Blog phụ tùng
08 98 88 52 14
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C11% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhóm sản phẩm
Nhà sản xuất
Denso
Champion
Bosch
Ngk
Bugi
Khe hở bugi (mm)
0.8
0.9
1.0
Điện cực trung tâm
Iridium
Nickel
Lục giác (giắc, tuýp) (mm)
14
16
20.6
Chiều dài ren (chân) (mm)
17.5
19
25
26.5
Đường kính ren (mm)
12
14
Độ tầm nhiệt
16
20
22
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/1
  • 22
    sản phẩm
Denso IXUH22 Denso IXUH22 - Bugi iridium Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu Còn hàng
230 000 đ
Chọn mua
Denso K20TT Denso K20TT - Bugi nickel Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
70 000 đ
Chọn mua
Denso W16EPU Denso W16EPU - Bugi nickel Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
43 000 đ
Chọn mua
Denso XU22TT Denso XU22TT - Bugi nickel tt japan Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu Còn hàng
155 000 đ
Chọn mua
Denso T20TT Denso T20TT - Bugi chân côn ngắn nickel Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu Còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Denso K16RU11 Denso K16RU11 - Bugi nickel chân ngắn Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Còn hàng
45 000 đ
Chọn mua
Denso IKH20TT Denso IKH20TT - Bugi iridium Xuất xứ: Nhật Bản
Vũng Tàu Còn hàng
240 000 đ
Chọn mua
Denso IK20 Denso IK20 - Bugi iridium chân ngắn (nhật bản) Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu Còn hàng
230 000 đ
Chọn mua
Denso XUH22TT Denso XUH22TT - Bugi nickel Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu Còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Denso ITV20TT Denso ITV20TT - Bugi iridium chôn côn dài Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu Còn hàng
240 000 đ
Chọn mua
Denso IK16 Denso IK16 - Bugi iridium chân ngắn nhật bản Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu Còn hàng
230 000 đ
Chọn mua
Denso IT20TT Denso IT20TT - Bugi iridium chân côn ngắn Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu Còn hàng
240 000 đ
Chọn mua
Denso IK16 Denso IK16 - Bugi iridium chân ngắn mỹ Xuất xứ: Usa
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso IXEH22TT Denso IXEH22TT - Bugi iridium Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso IXU22 Denso IXU22 - Bugi iridium Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso IKH16TT Denso IKH16TT - Bugi iridium chân dài Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso IXEH20TT Denso IXEH20TT - Bugi iridium Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso IXEH20ETT Denso IXEH20ETT - Bugi iridium Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso K20HRU11 Denso K20HRU11 - Bugi nickel Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso W20EXRU11 Denso W20EXRU11 - Bugi nickel Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso W16EXRU11 Denso W16EXRU11 - Bugi nickel indonesia Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Denso W16EXRU11 Denso W16EXRU11 - Bugi nickel nhật bản Xuất xứ: Japan
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua