08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhà sx
Vòng bi chữ thập
Cấu trúc
Đường kính (D) (mm)
15
16
18
19
20
22
23.83
24
25
26
26.5
27
28
28.5
29
30
31.75
32
35
37
38
39
43
44
46
47
47.5
48
49
50
52
55
56
58
Phe ngoài (L) (mm)
40
44
47
48
50
55
57
59
60
62
63.8
64
68
72
75
76
76.8
78
80
82
85
92
95
97
101
102
104
106
107
110
118
126
129
133
135
136
140
142
144
145
154
155
164
167
170
174
175
178
192
Phe trong (LI) (mm)
36
38
44
46.8
49
50
52
55
56
58
60
61
64
65
69
71
72
74
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/2
  • 68
    sản phẩm
Koyolb 1847 Koyolb 1847 - Vòng bi chữ thập tay lái 18x47
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHM71 Koyolb CHM71 - Vòng bi chữ thập 44x129 rhino + huyndai 5t + asia
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHT11 Koyolb CHT11 - Vòng bi chữ thập 20x57
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH2200 Koyolb CH2200 - Vòng bi chữ thập 30x92 ford transit
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH1100 Koyolb CH1100 - Vòng bi chữ thập 27x75
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHT29 Koyolb CHT29 - Vòng bi chữ thập 27x92
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHT20 Koyolb CHT20 - Vòng bi chữ thập 32x64 ft, 32x92 fn
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH35107 Koyolb CH35107 - Vòng bi chữ thập 35x72 ft, 35x107 fn hyundai hd 3.5t, county
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHN28 Koyolb CHN28 - Vòng bi chữ thập 20x38 ft, 20x57 fn
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH5281X Koyolb CH5281X - Vòng bi chữ thập 49x192 xe đầu kéo
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHS6 Koyolb CHS6 - Vòng bi chữ thập 20x60
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHM73 Koyolb CHM73 - Vòng bi chữ thập 27x82 ford ranger, everest 2006-11, starex 07-
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHM81 Koyolb CHM81 - Vòng bi chữ thập 25x64
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH1010 Koyolb CH1010 - Vòng bi chữ thập 27x61 ft, 27x82 hyundai, mekong,jeep lùn,ba gác
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHIS67 Koyolb CHIS67 - Vòng bi chữ thập 56x174 xe isuzu + daewoo + hundai
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH7430 Koyolb CH7430 - Vòng bi chữ thập 35x97 hino + ifa cũ
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH7560 Koyolb CH7560 - Vòng bi chữ thập 52x133 xe huyndai, xe trung quốc
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHA10 Koyolb CHA10 - Vòng bi chữ thập 30x82 ford transit mới
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHM99 Koyolb CHM99 - Vòng bi chữ thập 30x74 ft, 30x101 fn
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH285 Koyolb CH285 - Vòng bi chữ thập tay lái jinco 28x38 ft, 28x68 fn
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHMZ8 Koyolb CHMZ8 - Vòng bi chữ thập 37x71 ft, 37x104 fn kia boxer - e2800 3t5-4t
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH1650 Koyolb CH1650 - Vòng bi chữ thập 22x59
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHMZ9 Koyolb CHMZ9 - Vòng bi chữ thập 26.5x50 ft, 26.5x72 fn
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH50155 Koyolb CH50155 - Vòng bi chữ thập 50x155 xe bomaz + karat
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHN46 Koyolb CHN46 - Vòng bi chữ thập 27x49 ft, 27x72 fn
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHM80 Koyolb CHM80 - Vòng bi chữ thập 46x142 mitsu fuso 8t + 12t + huyndai hd170 8t
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHM75 Koyolb CHM75 - Vòng bi chữ thập 32x102 mitsubishi fuso canter
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHD82 Koyolb CHD82 - Vòng bi chữ thập 28x80
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHM96 Koyolb CHM96 - Vòng bi chữ thập 52x170
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb C5124X Koyolb C5124X - Vòng bi chữ thập 58x167
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb C5170X Koyolb C5170X - Vòng bi chữ thập 24x38 ft
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH4000 Koyolb CH4000 - Vòng bi chữ thập 47.5x135 huyndai hd260 hd270,asia 11t reo 2 dầu
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHM83 Koyolb CHM83 - Vòng bi chữ thập 52x154 xe hyundai 8 tan hd170, bomaz, karat
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHD85 Koyolb CHD85 - Vòng bi chữ thập 28.5x65 ft, 28.5x92 fn máy cày - delta 3000
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH35126 Koyolb CH35126 - Vòng bi chữ thập 35x126 daewoo 8t
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHN43 Koyolb CHN43 - Vòng bi chữ thập 55x164
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHIS65 Koyolb CHIS65 - Vòng bi chữ thập 46x136 isuzu tải 10 tấn
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CH5407 Koyolb CH5407 - Vòng bi chữ thập 49x178 xe đầu kéo
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHKO26 Koyolb CHKO26 - Vòng bi chữ thập 43x140 máy xúc komatsu 530 530b
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Koyolb CHIS57 Koyolb CHIS57 - Vòng bi chữ thập 48x145 xe isuzu tải 12t
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Trang 1/2
Quý khách nhập số điện thoại mua hàng: