Blog phụ tùng
08 98 88 52 14
Đăng nhập
Bộ lọc theo xe
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
Ảnh chụp số khung
×
Nhóm phụ tùng
Bộ lọc nâng cao
Nhóm sản phẩm
Nhà sản xuất
Lọc nhớt tròn
Đường kính lỗ bù lon (mm)
18.5
20.5
22
22.5
Đường kính ngoài ron (mm)
66
70
Đường kính trong ron (mm)
53
53.5
55
Đường kính ngoài (mm)
89
92
95.7
104
Chiều cao (mm)
81
99
166
169
200
Lọc gió / Nhớt tròn
Đường kính ngoài (mm)
57
72
75
82.5
104
Chiều cao (mm)
102
103
125
133
Đường kính trong trên (mm)
16
16.5
17
18
52
Đường kính trong dưới (mm)
18
22
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 2/2
  • 53
    sản phẩm