08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhóm sản phẩm
Nhà sx
Chổi gạt mưa
Dòng sản phẩm
Gạt mưa sau
Xương sắt
Chiều dài inch (inch)
14
16
17
18
19
20
21
22
24
26
28
Chiều dài mm (mm)
350
400
425
450
475
500
525
550
600
650
700
Kiểu móc khóa
Móc chữ U
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/1
  • 13
    sản phẩm
Bosch BA28 Bosch BA28 - Gạt mưa xương sắt - 28" 700mm
Xuất xứ: China
170,000
Bosch BA26 Bosch BA26 - Gạt mưa xương sắt - 26" 650mm
Xuất xứ: China
130,000
Bosch BA24 Bosch BA24 - Gạt mưa xương sắt - 24" 600mm
Xuất xứ: China
105,000
Bosch BA22 Bosch BA22 - Gạt mưa xương sắt - 22" 550mm
Xuất xứ: China
100,000
Bosch BA20 Bosch BA20 - Gạt mưa xương sắt - 20" 500mm
Xuất xứ: China
95,000
Bosch BA16 Bosch BA16 - Gạt mưa xương sắt - 16" 400mm
Xuất xứ: China
85,000
Bosch BA14 Bosch BA14 - Gạt mưa xương sắt - 14" 350mm
Xuất xứ: China
85,000
Bosch BA18 Bosch BA18 - Gạt mưa xương sắt - 18" 450mm
Xuất xứ: China
85,000
Bosch H352 Bosch H352 - Lưỡi gạt mưa sau bosch - 14" 350mm
 
130,000
Bosch H354 Bosch H354 - Gạt mưa sau - 14" 350mm
Xuất xứ: China
140,000
Bosch BA21 Bosch BA21 - Gạt mưa xương sắt - 21" 525mm
Xuất xứ: China
95,000
Bosch BA17 Bosch BA17 - Gạt mưa xương sắt - 17" 425mm
Xuất xứ: China
Hết hàng
Bosch BA19 Bosch BA19 - Gạt mưa xương sắt - 19" 475mm
Xuất xứ: China
Hết hàng
Quý khách nhập số điện thoại mua hàng: