 6421201B - Bóng đèn h8 12v 35w
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 35
Loại bóng: H8
Chân bóng: PGJ19-1
Hết hàng
Osram 2880BL Osram 2880BL - Bóng led gim nhỏ t10 w5w 12v (xanh lam)
Xuất xứ: Taiwan
Dòng sản phẩm: Standard Retrofit
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 5
Loại bóng: W5W
Chân bóng: W2.1x9.5d
Hết hàng
Osram 7507 Osram 7507 - Bóng đèn 1 tim s25 py21w 12v 21w (màu vàng, chân xéo)
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 21
Loại bóng: PY21W
Chân bóng: BAU15s
Hết hàng
Osram 64210NBS Osram 64210NBS - Bóng h7 12v 55w tăng sáng 100%
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Night Breaker Silver
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 55
Loại bóng: H7
Chân bóng: PX26d
Hết hàng
Osram 2880SW Osram 2880SW - Bóng led gim nhỏ t10 w5w 12v (trắng sky)
Xuất xứ: Taiwan
Dòng sản phẩm: Standard Retrofit
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 5
Loại bóng: W5W
Chân bóng: W2.1x9.5d
Hết hàng
Osram 64212CLC Osram 64212CLC - Bóng đèn h8 12v 35w
Xuất xứ: Germany
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 35
Loại bóng: H8
Chân bóng: PGJ19-1
Hết hàng
Osram 2880R Osram 2880R - Bóng led gim nhỏ t10 w5w 12v 5w (đỏ)
Xuất xứ: Taiwan
Dòng sản phẩm: Standard Retrofit
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 5
Loại bóng: W5W
Chân bóng: W2.1x9.5d
Hết hàng
Osram P27W Osram P27W - Bóng đèn p27w 12v 27w
 
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 27
Loại bóng: P27W
Chân bóng: W2.5x16d
Hết hàng
Osram 2880CW Osram 2880CW - Bóng led gim nhỏ t10 w5w 12v (trắng cool)
Xuất xứ: Taiwan
Dòng sản phẩm: Standard Retrofit
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 5
Loại bóng: W5W
Chân bóng: W2.1x9.5d
Hết hàng
Osram 752802B Osram 752802B - Bóng đèn sau 2 tim s25 (p21/5w) 12v 21/5w (chân cao thấp)
Xuất xứ: Slovakia
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: Halogen
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 21/5
Loại bóng: P21/5W
Chân bóng: BAY15d
Hết hàng
Osram B6204CW Osram B6204CW - Bóng đèn led h4 12v 20/20w - 6000k
Xuất xứ: China
Dòng sản phẩm: Tiêu chuẩn
Loại bóng: LED
Hiệu điện thế: 12
Công suất: 20/20
Loại bóng: H4
Chân bóng: P43t
Hết hàng