08 98 88 52 14
Đăng nhập
Blog phụ tùng
Lọc theo xe
Nhóm phụ tùng
Lọc nâng cao
Ví dụ : Lọc nhớt Toyota Innova 2.0 2010
Ví dụ : C1142 hoặc C1142% để tìm mã gần giống

Ví dụ : RL4XW43G8A9302387
×
Nhà sx
Cao su
Chiều dài (mm)
18.1
21.00
24.8
25.00
31.7
33.5
34.8
35
35.50
36.00
37.5
37.8
38.5
39.50
40
40.8
41.50
41.70
42.00
42.8
43
43.3
44
44.3
44.5
44.8
45
45.5
45.8
46
46.50
47
48
49
49.5
51
52
52.10
52.7
53.8
54
54.5
54.7
54.8
55
55.5
58
58.8
59
59.5
59.6
59.8
60
61
61.8
62.00
62.8
63.00
64.2
64.4
64.5
64.70
66.50
69.6
69.8
70
74.00
75.80
76.00
76.5
78.4
78.5
79.5
79.90
80.2
84.00
90.00
97.5
114.1
115.3
119
120.00
136.50
Chiều rộng (mm)
25.00
27.00
29.30
29.80
30.00
30.30
30.60
31.00
31.50
32.30
32.90
33.30
33.60
34.50
35.00
35.10
35.20
35.30
35.50
36.00
36.30
36.80
37.00
37.50
37.80
38.00
38.20
39.00
39.50
39.60
40.00
40.10
40.15
40.20
40.30
40.60
42.00
42.30
42.50
43.00
43.80
44.00
44.20
44.30
44.50
44.70
44.80
45.00
45.50
46.30
46.50
47.00
47.30
48.40
48.50
49.0
49.20
49.30
50.00
51.00
51.20
51.30
52.00
52.30
52.50
52.60
53.50
54.00
55.20
55.30
56.20
58.30
58.80
59.00
59.20
60.20
60.30
60.50
61.40
61.50
62.40
63.20
63.30
64.00
64.20
65.20
65.60
66.20
66.30
68.00
69.50
70.00
70.20
70.50
72.40
72.50
74.00
76.60
77.00
83.20
84.00
90.10
Chiều cao (mm)
20.50
25.00
27.00
28.80
29.30
29.40
29.80
30.00
30.30
30.60
31.00
32.30
32.90
33.30
33.60
34.50
35.10
35.20
35.30
35.50
36.00
36.30
36.50
36.80
37.50
37.80
38.00
38.20
38.50
38.80
39.00
39.20
39.30
40.00
40.10
40.15
40.20
40.30
40.40
40.50
40.60
40.80
41.00
41.50
42.00
42.30
42.50
43.80
44.00
44.20
44.30
44.70
44.80
45.00
45.50
46.30
47.00
47.30
47.50
47.75
47.80
48.00
48.40
48.50
49.20
49.30
50.00
50.50
51.00
51.20
51.30
51.50
52.30
52.50
53.00
53.50
54.0
54.80
55.20
55.30
56.20
58.30
58.80
59.00
59.20
60.20
60.30
60.50
61.40
61.50
62.40
63.20
63.30
64.20
65.20
65.60
66.20
66.30
68.00
69.50
70.00
70.20
70.50
72.50
74.00
76.60
77.00
83.20
84.00
90.10
Đường kính trung tâm (mm)
25.00
25.80
27.00
27.40
28.10
28.30
28.50
28.80
29.30
30.00
30.80
31.00
32.00
32.30
32.40
32.50
32.90
33.20
33.50
33.60
35.20
35.50
36.00
36.30
36.50
37.50
37.80
38.20
38.30
39.00
40.10
40.15
40.20
40.30
41.30
42.20
42.30
44.10
44.20
44.30
45.20
45.50
45.80
45.90
46.30
46.80
47.30
48.10
48.20
48.40
49.20
49.30
50.00
51.30
52.30
52.50
52.70
55.20
55.30
56.20
57.20
60.20
60.30
60.50
61.40
63.20
63.30
64.20
64.50
65.20
66.20
66.30
68.00
70.00
70.20
70.50
76.60
83.20
90.10
Đường kính lỗ giữa (mm)
8.30
9.50
9.80
10.00
10.30
10.50
12.20
12.30
12.40
12.50
12.60
13.50
14.20
14.30
14.40
14.50
14.60
14.80
15.50
16.00
16.30
16.80
17.00
17.20
17.50
18.00
18.20
18.30
18.40
18.50
18.80
18.90
19.20
19.50
19.80
20.00
20.30
21.20
21.50
21.60
21.80
22.00
22.40
22.50
22.60
22.80
23.00
23.50
24.00
25.50
25.80
26.00
26.40
26.50
36.30
Đường kính lỗ đầu 1 (mm)
13.00
13.20
15.30
16.00
16.20
Đường kính lỗ đầu 2 (mm)
12.50
13.00
13.50
14.30
16.00
17.00
17.50
  • Giá tăng ▲
  • Giá giảm ▼
  • Trang 1/9
  • 358
    sản phẩm
CTR CVKH78 CTR CVKH78 - Cao su càng a sau trên, phía trước + sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD43 CTR CVKD43 - Cao su càng a trước dưới, phía trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVMZ14 CTR CVMZ14 - Cao su cân bằng trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH171 CTR CVKH171 - Cao su moay ơ sau, giằng dọc sau, phía trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVMZ12 CTR CVMZ12 - Cao su càng i sau cong, phía trong
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVMZ13 CTR CVMZ13 - Cao su càng i sau cong, phía ngoài
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD28 CTR CVKD28 - Cao su cân bằng trước lacetti
