08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhà sx
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
13/16x16 1B
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
23.5
24.5
30
Đường kính ngoài ron (mm)
62
62.2
62.3
63
63.5
64
65
70
71
71.5
71.7
72
72.5
73
75
76
76.4
77
77.5
78.5
79.5
86
87.5
89
99
100
Đường kính trong ron (mm)
54
54.3
56
57
58
58.2
61
62
62.2
63
64
65
66.5
67
68
68.4
69
71
72
74
75.5
79
88
89
Đường kính ngoài (mm)
65
68
71
72
74
75
76
80
90
93
94
95
96
98.9
100
102
107
108
118
Chiều cao (mm)
65
70
71
74
75
77
78
79
80
82
84.5
85
90
93
95
100
101
103
108
111
114
117
119
120
121
122
125
126
130
133
147
150
160
161
211
286
294
Lọc gió / Nhớt tròn
Đường kính ngoài (mm)
85
100
104
110
119
120
126
130
Chiều cao (mm)
45
100
163
183
185
195
202
220
230
237
440
450
Đường kính trong trên (mm)
19
21
30
40
51
52
56
60
70
Đường kính trong dưới (mm)
10
15
16
22
24
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/4
  • 158
    sản phẩm
JS Asakashi C512J JS Asakashi C512J - Lọc nhớt
 
95,000
JS Asakashi C304J JS Asakashi C304J - Lọc nhớt
 
75,000
Sakura C1511 Sakura C1511 - Lọc nhớt isuzu hi lander, nkr55 2.8 4jb1 94-99, sumitomo sh-60
Xuất xứ: Indonesia
110,000
JS Asakashi C307J JS Asakashi C307J - Lọc nhớt
 
75,000
JS Asakashi C415J JS Asakashi C415J - Lọc nhớt
 
75,000
JS Asakashi C901J JS Asakashi C901J - Lọc nhớt
 
75,000
JS Asakashi C110J JS Asakashi C110J - Lọc nhớt
 
75,000
JS Asakashi C809J JS Asakashi C809J - Lọc nhớt
 
78,000
JS Asakashi OE51001 JS Asakashi OE51001 - Lọc nhớt
 
115,000
JS Asakashi C114T JS Asakashi C114T - Lọc nhớt toyota (cao)
 
85,000
JS Asakashi C111J JS Asakashi C111J - Lọc nhớt xe ford
 
75,000
JS Asakashi OE0116 JS Asakashi OE0116 - Lọc nhớt chevrolet colorado, trailblazer
 
165,000
JS Asakashi C103J JS Asakashi C103J - Lọc nhớt
 
100,000
JS Asakashi OE0122 JS Asakashi OE0122 - Lọc nhớt isuzu dmax 1.9 dầu 2017-, bt-50 2021- dầu
 
165,000
Sakura C1109 Sakura C1109 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
65,000
Sakura C1908 Sakura C1908 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
125,000
Sakura EO1701 Sakura EO1701 - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Indonesia
85,000
Sakura C15671 Sakura C15671 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
95,000
Sakura C1809 Sakura C1809 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
75,000
Sakura C1011 Sakura C1011 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
75,000
Sakura C1002 Sakura C1002 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
75,000
Sakura C1102 Sakura C1102 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
90,000
Sakura EO17030 Sakura EO17030 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
90,000
JS Asakashi C805J JS Asakashi C805J - Lọc nhớt
 
85,000
JS Asakashi C0078 JS Asakashi C0078 - Lọc nhớt
 
65,000
JS Asakashi C9201 JS Asakashi C9201 - Lọc nhớt
 
70,000
JS Asakashi OE0067 JS Asakashi OE0067 - Lọc nhớt
 
90,000
JS Asakashi C114J JS Asakashi C114J - Lọc nhớt xe ford
 
85,000
JS Asakashi C109J JS Asakashi C109J - Lọc nhớt
 
110,000
JS Asakashi C0080 JS Asakashi C0080 - Lọc nhớt volkswagen polo 1.6
 
250,000
Sakura EO28080 Sakura EO28080 - Lọc nhớt giấy
Xuất xứ: Indonesia
120,000
JS Asakashi C933J JS Asakashi C933J - Lọc nhớt
 
80,000
JS Asakashi C417J JS Asakashi C417J - Lọc nhớt
 
100,000
Sakura C65400 Sakura C65400 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
68,000
Sakura O1011 Sakura O1011 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
175,000
JS Asakashi OE118J JS Asakashi OE118J - Lọc nhớt
 
120,000
JS Asakashi C0068 JS Asakashi C0068 - Lọc nhớt
 
80,000
Sakura C1012 Sakura C1012 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
165,000
JS Asakashi OE117J JS Asakashi OE117J - Lọc dầu (nhớt) giấy
 
110,000
JS Asakashi OE0076 JS Asakashi OE0076 - Lọc nhớt
 
110,000
Trang 1/4