Blog phụ tùng
08 98 88 52 14
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C11% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhóm sản phẩm
Nhà sản xuất
Denso
Champion
Bosch
Bugi
Khe hở bugi (mm)
0.8
0.9
1.0
Điện cực trung tâm
Iridium
Nickel
Platinum
Lục giác (giắc, tuýp) (mm)
14
16
20.6
21
Chiều dài ren (chân) (mm)
17.5
19
25
26.5
Đường kính ren (mm)
12
14
Độ tầm nhiệt
6
7
8
10
16
20
22
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/2
  • 41
    sản phẩm
Champion RE10PMC5 Champion RE10PMC5 - Bugi chân côn dài platinum
Vũng Tàu Còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Bosch HR7DP Bosch HR7DP - Bugi chân côn ngắn platinum
Vũng Tàu Còn hàng
85 000 đ
Chọn mua
Champion RER8MC Champion RER8MC - Bugi nickel hyundai i10 1.2
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Denso XUH22TT Denso XUH22TT - Bugi nickel
Vũng Tàu Còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Denso ITV20TT Denso ITV20TT - Bugi iridium chôn côn dài
Vũng Tàu Còn hàng
240 000 đ
Chọn mua
Denso IK16 Denso IK16 - Bugi iridium chân ngắn nhật bản
Vũng Tàu Còn hàng
230 000 đ
Chọn mua
Denso W16EPU Denso W16EPU - Bugi nickel
Vũng Tàu Còn hàng
43 000 đ
Chọn mua
Bosch YR7SES Bosch YR7SES - Bugi nickel chân dài và thon nhỏ
Vũng Tàu Còn hàng
130 000 đ
Chọn mua
Bosch YR7DC+ Bosch YR7DC+ - Bugi nickel chân nhỏ
Vũng Tàu Còn hàng
120 000 đ
Chọn mua
Denso IKH20TT Denso IKH20TT - Bugi iridium
Vũng Tàu Còn hàng
240 000 đ
Chọn mua
Bosch WR8DCX+ Bosch WR8DCX+ - Bugi nickel
Vũng Tàu Còn hàng
70 000 đ
Chọn mua
Denso XU22TT Denso XU22TT - Bugi nickel tt japan
Vũng Tàu Còn hàng
155 000 đ
Chọn mua
Denso IXEH20ETT Denso IXEH20ETT - Bugi iridium
Vũng Tàu Còn hàng
250 000 đ
Chọn mua
Denso IXEH22TT Denso IXEH22TT - Bugi iridium
Vũng Tàu Còn hàng
250 000 đ
Chọn mua
Denso IXU22 Denso IXU22 - Bugi iridium
Vũng Tàu Còn hàng
230 000 đ
Chọn mua
Denso K16RU11 Denso K16RU11 - Bugi nickel
Vũng Tàu Còn hàng
45 000 đ
Chọn mua
Bosch FR7DII33X Bosch FR7DII33X - Bugi bosch điện cực iridium (double iridium)
Vũng Tàu Còn hàng
180 000 đ
Chọn mua
Bosch WR8DPP30W Bosch WR8DPP30W - Bugi platinum
Vũng Tàu Còn hàng
95 000 đ 109 000 đ
Chọn mua
Denso IK20 Denso IK20 - Bugi iridium chân ngắn (nhật bản)
Vũng Tàu Còn hàng
230 000 đ
Chọn mua
Denso IKH16TT Denso IKH16TT - Bugi iridium chân dài
Vũng Tàu Còn hàng
240 000 đ
Chọn mua
Denso IT20TT Denso IT20TT - Bugi iridium chân côn ngắn
Vũng Tàu Còn hàng
240 000 đ
Chọn mua
Denso IXUH22 Denso IXUH22 - Bugi iridium
Vũng Tàu Còn hàng
230 000 đ
Chọn mua
Bosch FR7DPP30X Bosch FR7DPP30X - Bugi platinum
Vũng Tàu Còn hàng
95 000 đ 109 000 đ
Chọn mua
Bosch FR8NPP30W Bosch FR8NPP30W - Bugi platinum
Vũng Tàu Còn hàng
95 000 đ 109 000 đ
Chọn mua
Denso K20HRU11 Denso K20HRU11 - Bugi nickel
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Bosch ZGR6STE2 Bosch ZGR6STE2 - Bugi tuýp bông bmw series 1/3/5/7/x6/z4 máy 3.0 n54, peugeot 1.6
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso IKH16 Denso IKH16 - Bugi iridium mỹ
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso IKH20 Denso IKH20 - Bugi iridium mỹ
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Champion RA7YC Champion RA7YC - Bugi nickel
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Bosch FR8SC+ Bosch FR8SC+ - Bugi nickel
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Bosch FR7KCX+ Bosch FR7KCX+ - Bugi nickel
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso K20TT Denso K20TT - Bugi nickel
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Bosch FR7DCX+ Bosch FR7DCX+ - Bugi nickel
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Bosch FR7DCX+ Bosch FR7DCX+ - Bugi nickel
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Bosch H7DC Bosch H7DC - Bugi chân côn ngắn
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso W20EXRU11 Denso W20EXRU11 - Bugi nickel
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso W16EXRU11 Denso W16EXRU11 - Bugi nickel indonesia
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso W16EXRU11 Denso W16EXRU11 - Bugi nickel nhật bản
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Bosch FR8DCX+ Bosch FR8DCX+ - Bugi nickel
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Bosch FR7LCX+ Bosch FR7LCX+ - Bugi nickel
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Trang 1/2
Trang sau ❯❯