08 98 88 52 14
Bộ lọc theo xe

Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010

Ví dụ : C1142 (Tìm mã gần giống thêm % ở cuối - Ví dụ : C11%)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ví dụ : xem video này
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Exedy
Aisin
LuK
Lá côn
Đường kính ngoài (mm)
180
200
239
250
260
275
Đường kính trong (mm)
133
140
155
160
169
180
Số răng
20
21
23
24
26
Đường kính trục (mm)
16
24.1
25.5
25.6
26.2
27
29
Mâm ép
Đường kính ngoài (mm)
183
184
186
190
191
200
202
212
215
217
218
224
225
226
227
230
239
240
250
253
258.5
260
263
275
277
278
280
300
305
325
Đường kính trong (mm)
120
125
126
128
130
132
135
137
139
140
147
148
149
150
153
154
155
157
158
159
160
166
168
170
174
180
189
190
210
Đường kính vị trí bu lông (mm)
203
217
222
225
230
235
236
237
238
238.5
240
246
247
250
251
254
256
260
262
264
265
267
268
270
271
276
277
278
280
286
289
290
298
300
311
345
350
368
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 2/2
  • 78
    sản phẩm
LuK 624318209 LuK 624318209 - Bộ lá côn + mâm ép không bao gồm bite
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
LuK 625304409 LuK 625304409 - Bộ lá côn + mâm ép không bao gồm bite
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
LuK 627304409 LuK 627304409 - Bộ lá côn + mâm ép không bao gồm bite
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
LuK 625305109 LuK 625305109 - Bộ lá côn + mâm ép không bao gồm bite
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
LuK 625306800 LuK 625306800 - Bộ lá côn + mâm ép + bite
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
LuK 626305309 LuK 626305309 - Bộ lá côn + mâm ép không bao gồm bite
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
LuK 618309600 LuK 618309600 - Bộ lá côn + mâm ép + bite
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy ISC516 Exedy ISC516 - Nắp ly hợp isuzu 1t4 (mặt lồi), elf150 2.4
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy ISC600 Exedy ISC600 - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy ISC572 Exedy ISC572 - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy ISC592 Exedy ISC592 - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin CM008A Aisin CM008A - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin CTX170A Aisin CTX170A - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy ISC564 Exedy ISC564 - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy MBC520 Exedy MBC520 - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy MZD093U Exedy MZD093U - Nắp ly hợp ford everest ep 2009-2015, ford ranger 2001-2011
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin CS009 Aisin CS009 - Nắp ly hợp suzuki super carry (made in japan)
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin CTX065 Aisin CTX065 - Nắp ly hợp toyota innova 2006-, hiace 89-2004 (made in japan)
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Aisin CT013A Aisin CT013A - Nắp ly hợp
Vũng Tàu Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Aisin CTX160A Aisin CTX160A - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Aisin CTX123 Aisin CTX123 - Nắp ly hợp toyota camry 2.4, rav4
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Aisin CTX106A Aisin CTX106A - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Aisin CTX041 Aisin CTX041 - Nắp ly hợp toyota camry 1.8 (4s), corolla 1.8
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
LuK 126003910 LuK 126003910 - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
LuK 125011910 LuK 125011910 - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
LuK 124011410 LuK 124011410 - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
LuK 124013410 LuK 124013410 - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
LuK 123023010 LuK 123023010 - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
LuK 123013010 LuK 123013010 - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
LuK 123009910 LuK 123009910 - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
LuK 123008910 LuK 123008910 - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
LuK 122019010 LuK 122019010 - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
LuK 122013210 LuK 122013210 - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
LuK 120021710 LuK 120021710 - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
LuK 120006612 LuK 120006612 - Nắp ly hợp
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
Aisin CTX091 Aisin CTX091 - Nắp ly hợp toyota land cruiser 4.2 (j80 - 1hdt)
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
LuK 620301700 LuK 620301700 - Bộ lá côn + mâm ép + bi tê
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
LuK 626307709 LuK 626307709 - Bộ lá côn + mâm ép không bao gồm bite
Hồ Chí Minh Hết hàng
Tìm phụ tùng tương đương
Chọn mua
❮❮ Trang trước
Trang 2/2