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH131 CTR CVKH131 - Cao su cân bằng sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH67 CTR CVKH67 - Cao su thanh giằng dọc sau, phía trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD40 CTR CVKD40 - Cao su càng a trước dưới, phía trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK76 CTR CVKK76 - Cao su thanh giằng ngang trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK26 CTR CVKK26 - Cao su thanh giằng ngang sau trên, bên trái + phải
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD4 CTR CVKD4 - Cao su càng a trước dưới, phía trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH129 CTR CVKH129 - Cao su thanh giằng ngang sau dưới, phía ngoài + trong
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK72 CTR CVKK72 - Cao su càng a trước trên, phía sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK73 CTR CVKK73 - Cao su càng a trước trên, phía trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH128 CTR CVKH128 - Cao su càng i sau (bệ đỡ lò xo), phía trong (4x2)
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD5 CTR CVKD5 - Cao su càng a trước dưới, phía sau (+ trước)
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH207L CTR CVKH207L - Cao su thanh giằng dọc sau trái
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH207R CTR CVKH207R - Cao su thanh giằng dọc sau phải
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD12 CTR CVKD12 - Cao su càng i trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVT39 CTR CVT39 - Cao su giằng dọc sau trên, phía trước + sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH66 CTR CVKH66 - Cao su giữa càng a trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH40 CTR CVKH40 - Cao su đuôi càng a trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH53 CTR CVKH53 - Cao su cầu sau, bên trái + phải
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH41 CTR CVKH41 - Cao su giữa càng a kia morning 2004-, hyundai i10 2007-
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK32 CTR CVKK32 - Cao su đuôi càng a trước dưới morning 2004-11, hyundai i10 07-14
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH118 CTR CVKH118 - Cao su giữa càng a kia morning 2004-, hyundai i10 2007-
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK71 CTR CVKK71 - Cao su càng i trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK98 CTR CVKK98 - Cao su nhíp, phía trước + sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH150 CTR CVKH150 - Cao su nhíp sau, phía trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVT15 CTR CVT15 - Cao su nhíp sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKK104 CTR CVKK104 - Cao su càng a trước dưới, phía trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD16 CTR CVKD16 - Cao su cân bằng sau
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH165 CTR CVKH165 - Cao su càng i sau (bệ đỡ lò xo), phía trong (4x2)
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD21 CTR CVKD21 - Cao su đuôi càng a trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD22 CTR CVKD22 - Cao su giữa càng a trước dưới
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD85 CTR CVKD85 - Cao su càng a trước dưới, phía trước
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKD23 CTR CVKD23 - Cao su thanh giằng ngang sau, phía trong
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
CTR CVKH205 CTR CVKH205 - Cao su càng i sau (bệ đỡ lò xo), phía trong (4x4)
Xuất xứ: Korea
Còn hàng
Trang 1/9
Quý khách nhập số điện thoại mua hàng: