08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhóm sản phẩm
Nhà sx
Bóng đèn
Dòng sản phẩm
Night Breaker 200
Night Breaker Laser
Night Breaker Silver
Pure Light
Standard Retrofit
Super Bright
Super Bright Premium
Super Rallye
Tiêu chuẩn
Truck Star Pro
Loại bóng
Aux
Halogen
HID
Laser
LED
Hiệu điện thế (V)
12
24
Công suất (W)
0.5
1
2/0.2
2.5
4
5
6.6
10
12
13
13/13
16
18
19
20
20/20
21
21/5
23
25
27
27/7
35
42
50
51
55
55/15
60
60/45
60/55
65
66/45
70
75/70
80
100
100/80
100/90
Loại bóng
Bi-laser
Bi-led
C10W
C5W
D1R
D1S
D2R
D2S
D3R
D3S
D4R
D4S
H1
H10
H11
H11B
H15
H16
H27W/1
H27W/2
H3
H4
H7
H8
H8/H11/H16
H9
HB1
HB3
HB3/HB4
HB3A
HB4
HB4A
HIR2
L1
LW5
P13W
P21/5W
P21W
P27/7W
P27W
PY21W
R10W
R5W
T4W
W16W
W21/5W
W21W
W5W
WY16W
WY21W
WY5W
Chân bóng
BA15s
BA9s
BAU15s
BAY15d
P14.5s
P20d
P20d 90
P20d 90/P22d 90
P22d
P22d 90
P29T
P32d-2
P32d-3
P32d-5
P32d-6
P43t
PG13
PG18.5d-1
PGJ13
PGJ19-1
PGJ19-2
PGJ19-3
PGJ19-5
PGJ19-X
PGJ23t-1
PGJY19-2
PK22s
PK32d-2
PK32d-3
PK32d-5
PK32d-6
PX22d
PX26d
PY20d
SV8.5-8
W2.1x9.5d
W2.5x16d
W2.5x16q
W3x16d
W3x16q
WX3x16d
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/5
  • 189
    sản phẩm
Osram 282702B Osram 282702B - Bóng gim nhỏ t10 wy5w 12v 5w(màu vàng)
Xuất xứ: Germany
Còn hàng
Osram 750702B Osram 750702B - Bóng đèn 1 tim s25 py21w 12v 21w (màu vàng, chân xéo) (vỉ 2 cái)
Xuất xứ: Germany
Còn hàng
Osram 7528 Osram 7528 - Bóng đèn sau 2 tim s25 (p21/5w) 12v 21/5w (hộp giấy 10 bóng)
Xuất xứ: Slovakia
Còn hàng
Osram B6211CW Osram B6211CW - Bóng đèn led h8/h11/h16 12v 20w - 6000k
Xuất xứ: China
Còn hàng
Osram 64196 Osram 64196 - Bóng đèn h4 24v 75/70w hộp giấy
Xuất xứ: Germany
Còn hàng
Osram 64210NB200HCB Osram 64210NB200HCB - Bóng h7 12v 55w tăng sáng 200%
 
Còn hàng
Osram 282502B Osram 282502B - Bóng gim nhỏ t10 (w5w) 12v 5w
Xuất xứ: Italy
Còn hàng
Osram 3893 Osram 3893 - Bóng đèn biển số t4w 12v 4w
Xuất xứ: Slovakia
Còn hàng
Osram 64210NL Osram 64210NL - Bóng h7 12v 55w tăng sáng 150%
Xuất xứ: Germany
Còn hàng
Osram 2825DW3 Osram 2825DW3 - Bóng led gim nhỏ t10 (w5w) 12v 1w
 
Còn hàng
Osram 6421501B Osram 6421501B - Bóng h7 24v 70w
Xuất xứ: Germany
Còn hàng
Osram 750602B Osram 750602B - Bóng đèn 1 tim s25 p21w 12v 21w (chân thẳng)
Xuất xứ: Slovakia
Còn hàng
Osram 64155TSP Osram 64155TSP - Bóng h1 24v 70w tăng sáng 100%
Xuất xứ: Germany
Còn hàng
Osram 6415501B Osram 6415501B - Bóng đèn h1 24v 70w
Xuất xứ: Germany
Còn hàng
Osram 62241SB Osram 62241SB - Bóng đèn super bright h1 24v 100w
Xuất xứ: China
Còn hàng
Osram 64193NL Osram 64193NL - Bóng đèn h4 12v 60/55w tăng sáng 150%
Xuất xứ: Germany
Còn hàng
Neolux N448 Neolux N448 - Bóng đèn h1 12v 55w
 
Còn hàng
Neolux N453 Neolux N453 - Bóng đèn h3 12v 55w
 
Còn hàng
Neolux N483 Neolux N483 - Bóng đèn h3 12v 100w
 
Còn hàng
Neolux N460TB Neolux N460TB - Bóng đèn h3 24v 100w
 
Còn hàng
Neolux N484 Neolux N484 - Bóng đèn h4 12v 100/80w
 
Còn hàng
Neolux N711 Neolux N711 - Bóng đèn h11 12v 55w
 
Còn hàng
Neolux N481 Neolux N481 - Bóng đèn h1 12v 100w
 
Còn hàng
Neolux N466 Neolux N466 - Bóng đèn h1 24v 70w
 
Còn hàng
Neolux N460 Neolux N460 - Bóng đèn h3 24v 70w
 
Còn hàng
Neolux N475TB Neolux N475TB - Bóng đèn h4 24v 100/90w
 
Còn hàng
Neolux N499 Neolux N499 - Bóng đèn h7 12v 55w
 
Còn hàng
Neolux N708 Neolux N708 - Bóng đèn h8 12v 35w
 
Còn hàng
Osram 500802B Osram 500802B - Bóng đèn xi nhan 1 tim g18 (r10w) 12v 10w (chân thẳng)
Xuất xứ: Slovakia
Còn hàng
Osram 66440XNLHCB Osram 66440XNLHCB - Bóng xenon d4s night breaker 12v 35w
Xuất xứ: Germany
Còn hàng
Osram 881 Osram 881 - Bóng đèn h27w/2 12v 27w (chân cong)
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
Osram 64211NBS Osram 64211NBS - Bóng h11 12v 55w tăng sáng 100%
Xuất xứ: Germany
Còn hàng
Osram 7705R Osram 7705R - Bóng led gim lớn t20 w21w 12v (đỏ)
Xuất xứ: Taiwan
Còn hàng
Osram 66340 Osram 66340 - Bóng xenon d3s 12v 35w
Xuất xứ: Germany
Còn hàng
Osram 66440 Osram 66440 - Bóng xenon d4s 12v 35w
Xuất xứ: Germany
Còn hàng
Osram 64150NL Osram 64150NL - Bóng đèn h1 12v 55w tăng sáng 150%
Xuất xứ: Germany
Còn hàng
Osram B6204CW Osram B6204CW - Bóng đèn led h4 12v 20/20w - 6000k
Xuất xứ: China
Còn hàng
Osram 92102B Osram 92102B - Bóng đèn gim trung t15 (w16w) 12v 16w
Xuất xứ: Slovakia
Còn hàng
Osram 753702B Osram 753702B - Bóng đèn sau 2 tim s25 p21/5w 24v 21/5w(chân cao thấp)
Xuất xứ: Slovakia
Còn hàng
Osram G6204CW Osram G6204CW - Bóng đèn led hl premium h4 12v 50w - 6000k
Xuất xứ: China
Còn hàng
Trang 1/5