09 09 92 66 72
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhà sx
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
24.5
Đường kính ngoài ron (mm)
62
65
71
71.5
72
73
75
76
77
78.5
86
Đường kính trong ron (mm)
54
56
57
58
61
62
64
65
67
71
74
Đường kính ngoài (mm)
65
68
71
74
75
76
80
90
93
94
98.9
102
Chiều cao (mm)
65
75
78
80
85
90
95
100
101
120
122
126
133
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/2
  • 49
    sản phẩm
JS Asakashi C512J JS Asakashi C512J - Lọc nhớt
 
95,000
JS Asakashi C304J JS Asakashi C304J - Lọc nhớt
 
75,000
JS Asakashi C307J JS Asakashi C307J - Lọc nhớt
 
75,000
JS Asakashi C415J JS Asakashi C415J - Lọc nhớt
 
75,000
JS Asakashi C901J JS Asakashi C901J - Lọc nhớt
 
75,000
JS Asakashi C110J JS Asakashi C110J - Lọc nhớt
 
75,000
JS Asakashi C809J JS Asakashi C809J - Lọc nhớt
 
78,000
JS Asakashi OE51001 JS Asakashi OE51001 - Lọc nhớt
 
115,000
JS Asakashi C114T JS Asakashi C114T - Lọc nhớt toyota (cao)
 
85,000
JS Asakashi C111J JS Asakashi C111J - Lọc nhớt xe ford
 
75,000
JS Asakashi OE0116 JS Asakashi OE0116 - Lọc nhớt chevrolet colorado, trailblazer
 
165,000
JS Asakashi C103J JS Asakashi C103J - Lọc nhớt
 
100,000
JS Asakashi OE0122 JS Asakashi OE0122 - Lọc nhớt isuzu dmax 1.9 dầu 2017-, bt-50 2021- dầu
 
165,000
JS Asakashi C805J JS Asakashi C805J - Lọc nhớt
 
85,000
JS Asakashi C0078 JS Asakashi C0078 - Lọc nhớt
 
65,000
JS Asakashi C9201 JS Asakashi C9201 - Lọc nhớt
 
70,000
JS Asakashi OE0067 JS Asakashi OE0067 - Lọc nhớt
 
90,000
JS Asakashi C114J JS Asakashi C114J - Lọc nhớt xe ford
 
85,000
JS Asakashi C109J JS Asakashi C109J - Lọc nhớt
 
110,000
JS Asakashi C0080 JS Asakashi C0080 - Lọc nhớt volkswagen polo 1.6
 
250,000
JS Asakashi C933J JS Asakashi C933J - Lọc nhớt
 
80,000
JS Asakashi C417J JS Asakashi C417J - Lọc nhớt
 
100,000
JS Asakashi OE118J JS Asakashi OE118J - Lọc nhớt
 
120,000
JS Asakashi C0068 JS Asakashi C0068 - Lọc nhớt
 
80,000
JS Asakashi OE117J JS Asakashi OE117J - Lọc dầu (nhớt) giấy
 
110,000
JS Asakashi OE0076 JS Asakashi OE0076 - Lọc nhớt
 
110,000
JS Asakashi C113J JS Asakashi C113J - Lọc nhớt
 
75,000
JS Asakashi C111T JS Asakashi C111T - Lọc nhớt toyota camry (thấp)
 
70,000
JS Asakashi OE9303 JS Asakashi OE9303 - Lọc nhớt
 
120,000
JS Asakashi C0076 JS Asakashi C0076 - Lọc nhớt
 
90,000
JS Asakashi OE42001 JS Asakashi OE42001 - Lọc nhớt peugeot, citroen, ds, mini
 
130,000
JS Asakashi C306J JS Asakashi C306J - Lọc nhớt
 
145,000
JS Asakashi C0064 JS Asakashi C0064 - Lọc nhớt
 
95,000
JS Asakashi OE9306 JS Asakashi OE9306 - Lọc nhớt giấy
 
145,000
JS Asakashi OE0071 JS Asakashi OE0071 - Lọc nhớt land cruiser 4.6l, lexus lx570
 
140,000
JS Asakashi OE0132 JS Asakashi OE0132 - Lọc nhớt giấy
 
120,000
JS Asakashi OE902J JS Asakashi OE902J - Lọc nhớt
 
165,000
JS Asakashi OE116J JS Asakashi OE116J - Lọc nhớt toyota alphard
 
120,000
JS Asakashi C010J JS Asakashi C010J - Lọc nhớt
 
85,000
JS Asakashi C527J JS Asakashi C527J - Lọc nhớt
 
70,000
Trang 1/2