Blog phụ tùng
08 98 88 52 14
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhóm sản phẩm
Nhà sản xuất
Lọc gió / Nhớt tròn
Đường kính ngoài (mm)
115
124
130
132
138/116
145
150
155
167
172
177
179
185
190
195
200
210
215
220
222
230
235
240
250
255
275
277
280
299
320
325
329
330
335
Chiều cao (mm)
140
145
161
170
177
180
188
190
200
220
230
232
240
242
255
260
262
270
278
280
290
300
303
310
320
325
330
340
350
355
360
365
370
375
380
385
400
410
414
418
420
425
430
435
438
440
445
450
460
480
490
510
530
595
600
710
Đường kính trong trên (mm)
58
66
67
85
86
87
90
109
112
115
120
122
128
130
132
135
140
146
150
157
170
172
190
194
195
225
1130
Đường kính trong dưới (mm)
12
13
14
14.5
15
16
17
17.5
18
20
22
23
25
112
130
176
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/9
  • 355
    sản phẩm
JS Asakashi A190J JS Asakashi A190J - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
200 000 ₫
JS Asakashi A8525 JS Asakashi A8525 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
230 000 ₫
JS Asakashi A9424 JS Asakashi A9424 - Lọc gió động cơ hyundai santafe
 
Vũng Tàu
Còn hàng
180 000 ₫
JS Asakashi A1539 JS Asakashi A1539 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
240 000 ₫
JS Asakashi A25005 JS Asakashi A25005 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
190 000 ₫
JS Asakashi A2519 JS Asakashi A2519 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
170 000 ₫
JS Asakashi A1008 JS Asakashi A1008 - Lọc gió động cơ toyota
 
Vũng Tàu
Còn hàng
200 000 ₫
JS Asakashi A1536 JS Asakashi A1536 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
190 000 ₫
JS Asakashi A887J JS Asakashi A887J - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
165 000 ₫
JS Asakashi A926J JS Asakashi A926J - Lọc gió động cơ subaru forester, legacy
 
Vũng Tàu
Còn hàng
210 000 ₫
JS Asakashi A21031 JS Asakashi A21031 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
165 000 ₫
Sakura A1818 Sakura A1818 - Lọc gió động cơ
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
155 000 ₫
JS Asakashi A9614 JS Asakashi A9614 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
140 000 ₫
Sakura A1609 Sakura A1609 - Lọc gió động cơ honda accord 2.0 chế 1986-1989
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
190 000 ₫
JS Asakashi A8511 JS Asakashi A8511 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
180 000 ₫
JS Asakashi A11003 JS Asakashi A11003 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
180 000 ₫
JS Asakashi A194J JS Asakashi A194J - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
190 000 ₫
JS Asakashi A8512 JS Asakashi A8512 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
195 000 ₫
JS Asakashi A0470 JS Asakashi A0470 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
290 000 ₫
JS Asakashi A0615 JS Asakashi A0615 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
300 000 ₫
JS Asakashi A3022 JS Asakashi A3022 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
180 000 ₫
JS Asakashi A25003 JS Asakashi A25003 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
230 000 ₫
JS Asakashi A1513 JS Asakashi A1513 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
230 000 ₫
JS Asakashi A25006 JS Asakashi A25006 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
200 000 ₫
JS Asakashi A9328 JS Asakashi A9328 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
180 000 ₫
JS Asakashi A0588 JS Asakashi A0588 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
120 000 ₫
JS Asakashi A9624 JS Asakashi A9624 - Lọc gió động cơ solati
 
Vũng Tàu
Còn hàng
230 000 ₫
Sakura A1148 Sakura A1148 - Lọc gió corolla vn 1.6 1997-
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
150 000 ₫
JS Asakashi A2011 JS Asakashi A2011 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
160 000 ₫
JS Asakashi A174J JS Asakashi A174J - Lọc gió động cơ toyota camry 91
 
Vũng Tàu
Còn hàng
180 000 ₫
JS Asakashi A3035 JS Asakashi A3035 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
175 000 ₫
JS Asakashi A29001 JS Asakashi A29001 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
200 000 ₫
JS Asakashi A2907 JS Asakashi A2907 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
195 000 ₫
JS Asakashi A3012 JS Asakashi A3012 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
185 000 ₫
JS Asakashi A2527 JS Asakashi A2527 - Lọc gió động cơ
 
Vũng Tàu
Còn hàng
200 000 ₫
Sakura A1762 Sakura A1762 - Lọc gió động cơ
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
150 000 ₫
Sakura A1143 Sakura A1143 - Lọc gió động cơ land cruiser gx j100 4.5 1998 - 2007
Xuất xứ: Indonesia
Vũng Tàu
Còn hàng
215 000 ₫
Mando EAF00144T Mando EAF00144T - Lọc gió động cơ santa fe 2.2 dầu 2016-
Xuất xứ: Korea
Vũng Tàu
Còn hàng
250 000 ₫
Mann-filter C39219 Mann-filter C39219 - Lọc gió động cơ (không muốt)
Xuất xứ: Germany
Vũng Tàu
Còn hàng
308 000 ₫
Mann-filter C39002 Mann-filter C39002 - Lọc gió động cơ (có muốt)
Xuất xứ: Germany
Vũng Tàu
Còn hàng
355 000 ₫
Trang 1/9
Trang sau ❯❯