08 98 88 52 14
Bộ lọc theo xe

Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010

Ví dụ : C1142 (Tìm mã gần giống thêm % ở cuối - Ví dụ : C11%)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ví dụ : xem video này
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Bosch
Sakura
Mann-filter
H.k filter
JS Asakashi
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
1x12 UNF
16.5
17.5
18.5
22.5
24.5
Đường kính ngoài ron (mm)
62
62.2
62.3
63
63.5
64
65
70
71
71.5
72
73
77
77.5
79.5
99
100
Đường kính trong ron (mm)
54
54.3
56
57
58
58.2
61
62
63
64
65
69
72
88
89
Đường kính ngoài (mm)
65
68
72
74
76
78
80
90
93
94
95
96
100
102
Chiều cao (mm)
65
71
74
75
76
77
79
80
82
84.5
85
87
90
93
95
100
114
117
119
120
121
125
130
147
161
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/3
  • 101
    sản phẩm
Bosch O0203 Bosch O0203 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
Bosch O1041 Bosch O1041 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
75 000 đ
Chọn mua
Sakura C1141 Sakura C1141 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Sakura EO11050 Sakura EO11050 - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu còn hàng
105 000 đ
Chọn mua
Sakura C1102 Sakura C1102 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
75 000 đ
Chọn mua
Sakura C1002 Sakura C1002 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
80 000 đ
Chọn mua
Sakura C1103 Sakura C1103 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
Sakura C1112 Sakura C1112 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
160 000 đ
Chọn mua
Sakura C1121 Sakura C1121 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
Sakura C1139 Sakura C1139 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1140 Sakura C1140 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
70 000 đ
Chọn mua
Sakura C1142 Sakura C1142 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1605 Sakura C1605 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura C1809 Sakura C1809 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
67 000 đ
Chọn mua
Sakura C2906 Sakura C2906 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
95 000 đ
Chọn mua
Sakura C1132 Sakura C1132 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
Sakura EO1101 Sakura EO1101 - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu còn hàng
120 000 đ
Chọn mua
Sakura EO1701 Sakura EO1701 - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu còn hàng
105 000 đ
Chọn mua
Bosch O0008 Bosch O0008 - Lọc dầu (giấy)
Vũng Tàu còn hàng
150 000 đ
Chọn mua
Bosch O1001 Bosch O1001 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
Bosch O1080 Bosch O1080 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
140 000 đ
Chọn mua
Sakura EO11060 Sakura EO11060 - Lọc dầu giấy
Vũng Tàu còn hàng
135 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C809J JS Asakashi C809J - Lọc nhớt
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi OE0037M JS Asakashi OE0037M - Lọc nhớt giấy
Vũng Tàu còn hàng
120 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C805J JS Asakashi C805J - Lọc dầu(nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
75 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C933J JS Asakashi C933J - Lọc dầu(nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
75 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi OE117J JS Asakashi OE117J - Lọc dầu (nhớt) giấy
Vũng Tàu còn hàng
105 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi OE51001 JS Asakashi OE51001 - Lọc dầu (nhớt) giấy
Vũng Tàu còn hàng
105 000 đ
Chọn mua
Sakura C1514 Sakura C1514 - Lọc dầu (nhớt)
Vũng Tàu còn hàng
65 000 đ
Chọn mua
JS Asakashi C901J JS Asakashi C901J - Lọc nhớt
Vũng Tàu còn hàng
85 000 đ
Chọn mua
Bosch O1042 Bosch O1042 - Lọc dầu
Vũng Tàu còn hàng
79 000 đ
Chọn mua
Bosch P9249 Bosch P9249 - Lọc nhớt giấy
Vũng Tàu còn hàng
169 000 đ
Chọn mua
Mann-filter HU815/2X Mann-filter HU815/2X - Lọc dầu (giấy)
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Mann-filter HU514X Mann-filter HU514X - Lọc dầu (giấy)
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Mann-filter HU718/5X Mann-filter HU718/5X - Lọc dầu (giấy)
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Mann-filter HU727/1X Mann-filter HU727/1X - Lọc dầu (giấy)
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Mann-filter HU821X Mann-filter HU821X - Lọc dầu (giấy)
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Mann-filter PF1055/1N Mann-filter PF1055/1N - Lọc dầu (giấy)
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Mann-filter HU715/5X Mann-filter HU715/5X - Lọc dầu (giấy)
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Mann-filter HU816X Mann-filter HU816X - Lọc dầu (giấy)
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Trang 1/3
Trang sau ❯❯