Blog phụ tùng
08 98 88 52 14
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C11% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Bosch
Sakura
Mann-filter
H.k filter
JS Asakashi
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
23.5
24.5
Đường kính ngoài ron (mm)
62
62.2
62.3
63
63.5
64
65
70
71
71.5
71.7
72
72.5
73
76
76.4
77
77.5
79.5
99
100
Đường kính trong ron (mm)
54
54.3
56
57
58
58.2
61
62
62.2
63
64
65
66.5
68
68.4
69
72
88
89
Đường kính ngoài (mm)
65
68
72
74
76
78
80
90
93
94
95
96
100
102
107
Chiều cao (mm)
65
71
74
75
76
77
79
80
82
84.5
85
87
90
93
95
100
101
103
114
117
119
120
121
122
125
130
147
160
161
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/3
  • 97
    sản phẩm
Sakura C1701 Sakura C1701 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
75 000 đ
Chọn mua
Sakura C2906 Sakura C2906 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Sakura C1809 Sakura C1809 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
67 000 đ
Chọn mua
Sakura C1605 Sakura C1605 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C6502 Sakura C6502 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
125 000 đ
Chọn mua
Sakura C5705 Sakura C5705 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
420 000 đ
Chọn mua
Sakura C5701 Sakura C5701 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
255 000 đ
Chọn mua
Sakura C5707 Sakura C5707 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
420 000 đ
Chọn mua
Sakura C1511 Sakura C1511 - Lọc nhớt isuzu hi lander, sumitomo sh-60
Vũng Tàu Còn hàng
110 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C109J JS Asakashi C109J - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
120 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C901J JS Asakashi C901J - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
85 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C010J JS Asakashi C010J - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
80 000 đ
Chọn mua
Bosch O1042 Bosch O1042 - Lọc dầu
Vũng Tàu Còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C222J JS Asakashi C222J - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C114T JS Asakashi C114T - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
80 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C307J JS Asakashi C307J - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C809J JS Asakashi C809J - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1805 Sakura C1805 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1132 Sakura C1132 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1514 Sakura C1514 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1140 Sakura C1140 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
70 000 đ
Chọn mua
Sakura C1102 Sakura C1102 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
75 000 đ
Chọn mua
Sakura C1501 Sakura C1501 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
195 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C115J JS Asakashi C115J - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
145 000 đ
Chọn mua
Sakura C15271 Sakura C15271 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
120 000 đ
Chọn mua
Sakura C1908 Sakura C1908 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
110 000 đ
Chọn mua
Sakura C15671 Sakura C15671 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
89 000 đ
Chọn mua
Sakura C1142 Sakura C1142 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1112 Sakura C1112 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
160 000 đ
Chọn mua
Sakura C1011 Sakura C1011 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1012 Sakura C1012 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
165 000 đ
Chọn mua
Sakura C1121 Sakura C1121 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C415J JS Asakashi C415J - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Bosch O1001 Bosch O1001 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
Bosch O0203 Bosch O0203 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C9201 JS Asakashi C9201 - Lọc nhớt
Vũng Tàu Còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1141 Sakura C1141 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
80 000 đ
Chọn mua
Bosch O1041 Bosch O1041 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
75 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C805J JS Asakashi C805J - Lọc dầu(nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
75 000 đ
Chọn mua
Sakura C1002 Sakura C1002 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu Còn hàng
80 000 đ
Chọn mua
Trang 1/3
Trang sau ❯❯