08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhà sx
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
13/16x16 1B
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
23.5
24.5
30
Đường kính trong ron (mm)
54
54.3
56
57
58
58.2
61
62
62.2
63
64
65
66.5
67
68
68.4
69
71
72
74
75
75.5
79
88
89
Đường kính ngoài ron (mm)
62
62.2
62.3
63
63.5
64
65
70
71
71.5
71.7
72
72.5
73
76
76.4
77
77.5
78.5
79.5
86
87.5
89
99
100
Đường kính ngoài (mm)
65
68
72
74
75
76
80
90
93
94
95
96
98.9
100
102
107
108
118
Chiều cao (mm)
65
70
71
74
75
77
78
79
80
82
84.5
85
90
93
95
100
101
103
108
111
114
117
119
120
121
122
125
126
130
133
147
150
160
161
211
286
294
Lọc gió / Nhớt tròn
Đường kính ngoài (mm)
85
100
104
110
119
120
126
130
Chiều cao (mm)
45
100
163
183
185
195
202
220
230
237
440
450
Đường kính trong trên (mm)
19
21
30
40
51
52
56
60
70
Đường kính trong dưới (mm)
10
15
16
22
24
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/5
  • 164
    sản phẩm
JS Asakashi C901J JS Asakashi C901J - Lọc nhớt
 
75,000
JS Asakashi C010J JS Asakashi C010J - Lọc nhớt
 
85,000
JS Asakashi C114T JS Asakashi C114T - Lọc nhớt toyota (cao)
 
85,000
JS Asakashi C415J JS Asakashi C415J - Lọc nhớt
 
75,000
Sakura EO1501 Sakura EO1501 - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Indonesia
135,000
Sakura EO28070 Sakura EO28070 - Lọc nhớt (giấy)
Xuất xứ: Indonesia
95,000
JS Asakashi OE0142 JS Asakashi OE0142 - Lọc nhớt
 
170,000
Sakura C1112 Sakura C1112 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
160,000
JS Asakashi JT541HK JS Asakashi JT541HK - Lọc dầu số tự động
 
590,000
Sakura C1546 Sakura C1546 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
150,000
Sakura EO17030 Sakura EO17030 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
90,000
Sakura C1611 Sakura C1611 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
120,000
Sakura C1908 Sakura C1908 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
125,000
Sakura C15671 Sakura C15671 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Inđonesia
95,000
Sakura C1701 Sakura C1701 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
90,000
Sakura C1142 Sakura C1142 - Lọc nhớt (thấp)
Xuất xứ: Indonesia
68,000
Sakura C1121 Sakura C1121 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
90,000
Sakura C5707 Sakura C5707 - Lọc nhớt komatsu
Xuất xứ: Indonesia
420,000
JS Asakashi OE0053 JS Asakashi OE0053 - Lọc nhớt bmw
 
210,000
JS Asakashi C933J JS Asakashi C933J - Lọc nhớt
 
85,000
JS Asakashi C114J JS Asakashi C114J - Lọc nhớt xe ford
 
85,000
Sakura C5701 Sakura C5701 - Lọc nhớt komatsu
Xuất xứ: Indonesia
300,000
Sakura O2803 Sakura O2803 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
180,000
Sakura O1011 Sakura O1011 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
195,000
JS Asakashi C0080 JS Asakashi C0080 - Lọc nhớt volkswagen polo 1.6
 
250,000
JS Asakashi OE0122 JS Asakashi OE0122 - Lọc nhớt isuzu dmax 1.9 dầu 2017-, bt-50 2021- dầu
 
165,000
JS Asakashi C932J JS Asakashi C932J - Lọc nhớt
 
75,000
JS Asakashi C113J JS Asakashi C113J - Lọc nhớt
 
78,000
JS Asakashi C109J JS Asakashi C109J - Lọc nhớt
 
110,000
JS Asakashi C111J JS Asakashi C111J - Lọc nhớt xe ford
 
75,000
JS Asakashi C307J JS Asakashi C307J - Lọc nhớt
 
75,000
JS Asakashi C222J JS Asakashi C222J - Lọc nhớt
 
90,000
JS Asakashi C110J JS Asakashi C110J - Lọc nhớt
 
75,000
JS Asakashi C809J JS Asakashi C809J - Lọc nhớt
 
78,000
Sakura C2906 Sakura C2906 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
110,000
Sakura C1102 Sakura C1102 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
90,000
Sakura C1514 Sakura C1514 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
68,000
Sakura C1141 Sakura C1141 - Lọc nhớt (cao)
Xuất xứ: Indonesia
87,000
Sakura C1002 Sakura C1002 - Lọc nhớt
Xuất xứ: Indonesia
75,000
JS Asakashi OE0073 JS Asakashi OE0073 - Lọc nhớt
 
110,000
Trang 1/5
Quý khách nhập số điện thoại mua hàng: