Blog phụ tùng
08 98 88 52 14
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
13/16x16 1B
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
23.5
24.5
30
Đường kính ngoài ron (mm)
62
62.2
62.3
63
63.5
64
65
70
71
71.5
71.7
72
72.5
73
75
76
76.4
77
77.5
78.5
79.5
89
99
100
Đường kính trong ron (mm)
54
54.3
56
57
58
58.2
61
62
62.2
63
64
65
66.5
67
68
68.4
69
71
72
79
88
89
Đường kính ngoài (mm)
65
68
71
72
74
75
76
80
90
93
94
95
96
98.9
100
102
107
108
118
Chiều cao (mm)
65
71
74
75
77
78
79
80
82
84.5
85
90
93
95
100
101
103
108
111
114
117
119
120
121
125
126
130
133
147
160
161
211
286
294
Lọc gió / Nhớt tròn
Đường kính ngoài (mm)
85
100
104
110
119
120
126
130
Chiều cao (mm)
45
100
163
183
185
195
202
220
230
237
440
450
Đường kính trong trên (mm)
19
21
30
40
51
52
56
60
70
Đường kính trong dưới (mm)
10
15
16
22
24
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/5
  • 161
    sản phẩm
JS Asakashi OE51001 JS Asakashi OE51001 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
105 000 ₫
JS Asakashi C113J JS Asakashi C113J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
75 000 ₫
JS Asakashi C415J JS Asakashi C415J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70 000 ₫
JS Asakashi C111J JS Asakashi C111J - Lọc nhớt xe ford
 
Vũng Tàu
Còn hàng
75 000 ₫
JS Asakashi C0068 JS Asakashi C0068 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
80 000 ₫
Sakura C1514 Sakura C1514 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
JS Asakashi C0078 JS Asakashi C0078 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
Sakura C1011 Sakura C1011 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
68 000 ₫
JS Asakashi C9201 JS Asakashi C9201 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
JS Asakashi C306J JS Asakashi C306J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
145 000 ₫
JS Asakashi C103J JS Asakashi C103J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
95 000 ₫
JS Asakashi C901J JS Asakashi C901J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70 000 ₫
JS Asakashi OE0076 JS Asakashi OE0076 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
110 000 ₫
JS Asakashi C114J JS Asakashi C114J - Lọc nhớt xe ford
 
Vũng Tàu
Còn hàng
85 000 ₫
JS Asakashi C0064 JS Asakashi C0064 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
95 000 ₫
JS Asakashi C307J JS Asakashi C307J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70 000 ₫
JS Asakashi C809J JS Asakashi C809J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
75 000 ₫
JS Asakashi C114T JS Asakashi C114T - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
85 000 ₫
Sakura C1002 Sakura C1002 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
75 000 ₫
JS Asakashi OE9306 JS Asakashi OE9306 - Lọc nhớt giấy
 
Vũng Tàu
Còn hàng
145 000 ₫
JS Asakashi OE0071 JS Asakashi OE0071 - Lọc nhớt land cruiser 4.6l, lexus lx570
 
Vũng Tàu
Còn hàng
140 000 ₫
JS Asakashi OE0132 JS Asakashi OE0132 - Lọc nhớt giấy
 
Vũng Tàu
Còn hàng
120 000 ₫
JS Asakashi OE902J JS Asakashi OE902J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
165 000 ₫
JS Asakashi OE116J JS Asakashi OE116J - Lọc nhớt toyota alphard
 
Vũng Tàu
Còn hàng
120 000 ₫
JS Asakashi C0076 JS Asakashi C0076 - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
90 000 ₫
Sakura C1141 Sakura C1141 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
87 000 ₫
Sakura C1809 Sakura C1809 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
68 000 ₫
Sakura C15671 Sakura C15671 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
90 000 ₫
JS Asakashi C111T JS Asakashi C111T - Lọc nhớt toyota camry
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70 000 ₫
JS Asakashi C010J JS Asakashi C010J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
85 000 ₫
JS Asakashi C222J JS Asakashi C222J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
85 000 ₫
JS Asakashi C417J JS Asakashi C417J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
100 000 ₫
JS Asakashi C527J JS Asakashi C527J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70 000 ₫
JS Asakashi C0080 JS Asakashi C0080 - Lọc nhớt volkswagen polo 1.6
 
Vũng Tàu
Còn hàng
250 000 ₫
Sakura C1140 Sakura C1140 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
75 000 ₫
Sakura C1142 Sakura C1142 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
JS Asakashi OE117J JS Asakashi OE117J - Lọc dầu (nhớt) giấy
 
Vũng Tàu
Còn hàng
120 000 ₫
Sakura C1109 Sakura C1109 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
65 000 ₫
JS Asakashi OE0053 JS Asakashi OE0053 - Lọc nhớt bmw
 
Vũng Tàu
Còn hàng
210 000 ₫
JS Asakashi C110J JS Asakashi C110J - Lọc nhớt
 
Vũng Tàu
Còn hàng
70 000 ₫
Trang 1/5
Trang sau ❯❯