09 09 92 66 72
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhóm sản phẩm
Nhà sx
Lọc gió / Nhớt tròn
Đường kính ngoài (mm)
115
124
130
132
134
138/116
145
150
153
155
155.5
157
157.5
161
167
168
172
177
179
185
190
195
200
210
215
219
220
222
230
235
240
250
255
274
275
277
280
299
320
325
329
330
335
370
Chiều cao (mm)
61
73
139
140
145
146
146.7
147
151/173
151/174
161
170
177
180
188
190
200
206
220
230
232
240
242
255
260
262
264
270
278
280
281
290
300
303
310
320
325
330
340
350
355
360
365
370
375
380
385
400
410
414
418
420
425
430
435
438
440
445
450
460
480
490
510
530
595
600
710
Đường kính trong trên (mm)
58
66
67
70
76.5
77
80
85
86
87
88
90
109
110
112
115
116
120
122
128
130
132
135
136
140
146
150
157
170
172
190
194
195
225
301
1130
Đường kính trong dưới (mm)
12
12.5
13
14
14.5
15
16
17
17.5
18
20
22
23
25
33
77
86
88
112
130
176
225
301
Lọc gió động cơ chữ nhật
Chiều dài (mm)
169
172
178
190
197
205
211
213
214
217
219.5
222
223
225
227
228
229
231
236
237
240
240.5
242
243
243.5
244.5
245
246.5
247
248
249
250
252
253
254
255
256
257
260
260.5
261
264
265
265.5
266
267
268.5
269
270
271
272
273
274
275
276
277
279
280
281
283
288
292
293
294
295
297
299.5
300
302
304
306
309
310
312
313.5
314
315
319
320
321
322
323
346
352
355
358
359
361
361.5
376
389
Chiều rộng (mm)
13.5
94
106
115
117
120.5
122
123
127
128
131
133
135
137
141
143
146
146.5
147.5
149
151
154.5
156
157
158
161
161.5
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
178
180
181
182
184
185
187
188
188.5
189
190
191
192
194
196
196.5
197
200
200.5
202
203
206
208
209
213
215
216
217.5
219
220
223
223/192
224
225
227
228.5
229
230
231
232
233
235
237
237.5
239
240
240.5
243
247
252
265
275
276
277
296
Chiều cao (mm)
27
30
32.5
33
33.5
34
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.6
40
41
41.5
42
42.5
43
44
44.5
45
46
47
47.5
48
49
49.5
50
51
51.5
52
53
53.5
54
54.5
55
55.5
56
57
58
59
59.5
60
61
62
64
68
70
73.5
80
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/10
  • 373
    sản phẩm
JS Asakashi A8503 JS Asakashi A8503 - Lọc gió động cơ
 
180,000
JS Asakashi A926J JS Asakashi A926J - Lọc gió động cơ subaru forester, legacy
 
250,000
JS Asakashi A0749 JS Asakashi A0749 - Lọc gió động cơ
 
200,000
JS Asakashi A9329 JS Asakashi A9329 - Lọc gió động cơ accent 2018-, i20 2015-
 
195,000
JS Asakashi A1015 JS Asakashi A1015 - Lọc gió động cơ
 
180,000
JS Asakashi A184J JS Asakashi A184J - Lọc gió động cơ
 
190,000
JS Asakashi A170J JS Asakashi A170J - Lọc gió động cơ toyota hiace
 
190,000
JS Asakashi A0615 JS Asakashi A0615 - Lọc gió động cơ
 
300,000
JS Asakashi A160J JS Asakashi A160J - Lọc gió động cơ xe toyota zace
 
170,000
JS Asakashi A0457 JS Asakashi A0457 - Lọc gió động cơ
 
200,000
JS Asakashi A1513 JS Asakashi A1513 - Lọc gió động cơ ford ranger, everest 2.5 dầu điện (2 cam)
 
230,000
JS Asakashi A1503 JS Asakashi A1503 - Lọc gió động cơ
 
230,000
Sakura A1202 Sakura A1202 - Lọc gió citivan, hi-jet 1.6
Xuất xứ: Indonesia
175,000
Sakura A5903 Sakura A5903 - Lọc gió động cơ
Xuất xứ: Indonesia
235,000
Sakura A1816 Sakura A1816 - Lọc gió động cơ nissan 1.6, 1.8 (ca18), 2.0 (ca20s) 1981-92
Xuất xứ: Indonesia
165,000
Sakura A1515 Sakura A1515 - Lọc gió động cơ d-max 2004-2012
Xuất xứ: Indonesia
185,000
Sakura A1127 Sakura A1127 - Lọc gió động cơ
Xuất xứ: Indonesia
160,000
Sakura A65510 Sakura A65510 - Lọc gió động cơ
Xuất xứ: Indonesia
290,000
Sakura A1834 Sakura A1834 - Lọc gió động cơ nissan safari, patrol 4.2, 4.5
Xuất xứ: Indonesia
205,000
Sakura A1047D Sakura A1047D - Lọc gió động cơ (giấy lọc đen)
Xuất xứ: Indonesia
160,000
Sakura A1047 Sakura A1047 - Lọc gió động cơ
Xuất xứ: Indonesia
160,000
Sakura A1429 Sakura A1429 - Lọc gió động cơ suzuki apv, carry pro
Xuất xứ: Indonesia
165,000
JS Asakashi A28011 JS Asakashi A28011 - Lọc gió động cơ
 
180,000
JS Asakashi A2527 JS Asakashi A2527 - Lọc gió động cơ
 
200,000
JS Asakashi A3505 JS Asakashi A3505 - Lọc gió động cơ
 
185,000
JS Asakashi A11003 JS Asakashi A11003 - Lọc gió động cơ
 
180,000
JS Asakashi A4507 JS Asakashi A4507 - Lọc gió động cơ
 
190,000
JS Asakashi A9422 JS Asakashi A9422 - Lọc gió động cơ
 
190,000
JS Asakashi A3035 JS Asakashi A3035 - Lọc gió động cơ
 
180,000
JS Asakashi A174J JS Asakashi A174J - Lọc gió động cơ toyota camry 91
 
180,000
JS Asakashi A887J JS Asakashi A887J - Lọc gió động cơ
 
180,000
JS Asakashi A9323 JS Asakashi A9323 - Lọc gió động cơ
 
180,000
JS Asakashi A9429 JS Asakashi A9429 - Lọc gió động cơ
 
200,000
Sakura A1609 Sakura A1609 - Lọc gió động cơ honda accord 2.0 chế 1986-1989
Xuất xứ: Indonesia
195,000
Sakura A3301 Sakura A3301 - Lọc gió động cơ
Xuất xứ: Indonesia
150,000
Sakura A1762 Sakura A1762 - Lọc gió động cơ
Xuất xứ: Indonesia
150,000
JS Asakashi A0622 JS Asakashi A0622 - Lọc gió động cơ
 
200,000
JS Asakashi A3027 JS Asakashi A3027 - Lọc gió động cơ
 
150,000
JS Asakashi A29001 JS Asakashi A29001 - Lọc gió động cơ
 
190,000
JS Asakashi A2806 JS Asakashi A2806 - Lọc gió động cơ
 
200,000
Trang 1/10