Đăng nhập
089 888 5214
Phụ tùng ô tô Aloparts.com
Bộ lọc theo xe

Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010

Ví dụ : C1142 (Tìm mã gần giống thêm % ở cuối - Ví dụ : C11%)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ví dụ : xem video này
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Exedy
Aisin
LuK
Lá côn
Đường kính ngoài (mm)
200
215
240
250
300
325
Đường kính trong (mm)
130
140
150
160
190
210
Số răng
14
18
20
21
23
24
Đường kính trục (mm)
20.6
22
22.4
25
25.6
26.1
35
35.2
Mâm ép
Đường kính ngoài (mm)
215
240
250
300
325
Đường kính trong (mm)
150
160
190
210
Đường kính vị trí bu lông (mm)
247
270
278
350
368
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/1
  • 13
    sản phẩm
Exedy MBC510 Exedy MBC510 - Mâm ép
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy ISD104US Exedy ISD104US - Lá côn
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy ISD185U Exedy ISD185U - Lá côn
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy ISD086U Exedy ISD086U - Lá côn
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy ISD098U Exedy ISD098U - Lá côn
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy MBD001U Exedy MBD001U - Lá côn
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy HCD011UA Exedy HCD011UA - Lá côn
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy MZD026U Exedy MZD026U - Lá côn laser 1.6 (89~), bongo
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy NSD002U Exedy NSD002U - Lá côn
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy ISC516 Exedy ISC516 - Mâm ép isuzu 1t4 (mặt lồi), elf150 2.4
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy ISC600 Exedy ISC600 - Mâm ép
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy ISC572 Exedy ISC572 - Mâm ép
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua
Exedy ISC592 Exedy ISC592 - Mâm ép
Hồ Chí Minh còn hàng
Vui lòng gọi hoặc Zalo hotline
Chọn mua