Blog phụ tùng
09 09 92 66 72
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 (hoặc C11% để tìm mã gần giống)

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhà sản xuất
Exedy
Aisin
LuK
Đĩa ly hợp (lá côn)
Đường kính ngoài (mm)
200
215
240
250
300
325
Đường kính trong (mm)
130
140
150
160
190
210
Số răng
14
18
20
21
22
23
24
Đường kính trục (mm)
20.6
22
22.4
24.3
25
25.6
26.1
26.2
35
35.2
Nắp ly hợp (mâm ép)
Đường kính ngoài (mm)
215
240
250
300
325
Đường kính trong (mm)
140
150
160
190
210
Đường kính vị trí bu lông (mm)
247
270
278
350
368
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/1
  • 17
    sản phẩm
Exedy MBC510 Exedy MBC510 - Nắp ly hợp
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Exedy ISC600 Exedy ISC600 - Nắp ly hợp
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Exedy NSD002U Exedy NSD002U - đĩa ly hợp
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Exedy MZD026U Exedy MZD026U - đĩa ly hợp laser 1.6 (89~), bongo
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Exedy HCD011UA Exedy HCD011UA - đĩa ly hợp
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Exedy MBD001U Exedy MBD001U - đĩa ly hợp
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Còn hàng
 
Exedy ISD086U Exedy ISD086U - đĩa ly hợp
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Exedy MZD093U Exedy MZD093U - đĩa ly hợp ford everest 2005-2015, ford ranger 2001-2011
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Exedy MBC520 Exedy MBC520 - Nắp ly hợp
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Exedy ISC592 Exedy ISC592 - Nắp ly hợp isuzu 5t (elf 2006-)
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Exedy ISC572 Exedy ISC572 - Nắp ly hợp
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Exedy ISC564 Exedy ISC564 - Nắp ly hợp
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Exedy ISC516 Exedy ISC516 - Nắp ly hợp isuzu 1t4 (mặt lồi), elf150 2.4
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Exedy MBD021U Exedy MBD021U - đĩa ly hợp
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Exedy ISD098U Exedy ISD098U - đĩa ly hợp
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Exedy ISD104US Exedy ISD104US - đĩa ly hợp
Xuất xứ: Nhật Bản
Hồ Chí Minh
Hết hàng
 
Exedy ISD185U Exedy ISD185U - đĩa ly hợp
Xuất xứ: Japan
Hồ Chí Minh
Hết hàng