Blog phụ tùng
09 09 92 66 72
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C11% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhóm sản phẩm
Nhà sản xuất
Denso
Champion
Bosch
Ngk
Bugi
Khe hở bugi (mm)
1.1
Điện cực trung tâm
Iridium
Nickel
Platinum
Lục giác (giắc, tuýp) (mm)
14
16
21
Chiều dài ren (chân) (mm)
19
26.5
Đường kính ren (mm)
12
14
Độ tầm nhiệt
5
6
7
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/1
  • 22
    sản phẩm
Ngk LFR6C11 Ngk LFR6C11 - Bugi chân dài innova
Xuất xứ: Thailand
Vũng Tàu
Còn hàng
55 000 ₫
Ngk IZFR6K11 Ngk IZFR6K11 - Bugi honda civic 2006- laser iridium (nhật bản)
Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu
Còn hàng
240 000 ₫
Ngk BKR5EYA11 Ngk BKR5EYA11 - Bugi chân ngắn
Xuất xứ: Thailand
Vũng Tàu
Còn hàng
45 000 ₫
Ngk LZKR6B10E Ngk LZKR6B10E - Bugi chân dài thon nhỏ nhật bản
Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu
Còn hàng
80 000 ₫
Ngk LZKAR6AP11 Ngk LZKAR6AP11 - Bugi chân dài thon nhỏ cho xe nissan (bạch kim)(nhật bản)
Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu
Còn hàng
210 000 ₫
Ngk AM001 Ngk AM001 - áo mưa (tặng 1 nếu mua 1 hộp bugi ngk iridium hoặc platinum)
 
Vũng Tàu
Còn hàng
 
Ngk AT001 Ngk AT001 - áo thun cở l (tặng 1 nếu mua 1 hộp bugi ngk iridium)
 
Vũng Tàu
Còn hàng
 
Ngk NLT001 Ngk NLT001 - Nón lưỡi trai (tặng 1 nếu mua 1 hộp bugi ngk platinum)
 
Vũng Tàu
Còn hàng
 
Ngk MK001 Ngk MK001 - Móc khóa (tặng 1 nếu mua 4 bugi ngk)
 
Vũng Tàu
Còn hàng
 
Ngk BUT001 Ngk BUT001 - Bút bi (tặng 1 nếu mua 4 bugi ngk)
 
Vũng Tàu
Còn hàng
 
Ngk LFR6C11 Ngk LFR6C11 - Bugi chân dài innova
Xuất xứ: Thailand
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Ngk ILKAR7L11 Ngk ILKAR7L11 - Bugi mazda 2, 3, 6, cx-5, cx-8 máy sky-active (laser iridium)
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Ngk IZFR6K11 Ngk IZFR6K11 - Bugi honda civic 2006- laser iridium (nhật bản)
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Ngk BPR5EY11 Ngk BPR5EY11 - Bugi tuýp to
Xuất xứ: Thailand
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Ngk BCPR6EY11 Ngk BCPR6EY11 - Bugi chân ngắn
Xuất xứ: Thailand
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Ngk BCPR5EY11 Ngk BCPR5EY11 - Bugi chân ngắn
Xuất xứ: Thailand
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Ngk BKR6E11 Ngk BKR6E11 - Bugi chân ngắn
Xuất xứ: Thailand
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Ngk BKR5EZ Ngk BKR5EZ - Bugi chân ngắn
Xuất xứ: Thailand
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Ngk BKR5EYA11 Ngk BKR5EYA11 - Bugi chân ngắn
Xuất xứ: Thailand
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Ngk LKR6D10E Ngk LKR6D10E - Bugi chân dài thon nhỏ nhật bản
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Ngk LZKR6B10E Ngk LZKR6B10E - Bugi chân dài thon nhỏ nhật bản
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Ngk LZKAR6AP11 Ngk LZKAR6AP11 - Bugi chân dài thon nhỏ cho xe nissan (bạch kim)(nhật bản)
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Còn hàng