08 98 88 52 14
Bộ lọc theo xe

Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010

Ví dụ : C1142 (Tìm mã gần giống thêm % ở cuối - Ví dụ : C11%)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ví dụ : xem video này
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhóm sản phẩm
Nhà sản xuất
Denso
Bosch
Champion
Bugi
Điện cực trung tâm
Iridium
Nickel
Platinum
Lục giác (giắc, tuýp) (mm)
16
20.6
21
Chiều dài ren (chân) (mm)
17.5
19
25
26.5
Đường kính ren (mm)
12
14
Độ tầm nhiệt
7
8
10
16
20
22
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/1
  • 22
    sản phẩm
Denso K20HRU11 Denso K20HRU11 - Bugi nickel
Vũng Tàu còn hàng
48 000 đ 57 000 đ
Chọn mua
Denso IKH20 Denso IKH20 - Bugi iridium
Vũng Tàu còn hàng
210 000 đ 240 000 đ
Chọn mua
Denso IKH16 Denso IKH16 - Bugi iridium
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso IK16 Denso IK16 - Bugi iridium
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso IK20 Denso IK20 - Bugi iridium
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso K16RU11 Denso K16RU11 - Bugi nickel
Vũng Tàu còn hàng
45 000 đ
Chọn mua
Denso K20TT Denso K20TT - Bugi nickel
Vũng Tàu còn hàng
70 000 đ
Chọn mua
Denso W16EXRU11 Denso W16EXRU11 - Bugi nickel
Vũng Tàu còn hàng
45 000 đ
Chọn mua
Denso XUH22TT Denso XUH22TT - Bugi nickel
Vũng Tàu còn hàng
100 000 đ
Chọn mua
Bosch FR7LCX+ Bosch FR7LCX+ - Bugi nickel
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Bosch FR7DPP30X Bosch FR7DPP30X - Bugi platinum
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Bosch FR7KCX+ Bosch FR7KCX+ - Bugi nickel
Vũng Tàu còn hàng
49 000 đ
Chọn mua
Bosch FR8DCX+ Bosch FR8DCX+ - Bugi nickel
Vũng Tàu còn hàng
49 000 đ
Chọn mua
Bosch FR8NPP30W Bosch FR8NPP30W - Bugi platinum
Vũng Tàu còn hàng
109 000 đ
Chọn mua
Bosch FR8SC+ Bosch FR8SC+ - Bugi nickel
Vũng Tàu còn hàng
58 000 đ
Chọn mua
Bosch WR8DCX+ Bosch WR8DCX+ - Bugi nickel
Vũng Tàu còn hàng
70 000 đ
Chọn mua
Bosch WR8DPP30W Bosch WR8DPP30W - Bugi platinum
Vũng Tàu còn hàng
109 000 đ
Chọn mua
Bosch H7DC Bosch H7DC - Bugi chân côn
Vũng Tàu còn hàng
50 000 đ
Chọn mua
Bosch HR7DP Bosch HR7DP - Bugi chân côn platinum
Vũng Tàu còn hàng
80 000 đ 109 000 đ
Chọn mua
Champion RA7YC Champion RA7YC - Bugi nickel
Vũng Tàu còn hàng
80 000 đ
Chọn mua
Champion RE10PMC5 Champion RE10PMC5 - Bugi chân côn platinum
Vũng Tàu còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Denso W20EXRU11 Denso W20EXRU11 - Bugi nickel
Vũng Tàu còn hàng
55 000 đ
Chọn mua