08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhóm sản phẩm
Nhà sx
Bugi
Điện cực trung tâm
Nickel
Lục giác (giắc, tuýp) (mm)
16
Chiều dài ren (chân) (mm)
19
26.5
Đường kính ren (mm)
12
14
Độ tầm nhiệt
5
6
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/1
  • 8
    sản phẩm
Quý khách nhập số điện thoại mua hàng: