08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhà sx
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
17.5
18.5
24.5
Đường kính trong ron (mm)
54
56
65
Đường kính ngoài ron (mm)
62
64
72
Đường kính ngoài (mm)
68
72
96
Chiều cao (mm)
77
119
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/1
  • 5
    sản phẩm
Bosch P9249 Bosch P9249 - Lọc nhớt peugeot, citroen, ds, mini
Xuất xứ: Germany
160,000
Bosch O1041 Bosch O1041 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Vietnam
75,000
Bosch O0203 Bosch O0203 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Việt Nam
79,000
Bosch O0008 Bosch O0008 - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Korea
150,000
Bosch O1080 Bosch O1080 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Vietnam
140,000
Quý khách nhập số điện thoại mua hàng: