Blog phụ tùng
08 98 88 52 14
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C11% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Vòng bi chữ thập
Cấu trúc
Đường kính (D) (mm)
15
16
18
19
20
22
23.83
24
25
26
26.5
27
28
28.5
29
30
31.75
32
35
37
38
39
43
44
46
47
47.5
48
49
50
52
55
56
58
Phe ngoài (L) (mm)
40
44
47
48
50
55
57
59
60
62
63.8
64
68
72
75
76
76.8
78
80
82
85
92
95
97
101
102
104
106
107
110
118
126
129
133
135
136
140
142
144
145
154
155
164
167
170
174
175
178
192
Phe trong (LI) (mm)
36
38
44
46.8
49
50
52
55
56
58
60
61
64
65
69
71
72
74
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/2
  • 68
    sản phẩm
Koyolb CHM80 Koyolb CHM80 - Vòng bi chữ thập mitsu fuso 8t + 12t + huyndai hd170 8 tấn
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM83 Koyolb CHM83 - Vòng bi chữ thập xe hyundai 8 tan hd170, bomaz, karat
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH285 Koyolb CH285 - Vòng bi chữ thập tay lái jinco
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHT29 Koyolb CHT29 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHT21 Koyolb CHT21 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHT20 Koyolb CHT20 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHT13 Koyolb CHT13 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHT11 Koyolb CHT11 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHS6 Koyolb CHS6 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHN46 Koyolb CHN46 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHN43 Koyolb CHN43 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHN27 Koyolb CHN27 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHMZ8 Koyolb CHMZ8 - Vòng bi chữ thập kia boxer - e2800 3t5-4t
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM93 Koyolb CHM93 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM81 Koyolb CHM81 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM71 Koyolb CHM71 - Vòng bi chữ thập rhino + huyndai 5t + asia
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHIS67 Koyolb CHIS67 - Vòng bi chữ thập xe isuzu + daewoo + hundai
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHIS65 Koyolb CHIS65 - Vòng bi chữ thập isuzu tải 10 tấn
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH800 Koyolb CH800 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH7560 Koyolb CH7560 - Vòng bi chữ thập xe huyndai, xe trung quốc
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH7430 Koyolb CH7430 - Vòng bi chữ thập hino + ifa cũ
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH5407 Koyolb CH5407 - Vòng bi chữ thập xe đầu kéo
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH5281X Koyolb CH5281X - Vòng bi chữ thập xe đầu kéo
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH50155 Koyolb CH50155 - Vòng bi chữ thập xe bomaz + karat
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH50135 Koyolb CH50135 - Vòng bi chữ thập xe kamaz
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH5000 Koyolb CH5000 - Vòng bi chữ thập isuzu + daewoo + reo 1
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH4000 Koyolb CH4000 - Vòng bi chữ thập huyndai + asia 11t reo 2 dầu
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH39118 Koyolb CH39118 - Vòng bi chữ thập jinco
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH2050 Koyolb CH2050 - Vòng bi chữ thập máy cày, reo xăng
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH1780 Koyolb CH1780 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH1540 Koyolb CH1540 - Vòng bi chữ thập tay lái
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CH1100 Koyolb CH1100 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHT12 Koyolb CHT12 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHN34 Koyolb CHN34 - Vòng bi chữ thập nissan máy cày
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM99 Koyolb CHM99 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM96 Koyolb CHM96 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM88 Koyolb CHM88 - Vòng bi chữ thập
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHM75 Koyolb CHM75 - Vòng bi chữ thập mitsubishi fuso canter
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHKO26 Koyolb CHKO26 - Vòng bi chữ thập máy xúc komatsu 530 530b
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Koyolb CHH68 Koyolb CHH68 - Vòng bi chữ thập hino 11t + 15t
Xuất xứ: Taiwan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Trang 1/2
Trang sau ❯❯