09 09 92 66 72
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhóm sản phẩm
Nhà sx
Lọc gió / Nhớt tròn
Đường kính ngoài (mm)
134
145
153
157
161
219
220
230
255
Chiều cao (mm)
139
146
146.7
147
151/173
206
264
280
281
Đường kính trong trên (mm)
70
77
87
88
109
110
120
136
Đường kính trong dưới (mm)
12
12.5
33
77
88
Lọc gió động cơ chữ nhật
Chiều dài (mm)
169
172
178
190
197
205
214
217
219.5
222
223
225
227
228
229
231
236
237
240
240.5
242
243
243.5
244.5
245
246.5
247
248
249
250
252
253
254
255
256
257
260
261
264
265
265.5
266
267
268.5
269
270
271
272
273
274
275
276
277
279
281
283
288
292
295
297
300
302
304
306
309
310
315
319
320
321
323
352
358
359
361
361.5
376
Chiều rộng (mm)
106
115
117
120.5
122
123
131
133
135
137
143
146
147.5
149
151
156
157
158
161
161.5
162
163
164
165
166
167
168
169
172
173
174
176
177
180
181
184
185
188
188.5
189
190
191
194
196
196.5
197
200
200.5
202
203
208
209
213
215
216
217.5
220
223
223/192
224
227
228.5
229
230
231
232
233
235
237
237.5
239
240
240.5
247
252
276
296
Chiều cao (mm)
27
30
32.5
33
33.5
34
35
35.5
36
37
37.5
38
38.5
39
39.6
40
41
41.5
42
42.5
43
44
44.5
45
47
47.5
48
49
50
51
51.5
52
53
53.5
54
54.5
55
55.5
56
57
58
60
61
62
64
68
70
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/3
  • 114
    sản phẩm
JS Asakashi A8503 JS Asakashi A8503 - Lọc gió động cơ
 
180,000
JS Asakashi A926J JS Asakashi A926J - Lọc gió động cơ subaru forester, legacy
 
250,000
JS Asakashi A0749 JS Asakashi A0749 - Lọc gió động cơ
 
200,000
JS Asakashi A9329 JS Asakashi A9329 - Lọc gió động cơ accent 2018-, i20 2015-
 
195,000
JS Asakashi A1015 JS Asakashi A1015 - Lọc gió động cơ
 
180,000
JS Asakashi A184J JS Asakashi A184J - Lọc gió động cơ
 
190,000
JS Asakashi A170J JS Asakashi A170J - Lọc gió động cơ toyota hiace
 
190,000
JS Asakashi A0615 JS Asakashi A0615 - Lọc gió động cơ
 
300,000
JS Asakashi A160J JS Asakashi A160J - Lọc gió động cơ xe toyota zace
 
170,000
JS Asakashi A0457 JS Asakashi A0457 - Lọc gió động cơ
 
200,000
JS Asakashi A1513 JS Asakashi A1513 - Lọc gió động cơ ford ranger, everest 2.5 dầu điện (2 cam)
 
230,000
JS Asakashi A1503 JS Asakashi A1503 - Lọc gió động cơ
 
230,000
JS Asakashi A28011 JS Asakashi A28011 - Lọc gió động cơ
 
180,000
JS Asakashi A2527 JS Asakashi A2527 - Lọc gió động cơ
 
200,000
JS Asakashi A3505 JS Asakashi A3505 - Lọc gió động cơ
 
185,000
JS Asakashi A11003 JS Asakashi A11003 - Lọc gió động cơ
 
180,000
JS Asakashi A4507 JS Asakashi A4507 - Lọc gió động cơ
 
190,000
JS Asakashi A9422 JS Asakashi A9422 - Lọc gió động cơ
 
190,000
JS Asakashi A3035 JS Asakashi A3035 - Lọc gió động cơ
 
180,000
JS Asakashi A174J JS Asakashi A174J - Lọc gió động cơ toyota camry 91
 
180,000
JS Asakashi A887J JS Asakashi A887J - Lọc gió động cơ
 
180,000
JS Asakashi A9323 JS Asakashi A9323 - Lọc gió động cơ
 
180,000
JS Asakashi A9429 JS Asakashi A9429 - Lọc gió động cơ
 
200,000
JS Asakashi A0622 JS Asakashi A0622 - Lọc gió động cơ
 
200,000
JS Asakashi A3027 JS Asakashi A3027 - Lọc gió động cơ
 
150,000
JS Asakashi A29001 JS Asakashi A29001 - Lọc gió động cơ
 
190,000
JS Asakashi A2806 JS Asakashi A2806 - Lọc gió động cơ
 
200,000
JS Asakashi A0556 JS Asakashi A0556 - Lọc gió động cơ
 
150,000
JS Asakashi A2907 JS Asakashi A2907 - Lọc gió động cơ
 
165,000
JS Asakashi A470J JS Asakashi A470J - Lọc gió động cơ escape 2.3 2008-
 
165,000
JS Asakashi A25004 JS Asakashi A25004 - Lọc gió động cơ
 
190,000
JS Asakashi A0647 JS Asakashi A0647 - Lọc gió động cơ
 
165,000
JS Asakashi A8528 JS Asakashi A8528 - Lọc gió động cơ
 
180,000
JS Asakashi A1514 JS Asakashi A1514 - Lọc gió động cơ
 
195,000
JS Asakashi A9613 JS Asakashi A9613 - Lọc gió động cơ
 
170,000
JS Asakashi A457J JS Asakashi A457J - Lọc gió động cơ ford laser, mazda 323
 
140,000
JS Asakashi A1022 JS Asakashi A1022 - Lọc gió động cơ
 
200,000
JS Asakashi A0491 JS Asakashi A0491 - Lọc gió vinfast lux a
 
240,000
JS Asakashi A1523 JS Asakashi A1523 - Lọc gió lexus rx350 (gyl15) nhập usa, lexus rx400h nhập usa (23
 
230,000
JS Asakashi A9412 JS Asakashi A9412 - Lọc gió động cơ
 
180,000
Trang 1/3