08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhóm sản phẩm
Nhà sx
Bugi
Khe hở bugi (mm)
0.8
0.9
1.0
Điện cực trung tâm
Iridium
Nickel
Lục giác (giắc, tuýp) (mm)
14
16
21
Chiều dài ren (chân) (mm)
17.5
19
25
26.5
Đường kính ren (mm)
12
14
Độ tầm nhiệt
16
20
22
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/1
  • 22
    sản phẩm
Denso XUH22TT Denso XUH22TT - Bugi nickel
Xuất xứ: Japan
95,000
Denso K20HRU11 Denso K20HRU11 - Bugi nickel
Xuất xứ: China
70,000
Denso K16TT Denso K16TT - Bugi nickel
Xuất xứ: Indonesia
70,000
Denso IXEH20TT Denso IXEH20TT - Bugi iridium
Xuất xứ: Japan
260,000
Denso IK16TT Denso IK16TT - Bugi iridium tt chân ngắn nhật bản
Xuất xứ: Japan
240,000
Denso IXU22 Denso IXU22 - Bugi iridium
Xuất xứ: Japan
235,000
Denso T20TT Denso T20TT - Bugi chân côn ngắn nickel
Xuất xứ: Japan
95,000
Denso IKH16TT Denso IKH16TT - Bugi iridium tt chân dài
Xuất xứ: Japan
240,000
Denso K16RU11 Denso K16RU11 - Bugi nickel chân ngắn
Xuất xứ: Indonesia
45,000
Denso IK20TT Denso IK20TT - Bugi iridium tt chân ngắn (nhật bản)
Xuất xứ: Japan
240,000
Denso ITV20TT Denso ITV20TT - Bugi iridium chôn côn dài
Xuất xứ: Japan
240,000
Denso K20TT Denso K20TT - Bugi nickel
Xuất xứ: Indonesia
Hết hàng
Denso IXEH22TT Denso IXEH22TT - Bugi iridium
Xuất xứ: Japan
Hết hàng
Denso IXUH22I Denso IXUH22I - Bugi iridium
Xuất xứ: Japan
Hết hàng
Denso XU22TT Denso XU22TT - Bugi nickel tt japan
Xuất xứ: Japan
Hết hàng
Denso W20EXRU11 Denso W20EXRU11 - Bugi nickel
Xuất xứ: Japan
Hết hàng
Denso W16EPU Denso W16EPU - Bugi nickel tuýp to
Xuất xứ: Indonesia
Hết hàng
Denso W16EXRU11 Denso W16EXRU11 - Bugi nickel indonesia
Xuất xứ: Indonesia
Hết hàng
Denso IT20TT Denso IT20TT - Bugi iridium chân côn ngắn
Xuất xứ: Japan
Hết hàng
Denso IXUH22 Denso IXUH22 - Bugi iridium
Xuất xứ: Japan
Hết hàng
Denso IKH20TT Denso IKH20TT - Bugi iridium tt chân dài
Xuất xứ: Nhật Bản
Hết hàng
Denso W16EXRU11 Denso W16EXRU11 - Bugi nickel nhật bản
Xuất xứ: Japan
Hết hàng
Quý khách nhập số điện thoại mua hàng: